Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning bij de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Peel en Maas? Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 077 306 6666 of e-mailadres info@peelenmaas.nl.

 • Please use Google Translate to put the information on this webpage in English or Ukrainian
 • будь ласка, використовуйте Перекладач Google, щоб розмістити інформацію на цій веб-сторінці українською.

RefugeeHelp - Informatie voor Oekraïense vluchtelingen 

Oekraïense vluchtelingen kunnen op de volgende kanalen terecht voor informatie:

 • Online platform RefugeeHelp
 • Rode Kruis Informatielijn. Stuur een (voice)bericht via WhatsApp naar 06 4815 8053. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels
 • Website van het Rode Kruis

Om te communiceren met Oekraïners kunt u gebruik maken van online vertaaldiensten, bijvoorbeeld het online vertaalplatform Community Language Mediation Platform. Of gebruik Pryv.it op je telefoon, een webapp die werkt als tolk. Op Babadada.com kunnen Oekraïners Nederlandse woorden leren met behulp van afbeeldingen.

Waar kunnen Oekraïners terecht om de Nederlandse taal te leren?

U kunt hiervoor contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@taalpuntpeelenmaas.nl of via telefoonnummer 06 4206 7811.

Aanvragen nieuw Oekraïens paspoort

Een Oekraïner met een verlopen of verloren paspoort of identiteitsbewijs kan terecht bij de Oekraïense ambassade in Den Haag voor een nieuw document. De ambassade ligt aan de Zeestraat 78 in Den Haag.

Opvanglocaties in Peel en Maas

Er zijn in Peel en Maas 2 gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen: 2 woningen van Daelzicht aan de Heierveldlaan in Maasbree voor maximaal 25 personen. En een opvanglocatie aan de Eelserstraat in Beringe voor maximaal 100 personen. Beide opvanglocaties zitten op dit moment vol.

Naast de 2 gemeentelijke opvanglocaties, worden er ook door inwoners opvangplekken beschikbaar gesteld. Deze initiatieven waarderen we enorm.

Eerst melden bij de gemeente of in de regio

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich niet spontaan melden bij de opvanglocaties. Neem eerst contact op met de gemeente en dan bekijken we in overleg of er een geschikte opvangplek is.

Oekraïense vluchtelingen die vanuit Oekraïne of een ander land richting Nederland komen, kunnen niet direct terecht bij een opvang locatie in Peel en Maas. Zij moeten zich eerst melden bij een centrale opvang locatie in de regio. Daar worden ze voor maximaal enkele dagen opgevangen en wordt gezocht naar een geschikte opvangplek in de regio.

Er is in de regio Limburg-Noord 1 centrale opvanglocatie waar vluchtelingen zich kunnen melden.

 • Voormalige basisschool de Klimboom, Jan Van Swolgenstraat 44, 5866 AV Swolgen.

Zelf Oekraïense vluchtelingen opvangen

Bereidt u zich goed voor als u vluchtelingen wilt opvangen.

Aandachtspunten

Voor het opvangen van mensen in uw woning of een ander verblijf, zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • Voldoende m2 slaapruimte (bij voorkeur 10m2 per 2 personen)
 • Een goede ventilatie van de ruimte
 • Veilige elektrische apparaten, bedrading en gasaansluiting
 • Een veilige vluchtroute in geval van brand of een andere calamiteit: werkende rookmelders en een vluchtroute die vrij is van obstakels, neem met de personen die bij u verblijven de vluchtroute door, zij verblijven in een “vreemde” omgeving
 • Bij voorkeur niet mensen uit meerdere huishoudens in één verblijfsruimte
 • Denk aan uw eigen (woon)verzekering.

Handreiking particuliere opvang Oekraïners

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de Handreiking particuliere opvang Oekraïners met handige tips en informatie. 

Zijn Oekraïense vluchtelingen, die ik bij mij thuis opvang, verzekerd?

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland door een gezin worden opgevangen, zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op de inboedel-, opstal en aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Neem altijd contact op met uw verzekeraar om te melden dat u vluchtelingen in huis neemt. Uw verzekeraar kan u van meer informatie voorzien. 

Oekraïense vluchtelingen willen terugkeren naar Oekraïne. Kunnen zij daar hulp bij krijgen?

Vluchtelingen uit Oekraïne die willen terugkeren of verder reizen, kunnen daarbij hulp krijgen van de Dienst Terugkeer en Vertrekt (DT&V) of de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Inschrijven van Oekraïense vluchtelingen in Peel en Maas

Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op, bijvoorbeeld in uw woning of in een andere huisvesting? Dan vragen wij u dat aan ons door te geven. 

