Situatie in Oekraïne

De Russische aanval op Oekraïne laat ons niet onberoerd. We veroordelen deze aanval ten scherpste. We leven mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de situatie in Oekraïne.

Bent u ondernemer en doet u zaken in Oekraïne of Rusland? Dan kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Inwoners van Peel en Maas die vragen hebben of behoefte hebben aan ondersteuning in verband met de situatie in Oekraïne kunnen contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 077 306 6666 of e-mailadres info@peelenmaas.nl.

 • Please use Google Translate to put the information on this webpage in English or Ukrainian
 • будь ласка, використовуйте Перекладач Google, щоб розмістити інформацію на цій веб-сторінці українською.

RefugeeHelp - Informatie voor Oekraïense vluchtelingen 

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aankomen hebben vaak geen idee waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze spreken de taal niet en kennen de weg niet. Op het online platform RefugeeHelp vinden ze meer informatie over hun verblijf in Nederland. Ze lezen daar bijvoorbeeld waar ze terecht kunnen voor onderdak of medische hulp. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens.

Zijn er toch nog praktische vragen? Dan kunnen ze contact opnemen met de Rode Kruis Informatielijn. Deze werkt via WhatsApp. Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar +31 6 4815 8053. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal.

Kijk voor meer informatie ook op de website van het Rode Kruis. Daar is ook informatie te vinden in het Oekraïens, Russisch en Engels.

Is er een tolk beschikbaar?

Bij de gemeente hebben zich vrijwilligers gemeld die Oekraïens of Russisch spreken en bereid zijn om, waar dat kan, vluchtelingen te helpen. Zij ontvangen op dit moment veel verzoeken om te helpen. Daarom vragen wij u zo veel mogelijk gebruik te maken van online vertaaldiensten.

U kunt bijvoorbeeld het online vertaalplatform Community Language Mediation Platform gebruiken. Dit online platform kan gebruikt worden door gemeenten, hulporganisaties en inwoners die communiceren met vluchtelingen.

Of maak gebruik van Pryv.it, een webapp die werkt als tolk. Gebruik deze op je telefoon. Op de website Babadada.com kunnen Oekraïners Nederlandse woorden leren met behulp van afbeeldingen.

Komt u er niet uit met een online vertaaldienst? Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 077 306 6666.

Waar kunnen Oekraïners terecht om de Nederlandse taal te leren?

U kunt hiervoor contact opnemen door een e-mail te sturen naar het Taalpunt Peel en Maas of via telefoonnummer 06 4206 7811.

Opvanglocaties in Peel en Maas

Er zijn in Peel en Maas 2 centrale opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om 2 groepswoningen van Daelzicht aan de Heierveldlaan in Maasbree (15-20 personen) en de voormalige camping De Nieuwe Hof aan de Vieruitersten in Meijel (100 personen). 

Beide locaties zijn tot het 4e kwartaal 2022 beschikbaar voor de opvang van mensen uit Oekraïne. De locatie De Nieuwe Hof wordt daarna verbouwd voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Naast deze 2 centrale locaties, worden er ook door inwoners opvangplekken beschikbaar gesteld. Deze initiatieven waarderen we enorm.

Eerst melden bij de gemeente of in de regio

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich niet spontaan melden bij de opvanglocaties. Er moet eerst contact worden opgenomen met de gemeente en dan wordt in overleg een geschikte opvangplek gezocht.

Oekraïense vluchtelingen die vanuit Oekraïne of een ander land richting Nederland komen, kunnen niet direct terecht bij een opvang locatie in Peel en Maas. Zij moeten zich eerst melden bij een centrale opvang locatie in de regio. Daar worden ze voor maximaal enkele dagen opgevangen en wordt gezocht naar een geschikte opvangplek in de regio.

Er is in de regio Limburg-Noord 1 centrale opvanglocatie waar vluchtelingen zich kunnen melden.

 • Sporthal De Berkel, Linnenstraat 20, 5961 HA Horst

Komen er meer opvanglocaties in Peel en Maas?

Afhankelijk van het aantal vluchtelingen dat vanuit Oekraïne naar Nederland komt, komen er mogelijk meer opvanglocaties in Peel en Maas. Als dit het geval is, worden eerst de buurtbewoners en andere betrokkenen geïnformeerd en wordt daarna de locatie bekend gemaakt.

