Gebied Kwistbeek

De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Gemeente en Waterschap gaan samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen de wateroverlast aanpakken én versterken de kwaliteiten van het gebied.

Meer informatie over Gebied Kwistbeek vindt u op de website van Waterschap Limburg.