Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Dijkversterking Kessel

Waterschap Limburg heeft een wettelijke opgave om de dijken in Kessel te versterken. In 2017/2018 worden daar plannen voor gemaakt en uitgewerkt.

Meer informatie over de dijkversterking in Kessel vindt u op de website van Waterschap Limburg.