Melden Oekraïense vluchtelingen in Peel en Maas

Hartelijk bedankt dat u mensen opvangt die zijn moeten vluchten voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. We waarderen uw inzet enorm.

De gemeente Peel en  Maas gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze privacy verklaring.

Inschrijven

Als u het bovenstaande formulier heeft ingevuld, neemt de gemeente contact met u op voor de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente maakt een afspraak voor de inschrijving in het Huis van de Gemeente. Het inschrijven duurt ongeveer 45-60 minuten.

Na de inschrijving ontvangt de Oekraïense vluchteling een burgerservicenummer (BSN), bijvoorbeeld om te kunnen werken. Na de inschrijving wordt ook het eerste leefgeld verstrekt. Kijk voor meer informatie bij ‘Vergoeding voor Oekraïense vluchtelingen'.

Bewijs van verblijf

Na inschrijving in de BRP kunnen Oekraïense vluchtelingen bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) een bewijs van verblijf ophalen. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij in Nederland mogen wonen en werken. Dit bewijs is een sticker in het paspoort of op een los papier. De Oekraïner kan online een afspraak maken om het bewijs van verblijf op te halen bij een ophaallocatie van de IND.

Meer informatie over het bewijs van verblijf vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Uitschrijven

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op en verhuizen zij naar het buitenland? Maak dan een afspraak in het Huis van de Gemeente voor de uitschrijving. Voor het maken van de afspraak belt u met telefoonnummer 077 306 6666. De Oekraïense mensen die uitgeschreven worden, moeten zelf bij de afspraak aanwezig zijn.

Verhuizen Oekraïense vluchtelingen naar een andere gemeente in Nederland, dan registreert die gemeente ze in de Basisregistratie Personen (BRP) en worden ze daarmee automatisch uitgeschreven in de gemeente Peel en Maas.

Bij verhuizing naar een andere gemeente vragen we u dit aan ons door te geven, omdat de betaling van het leefgeld dan wordt stop gezet. Doorgeven kan op telefoonnummer 077 306 6666 of e-mail Werk en Inkomen Peel en Maas.

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen ontvangen leefgeld voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het leefgeld wordt per maand uitgekeerd, tot het moment dat de Oekraïense vluchteling werk heeft gevonden.

De hoogte van het leefgeld is per maand:

 • 1 of 2 personen: 271,18 euro per volwassene of 234,48 euro per alleenstaande minderjarige
 • 3 personen: 228,11 euro per volwassene of 198,69 euro per minderjarige
 • 4 of meer personen: 206,57 euro per volwassene of 181,09 euro per minderjarige.

Voor opvang op een particuliere locatie, bijvoorbeeld een gastgezin, krijgt de vluchteling daarnaast een extra bedrag van 93 euro per persoon per maand. Dit bedrag geldt zowel voor volwassenen als kinderen.

Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt. 

Nieuwe bedragen per 1 oktober 2023

Omdat de kosten voor bijvoorbeeld boodschappen en kleding zijn gestegen, wordt het leefgeld per 1 oktober 2023 aangepast. De bedragen zijn vanaf dan:

 • 1 persoon: 303,19 euro per volwassene of alleenstaande minderjarige
 • 2 personen: 303,19 euro per volwassene of 261,36 euro per minderjarige
 • 3 personen: 254,69 euro per volwassene of 221,35 euro per minderjarige
 • 4 of meer personen: 230,45 euro per volwassene of 201,05 euro per minderjarige.

Voor opvang op een particuliere locatie, bijvoorbeeld een gastgezin, wordt het bedrag aangepast naar 80,91 euro.

Hoe ontvangen Oekraïense vluchtelingen het leefgeld?

Het eerste leefgeld wordt verstrekt bij de inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP), vanaf de dag van inschrijving tot de 1e dag van de volgende maand. Hierdoor kan het zijn dat het bedrag lager is dan het volledige maandbedrag. Als iemand zich bijvoorbeeld op de 20e van de maand inschrijft, ontvangt hij of zij leefgeld voor de laatste 10 of 11 dagen van de maand.

Na de eerste betaling van het leefgeld vragen we de vluchteling om zelf een bankrekening te openen. Dit kan bij een bank naar eigen keuze. Als dit is gebeurd, wordt het leefgeld maandelijks op deze bankrekening overgemaakt. 