Zelf Oekraïense vluchtelingen opvangen

Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden? Kijk voor meer informatie op de website van Vluchtelingenwerk Nederland.

Wilt u opvang aanbieden? Meldt u zich dan aan bij Takecarebnb. Deze organisatie regelt vraag en aanbod voor logeerplekken. Bereidt u zich goed voor als u vluchtelingen wilt opvangen.

Aandachtspunten

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben.

De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Voor het opvangen van mensen in uw woning of een ander verblijf, zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • Voldoende m2 slaapruimte (bij voorkeur 10m2 per 2 personen)
 • Een goede ventilatie van de ruimte
 • Veilige elektrische apparaten, bedrading en gasaansluiting
 • Een veilige vluchtroute in geval van brand of een andere calamiteit: werkende rookmelders en een vluchtroute die vrij is van obstakels, neem met de personen die bij u verblijven de vluchtroute door, zij verblijven in een “vreemde” omgeving
 • Bij voorkeur niet mensen uit meerdere huishoudens in één verblijfsruimte
 • Denk aan uw eigen (woon)verzekering.

Handreiking particuliere opvang Oekraïners

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de Handreiking particuliere opvang Oekraïners. In deze handreiking vindt u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op en ik heb vragen. Waar kan ik terecht?

Bel de Rode Kruis Informatielijn voor antwoord op praktische vragen en advies. Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 070 445 5888.

Zijn Oekraïense vluchtelingen, die ik bij mij thuis opvang, verzekerd?

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland door een gezin worden opgevangen, zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op de inboedel-, opstal en aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Neem altijd contact op met uw verzekeraar om te melden dat u vluchtelingen in huis neemt. Uw verzekeraar kan u dan van meer informatie voorzien. Kijk voor meer informatie op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Opvang huisdieren van Oekraïense vluchtelingen

Waar kunnen huisdieren opgevangen worden?

We vragen u de huisdieren zo veel mogelijk op te vangen op de locatie waar ook de mensen verblijven, zodat mensen en hun huisdieren bij elkaar blijven. U kunt ook zelf een afspraak maken met een dierenpension of kennel. Houd er wel rekening mee dat dit kosten met zich mee zal brengen. Komt u hier zelf niet uit? Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 077  306 6666.

Als iemand verwondingen oploopt bij contact met een hond (of een ander huisdier) die uit Oekraïne komt, raadpleeg dan een arts.

Wat zijn de regels bij huisdieren uit Oekraïne?

Vanwege de noodsituatie in Oekraïne heeft de EU besloten, om flexibel om te gaan met de invoereisen voor huisdieren. Deze versoepeling geldt alleen voor huisdieren die samen met hun oorspronkelijke eigenaar zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar Europa reizen.

Dat brengt wel risico's mee voor onze volksgezondheid. De dieren kunnen de gevaarlijke ziekte rabiës (hondsdolheid) bij zich dragen. Hou daarom uw dier in thuisquarantaine en ga zo snel mogelijk na aankomst in Nederland naar de dierenarts, die het dier chipt en vaccineert en een Europees paspoort maakt.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De informatie is ook beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch.

Als iemand verwondingen oploopt bij contact met een hond (of een ander huisdier) die uit Oekraïne komt, raadpleeg dan een arts.

Melden van Oekraïense vluchtelingen in Peel en Maas

Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op, bijvoorbeeld in uw woning of in een andere huisvesting? Dan vragen wij u dat aan ons door te geven. Zo kunnen we in beeld brengen wat er nodig is aan onderwijs voor kinderen, zorg of andere ondersteuning.

Melden Oekraïense vluchtelingen in Peel en Maas

Hartelijk bedankt dat u mensen opvangt die zijn moeten vluchten voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. We waarderen uw inzet enorm.

Let op, dit is geen formele inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP). Deze registratie is bedoeld om waar nodig hulp of ondersteuning vanuit de gemeente te kunnen bieden.

De gemeente Peel en  Maas gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze privacy verklaring.

Inschrijven

Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) gebeurt op afspraak in het Huis van de Gemeente. Als u het bovenstaande formulier heeft ingevuld, neemt de gemeente contact met u op om deze afspraak te plannen. Het inschrijven duurt ongeveer 45-60 minuten.

