Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Gebied Kwistbeek

De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Gemeente en Waterschap gaan samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen de wateroverlast aanpakken én versterken de kwaliteiten van het gebied.

Meer informatie over Gebied Kwistbeek vindt u op de website van Waterschap Limburg.