Herinrichting Jan Truijenstraat Meijel

Bewoners en gemeente samen aan de slag om de Jan Truijenstraat in Meijel opnieuw in te richten en daarmee de leefbaarheid te vergroten.

Weginrichting

Door de huidige inrichting van de weg  wordt er te hard gereden, de weg is een 30 km/h zone. We onderzoeken met de klankbordgroep hoe we de veiligheid kunnen verbeteren en de snelheid kunnen beperken. Tegelijkertijd willen we de straat verfraaien en klimaatbestending maken.

Afkoppelen hemelwater

De riolering  wordt een gescheiden systeem. Er wordt een extra regenwaterriool aangelegd waardoor regenwater opgevangen wordt in de grond. Dit is goed tegen de droogte, beperkt wateroverlast bij hevige regenbuien en het schoon regenwater hoeft niet meer gezuiverd te worden.

Samen met de bewoners bekijken we hoe we de hemelwaterafvoer van de woningen gaan afkoppelen van het vuilwaterriool. De bewoners kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgericht die meedenkt over de mogelijkheden en het ontwerp. Zodra dit ontwerp klaar is, wordt dit gepresenteerd aan de bewoners.

Werkzaamheden en planning

Er is nog geen exacte planning.

Meer informatie