Na de inschrijving ontvangt de Oekraïense vluchteling een burgerservicenummer (BSN), bijvoorbeeld om te kunnen werken. Na de inschrijving wordt ook het eerste leefgeld verstrekt. Kijk voor meer informatie bij ‘Vergoeding voor Oekraïense vluchtelingen'.

Uitschrijven

Op het moment dat Oekraïense vluchtelingen vertrekken naar het buitenland, moeten zij zich uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Vangt u Oekraïense vluchtelingen op en verhuizen zij naar het buitenland? Maak dan een afspraak in het Huis van de Gemeente voor de uitschrijving. Voor het maken van de afspraak belt u met telefoonnummer 077 306 6666. De Oekraïense mensen die uitgeschreven worden, moeten zelf bij de afspraak aanwezig zijn.

Verhuizen Oekraïense vluchtelingen naar een andere gemeente in Nederland, dan registreert die gemeente ze in de Basisregistratie Personen (BRP) en worden ze daarmee automatisch uitgeschreven in de gemeente Peel en Maas.

Bij verhuizing naar een andere gemeente vragen we u dit aan ons door te geven, omdat de betaling van het leefgeld dan wordt stop gezet. Doorgeven kan op telefoonnummer 077 306 6666 of e-mail Werk en Inkomen Peel en Maas.

Hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen

Veel inwoners van Peel en Maas zijn gemotiveerd om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wat er nodig of wenselijk is, wordt duidelijk als de vluchtelingen eenmaal zijn gearriveerd. Er zal naar verwachting eerst rust en hersteltijd nodig zijn.

Aan inwoners die iets willen betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen wordt gevraagd dit zo veel mogelijk te organiseren binnen hun eigen omgeving: binnen uw dorp, vanuit een vereniging, een school, samen met ouders van leerlingen of kijk als buren wat u kunt doen.

Inwoners die hun weg niet precies weten te vinden of zoeken naar wat zij kunnen betekenen, kunnen contact opnemen met welzijnsinstelling Vorkmeer. Medewerkers van Vorkmeer helpen u de weg te zoeken binnen de gemeenschap en zo samen kijken hoe u eventueel kunt bijdragen. Vorkmeer is bereikbaar op telefoonnummer 077 307 7350. Dagelijks van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Kan ik spullen doneren aan de Oekraïense vluchtelingen in Peel en Maas?

Er is op dit moment op de opvanglocatie in Maasbree geen behoefte aan spullen. Voor de opvanglocatie in Meijel kunt u terecht op de facebookpagina Méél voor Oekraïne. Voor de Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen in Grashoek kunt u contact opnemen met Dorpscommissie Laeve Grashook. U kunt spullen ook afgeven bij initiatieven in Peel en Maas die spullen inzamelen voor Oekraïne. Deze initiatieven kunt u vinden via het nieuws of op social media. Meer informatie over spullen doneren vindt u ook op de website van Vluchtelingenwerk.

Vergoeding voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen ontvangen leefgeld voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het leefgeld wordt per maand uitgekeerd.

Het bedrag is € 260 per maand. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven een extra maandelijks bedrag van € 215 per volwassene en € 55 per kind. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. De vluchteling en het gastgezin kunnen hierover samen afspraken maken. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding.

Oekraïense vluchtelingen ontvangen maandelijks leefgeld tot het moment dat zij werk hebben gevonden.

Hoe ontvangen Oekraïense vluchtelingen het leefgeld?

Het eerste leefgeld wordt verstrekt bij de inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP). Bij de opvanglocaties in Maasbree en Meijel gebeurt dit op de locatie zelf en dit geldt ook voor de particuliere opvang in Grashoek.

Oekraïense vluchtelingen die bij mensen thuis verblijven, kunnen hiervoor terecht in het Huis van de Gemeente. Na de inschrijving in de BRP ontvangen zij het eerste leefgeld.

Vervolgens vragen we de vluchteling om zelf een bankrekening te openen. Dit kan bij een bank naar eigen keuze. Als dit is gebeurd, wordt het leefgeld maandelijks op deze bankrekening overgemaakt. Voor het openen van de bankrekening is een uittreksel BRP nodig. Dit uittreksel ontvangen ze bij de inschrijving in de BRP en wordt eenmalig gratis verstrekt door de gemeente.

