Dijkversterking en/of verlegging Baarlo

Waterschap Limburg heeft een wettelijke opgave om de dijken in Baarlo te versterken en waar mogelijk te verleggen en ruimte voor de rivier te creëren. In 2017/2018 worden daar plannen voor gemaakt en uitgewerkt.

Meer informatie over de dijkversterking en/of verlegging in Baarlo vindt u op de website van Waterschap Limburg.