Woningbouw Schrames

Woongebied waar in totaal ca. 280 woningen gebouwd worden. In 2005 is begonnen met het bouwen van een groot aantal starterswoningen. Het woongebied wordt ontwikkeld door Bouwontwikkeling Jongen. Zij zorgen voor de verkoop van de woningen en de kavels in het plangebied.

Tijdens archeologische opgravingen is een Romeinse nederzetting aan het licht gekomen. De opgraving is van belang omdat duidelijk is geworden dat er een continue bewoning binnen het gebied geweest is gedurende een periode van ongeveer 5000 jaar.

Bijzonder is ook dat het hemelwater van de woningen, zichtbaar, bovengronds via de voortuinen en straten afgevoerd naar de waterbuffer aan de rand van het plangebied en daarna gedoseerd wordt afgevoerd naar de kwistbeek.

Vragen

Neem contact op met Carla Duijf, projectleider gemeente Peel en Maas. E-mailadres Carla.duijf@peelenmaas.nl.