Als de Oekraïense vluchteling werk heeft gevonden, dient hij of zij dit door te geven aan de gemeente. De betaling van het leefgeld stopt dan. Doorgeven kan op telefoonnummer 077 306 6666 of e-mail Werk en Inkomen Peel en Maas.  Als een Oekraïense vluchteling verhuist naar een ander adres, wordt ook verzocht dat via deze kanalen door te geven.

Ik ontvang een uitkering en ik vang Oekraïense vluchtelingen op. Heeft dit gevolgen voor mijn uitkering?

De opvang van vluchtelingen heeft geen gevolgen voor eventuele (bijstands)uitkeringen die het gastgezin ontvangt. De uitkeringsgerechtigde dient wel bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden dat hij/zij een vluchteling in huis heeft. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de vluchteling dienen eveneens te worden gemeld.

Werk en inkomen

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Vanaf 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

Om te kunnen werken, hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

Een Oekraïner heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Informatie voor de werkgever

Een werkgever kan een Oekraïense vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 is er geen werkvergunning meer nodig. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen.

Op de website werk.nl vindt u meer informatie over de meldplicht. Daar vindt u ook het meldingsformulier en de voorwaarden. Voor vragen kunt u bellen met UWV via telefoonnummer 088 - 898 20 70 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur).

Beëindiging van het leefgeld

Als de Oekraïense vluchteling werk heeft gevonden, dient hij of zij dit door te geven aan de gemeente. De betaling van het leefgeld stopt dan. Doorgeven kan op telefoonnummer 077 306 6666 of e-mail Werk en Inkomen Peel en Maas.

Mogen Oekraïense vluchtelingen vrijwilligerswerk doen?

Oekraïense vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen werkvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. Op de website Werk.nl staat meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen.

Mogen Oekraïense vluchtelingen stage lopen?

Vluchtelingen mogen voor hun opleiding stage lopen, als zij onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Wel moet een overeenkomst worden afgesloten tussen de stagiair, werkgever en opleiding.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?

Voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt u terecht op de website van Justis.

Moet een Oekraïner die gaat werken een zorgverzekering afsluiten?

Ja, iedereen die gaat werken moet een zorgverzekering afsluiten. Meer informatie vindt u onder de kop Gezondheidszorg voor vluchtelingen.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Gezondheidszorg voor vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen kunnen voor huisartsenzorg terecht bij H4I Limburg of Huisartsenpost Noord-Limburg.

Tijdens kantooruren

 • H4I Limburg
 • Professor Gelissensingel 20 in Venlo
 • Telefoonnummer 085 079 3030 (speciaal voor vluchtelingen) 
 • Bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Buiten kantooruren

Op de huisartsenpost (buiten kantooruren) wordt alleen Nederlands, Engels en Duits gesproken. Als de patiënt één van deze talen niet beheerst, moet iemand mee rijden die als tolk kan fungeren.

Medicatie kan na een consult bij H4I zowel overdag (politheek, route 16) als buiten kantooruren (dienstapotheek) direct bij VieCuri worden opgehaald.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen naar de tandarts?

Dit is alleen mogelijk bij acute zeer ernstige pijn en kauwklachten. U kunt het beste contact opnemen met uw eigen tandarts.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen naar de fysio?

Fysiotherapie wordt in de basis niet vergoed, behalve in de volgende gevallen:

 • Fysiotherapie aan personen onder de 18 jaar: 18 behandelingen worden vergoed
 • Fysiotherapie aan personen boven de 18 jaar: alleen bij:
  • COPD (70 behandelingen vergoed)
  • Etalage benen
  • Artrose
  • Incontinentie door een aandoening aan de bekken (17 behandelingen vergoed).

Als een Oekraïner werk heeft gevonden, sluit hij of zij een zorgverzekering af en kan daarmee ook behandeling door de fysio worden vergoed (bij een aanvullende verzekering).

Een Oekraïense vluchteling heeft een hulpmiddel nodig, zoals een rolstoel of douchekruk, waar kan ik terecht?

Neemt u hiervoor contact op met de gemeente op telefoonnummer 077 306 6666. Een medewerker van de gemeente bekijkt dan wat er nodig is.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zich laten testen op corona?