Als de Oekraïense vluchteling werk heeft gevonden, dient hij of zij dit door te geven aan de gemeente. De betaling van het leefgeld stopt dan. Doorgeven kan op telefoonnummer 077 306 6666 of e-mail Werk en Inkomen Peel en Maas.  Als een Oekraïense vluchteling verhuist naar een ander adres, wordt ook verzocht dat via deze kanalen door te geven.

Werk en inkomen

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Vanaf 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. Daarnaast heeft de vluchteling een bewijs van verblijf van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) nodig om te werken.

Informatie voor de werkgever

Een werkgever kan een Oekraïense vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. Verder moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

Op de website van UWV vindt u meer informatie over de meldplicht. Daar vindt u ook het meldingsformulier en de voorwaarden. 

Beëindiging van het leefgeld

Als de Oekraïense vluchteling werk heeft gevonden, dient hij of zij dit door te geven aan de gemeente. De betaling van het leefgeld stopt dan, ook voor de rest van het gezin. Doorgeven kan op telefoonnummer 077 306 6666 of e-mail Werk en Inkomen Peel en Maas.

Moet een Oekraïner die gaat werken een zorgverzekering afsluiten?

Oekraïense vluchtelingen die werken hoeven geen zorgverzekering af te sluiten. Zij vallen onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). 

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Gezondheidszorg voor vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen kunnen voor huisartsenzorg terecht bij H4I Limburg of Huisartsenpost Noord-Limburg.

Tijdens kantooruren

 • H4I Limburg
 • Professor Gelissensingel 20 in Venlo
 • Telefoonnummer 085 079 3030 (speciaal voor vluchtelingen) 
 • Bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Buiten kantooruren

Op de huisartsenpost (buiten kantooruren) wordt alleen Nederlands, Engels en Duits gesproken. Als de patiënt één van deze talen niet beheerst, moet iemand mee rijden die als tolk kan fungeren.

Medicatie kan na een consult bij H4I zowel overdag (politheek, route 16) als buiten kantooruren (dienstapotheek) direct bij VieCuri worden opgehaald.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen naar de tandarts?

Dit is alleen mogelijk bij acute zeer ernstige pijn en kauwklachten. Voor kinderen onder 18 jaar worden de meeste tandartskosten volledig vergoed. U kunt het beste contact opnemen met uw eigen tandarts.

Een Oekraïense vluchteling heeft een hulpmiddel nodig, zoals een rolstoel of douchekruk, waar kan ik terecht?

Neemt u hiervoor contact op met de gemeente. Een medewerker van de gemeente bekijkt dan wat er nodig is.

Zorgkosten en zorgverzekering

Oekraïense vluchtelingen met een Burgerservicenummer (BSN) vallen onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). 

Meer informatie vindt u op de website RMO Oekraine of de website van de Zorgverzekeringslijn

Kinderen en onderwijs

Gaan de Oekraïense kinderen naar school?

Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs, net als Nederlandse kinderen. Oekraïense ouders kunnen hun kind(eren) inschrijven bij de school of kinderopvang in het dorp waar zij verblijven. De school bekijkt vervolgens hoe deze kinderen les krijgen.

 • Kinderen tussen 0 en 4 jaar: neem contact op met een kinderopvang in uw woonplaats. Een overzicht vindt u in het register kinderopvang.
 • Kinderen tussen 4 en 12 jaar: u kunt contact opnemen met de basisschool in uw woonplaats. Een overzicht vindt u op de website alle basisscholen in de gemeente Peel en Maas.
 • Kinderen/jongeren tussen 12 en 18 jaar: u kunt contact opnemen met Taalrijk Dendron College, Gebroeders van Doornelaan 124, 5961 BE Horst. Wilt u een leerling aanmelden, neem dan contact op met Vicky Thijssen via  06 4393 9851. Door de Oekraïense leerlingen kan gebruik worden gemaakt van busvervoer naar Taalrijk Dendron College op vaste tijdstippen en vaste opstapplaatsen.

Mogen Oekraïense kinderen online les volgen?

Oekraïense ouders zijn verplicht hun leerplichtige kinderen in te schrijven op een school. Kinderen zijn leerplichtig tussen 5 en 18 jaar. In Nederland is het gebruikelijk dat ook kinderen van 4 jaar naar school gaan.

Ik organiseer een activiteit voor Oekraïners. Kan de gemeente mij met hen in contact brengen?

We vragen u dit zelf te organiseren. U kunt zelf bekendheid geven aan uw activiteit en u kunt contact leggen met dorpscommissie Laeve Grashook of de initiatiefnemers van Méél voor Oekraïne of Slava Bree. Zij zetten zich in voor de Oekraïense mensen die in Grashoek, Meijel en Maasbree worden opgevangen.