Bij coronaklachten is het aan te raden om een zelftest te doen. Op het moment dat dit niet gewenst is of deze zelftest positief is, dan kan een afspraak voor testen op corona bij de GGD worden gemaakt. Dit is mogelijk via het telefoonnummer: 0800 - 1202. Als een vluchtelingen nog niet kan inloggen met DigiD, wordt op de testlocatie naar contactgegevens gevraagd. De uitslag wordt dan bekend gemaakt via deze contactgegevens.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zich laten vaccineren tegen corona?

Iedereen vanaf 5 jaar oud, die in Nederland verblijft, heeft recht op gratis vaccinaties tegen corona. Mensen die nog niet of niet volledig gevaccineerd zijn tegen corona, kunnen zonder afspraak terecht op een van de vaccinatielocaties van de GGD Limburg-Noord. Deze zijn te vinden op de website van de GGD Limburg-Noord.

Zorgkosten en zorgverzekering

Oekraïense vluchtelingen die werk hebben, zijn zelf verantwoordelijk voor hun zorgkosten (hieronder vallen ook kosten voor de tandarts). Zij moeten een zorgverzekering afsluiten.

Voor Oekraïense vluchtelingen die géén werk hebben, geldt: het verlenen van medische zorg wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (CAK). Er hoeft nergens te worden afgerekend. De huisarts, apotheek en ziekenhuis maken aanspraak op deze regeling.

Kinderen en onderwijs

Gaan de Oekraïense kinderen naar school?

Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs, net als Nederlandse kinderen. Het uitgangspunt is dat de kinderen zo dicht mogelijk bij de plek waar zij verblijven naar school of de kinderopvang gaan. Oekraïense ouders kunnen hun kind(eren) inschrijven bij de school of kinderopvang in het dorp waar zij verblijven. De school bekijkt vervolgens hoe deze kinderen les krijgen.

 • Kinderen tussen 0 en 4 jaar: neem contact op met een kinderopvang in uw woonplaats. Een overzicht vindt u in het register kinderopvang.
 • Kinderen tussen 4 en 12 jaar: u kunt contact opnemen met de basisschool in uw woonplaats. Een overzicht vindt u op de website alle basisscholen in de gemeente Peel en Maas.
 • Kinderen/jongeren tussen 12 en 18 jaar: nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Mogen Oekraïense kinderen online les volgen?

Oekraïense kinderen hebben zowel recht op onderwijs als de plicht naar school te gaan, net als Nederlandse kinderen. Oekraïense ouders zijn verplicht hun leerplichtige kinderen in te schrijven op een school. Kinderen zijn leerplichtig tussen 5 en 18 jaar. In Nederland is het gebruikelijk dat ook kinderen van 4 jaar naar school gaan.

Kan ik activiteiten organiseren voor de Oekraïense kinderen?

Het is in de eerste plaats van belang dat kinderen tot rust komen als ze net in Nederland zijn aangekomen. Vervolgens wordt op maat bekeken wat er voor de kinderen geregeld kan worden. Als u iets wilt organiseren, vragen wij u dit in overleg te doen met andere partijen in het dorp. Samen kunt u dan bekijken wat u kunt organiseren en kunt u zaken op elkaar afstemmen.

Ik organiseer een activiteit voor Oekraïners. Kan de gemeente mij met hen in contact brengen?

We vragen u dit zelf te organiseren. U kunt zelf bekendheid geven aan uw activiteit en u kunt contact leggen met dorpscommissie Laeve Grashook of de initiatiefnemers van Méél voor Oekraïne. Zij zetten zich in voor de Oekraïense mensen die in Grashoek en Meijel worden opgevangen.

Mogen Oekraïense kinderen deelnemen aan activiteiten van een (sport)vereniging en krijgen ze een vergoeding voor bijvoorbeeld contributie of andere kosten?

Oekraïense kinderen mogen meedoen met activiteiten van een (sport)vereniging en zij mogen ook lid worden. Ze ontvangen leefgeld en dat geld kunnen ze gebruiken om contributie en/of andere kosten te betalen. Dit geldt ook voor volwassenen. Voor eventuele korting voor deelname aan activiteiten kunt u terecht bij organisaties zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur of Stichting Leergeld.