Meest gestelde vragen hoogwater Peel en Maas

Zijn er gezondheidsrisico’s door het hoogwater?

Kijk voor veelgestelde vragen over mogelijke gezondheidsrisico’s van het hoogwater op de website van de GGD Limburg-Noord.

Wie kan ik bellen als ik schade heb?

Stichting Salvage kan u helpen bij de schadeafhandeling namens de gezamenlijke verzekeraars. Maak foto’s van de schade voordat u gaat opruimen. Deze foto’s hebt u mogelijk nodig bij de schadeafhandeling.

Hoe zit het met de afhandeling van schade?

Maak foto’s van de schade voordat u gaat opruimen. Documenteer zo zorgvuldig mogelijk wat uw schade is en neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. De documentatie van de schade heeft u later ook nodig om gebruik te maken van een regeling van het Rijk. Documenteer niet alleen de geleden schade, maar ook de kosten die u maakt.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars vindt u meer informatie over de afhandeling van schade door verzekeraars.

Kan ik al een beroep doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen?

U kunt op dit moment nog geen gebruik maken van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Welke regelingen zijn er vanuit het Rijk?

Het kabinet heeft de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van juli 2021. Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie.

Daarnaast stelt het kabinet de volgende regelingen beschikbaar voor ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen.

 • NOW en de regeling onwerkbaar weer.
 • Tegemoetkoming vaste lasten (TVL).
 • Voor boeren, akkerbouwers en telers met schade aan hun gewassen, kijkt het ministerie van LNV of het een regeling beschikbaar kan stellen.

Kijk voor meer informatie over deze regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Welke vergoeding kan ik krijgen van de actie giro 777?

Het Nationaal Rampenfonds verstrekt het geld dat is gedoneerd aan giro 777 aan de gemeenten, die het op hun beurt doorgeven aan getroffen huishoudens. Het gaat hier om een eenmalige gift van € 1.000,00 voor circa 8.000 huishoudens. Gemeenten doen een aanvraag en ontvangen van het Nationaal Rampenfonds het budget hiervoor. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit op de website vermeld.

Wat moet ik doen als ik terug ben in mijn huis?

 • Controleer gas en elektra. Gebruik hiervoor de informatie die u vindt op de website van Enexis.
 • Controleer uw huis op scheuren en andere schade als uw woning meer dan 50 cm onderwater heeft gestaan.
 • Maak foto’s van eventuele schade aan woning of bezittingen voordat u op gaat ruimen. Dit maakt later deel uit van de schadeclaim bij de verzekering. Documenteer zo zorgvuldig mogelijk wat je schade is.
 • Misschien ligt er afval en andere vervuiling in en rondom uw woning. U bent er zelf verantwoordelijk dit op te ruimen.
 • Spoel (net als bij legionella) de leidingen goed door.
 • Pomp uw kelder niet zomaar leeg als het water op straat of in de omgeving nog niet overal weg is. Hierdoor ontstaat instortingsgevaar.
 • Zet geen alternatieve stroombronnen (zoals aggregaten) in huis in verband met mogelijke CO-vergiftiging.
 • Gebruik geen eten uit uw moestuin als deze onderwater heeft gestaan.
 • Belangrijk is dat u niet of zo weinig mogelijk op ondergelopen straten loopt. Door het troebele water heeft u geen zicht op losliggende putdeksels of andere obstakels die tot ongelukken kunnen leiden.

Hoe maak ik mijn huis schoon als er water in mijn huis heeft gestaan?

Als het water in huis weg is, is het aan te raden om met een sopje de vloeren en andere oppervlakten goed schoon te maken. Gebruik voor het schoonmaken normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen en draag daarbij bij voorkeur handschoenen. Als het erg vies is kan het nodig zijn om nog een keer schoon te maken. Ook als water vanuit toilet en de toiletruimte het huis in is gestroomd is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het schoonmaken van die ruimtes en kan het nodig zijn meerdere keren schoon te maken.

Beschermende maatregelen (vanwege mogelijke blootstelling aan bacteriën).

 • Lange kleding
 • Handschoenen
 • Laarzen
 • Veiligheidsbril
 • Mondmasker (zoals bij corona)

Hygiënisch werken.

 • Handen/gezicht wassen met water en zeep.
 • Regelmatig kleding verschonen en wassen (bij voorkeur op hogere temperatuur).
 • Raak ogen en mond en neus niet aan met ongewassen handen.
 • Let op met eten en drinken.
 • Bij uittrekken en afdoen van beschermingsmiddelen let op met hygiëne, tip: handschoenen en mondmasker als laatst.

Wat moet ik doen met mijn gas- en elektriciteitsinstallatie als ik terugkeer naar mijn woning?

Controleer altijd uw gas- en elektriciteitsinstallatie (ook als er geen sprake is van wateroverlast). Het is belangrijk dat u controleert of er mogelijke problemen zijn met uw gas- en elektriciteitsinstallaties en/of toestellen. Bekijk de veiligheidsinstructies van Enexis voor gas en electriciteit.

Neem bij twijfel altijd contact op met Enexis via 0800 9009.

Worden straten waar water heeft gestaan schoongemaakt? 

Zodra het water is gezakt, worden straten schoongemaakt. 

Is er schade aan de Maasboulevard?

De schade aan de Maasboulevard – die nog in aanleg is – lijkt mee te vallen. De maatregelen die vooraf zijn genomen door de aannemer lijken zijn effect te hebben. De werkzaamheden zijn hervat.

Mijn kelder staat nog onder water. Kan ik mijn kelder leegpompen?

Pomp uw kelder pas leeg als het water buiten is verdwenen. Wanneer u de kelder eerder leegpompt, ontstaat er druk van het water buiten de woning. Hierdoor ontstaat er een groter risico op schade.

Waar kan ik zand en zandzakken terugbrengen?

Zand en zandzakken die u niet meer gebruikt, kunt u terugbrengen naar de parkeerplaats bij de voetbalvelden van Baarlo (De Meeren 11, 5991 ED Baarlo) of op de Roode Eggeweg 6a in Kessel. Op deze twee locaties staan containers voor de zandzakken.

Wat moet ik doen als er water in mijn woning staat of heeft gestaan?

Het is belangrijk dat u alert bent en zelf beoordeelt of uw woning veilig is om naar binnen te gaan. Als uw woning voor meer dan 50 cm onder water heeft gestaan, kan er bouwkundige schade zijn ontstaan.

Wat moet ik doen als er afval in of om mijn woning is achtergebleven?

We vragen u dit zelf op te ruimen. Is er afval achtergebleven dat (mogelijk) asbest bevat? Raak het afval dan niet aan. Laat het liggen en maak hier digitaal een melding van bij de gemeente of telefonisch via 077 306 6666.

Wie helpt met leegpompen kelder/woningen?

Vanwege de grote hoeveelheid meldingen en de verwachte regenval moeten de hulpdiensten keuzes maken. Helaas kunnen we niet overal tegelijk zijn. Daarom bekijken we op dit moment waar de hulp het hardst nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat we voorrang geven aan meldingen vanaf kwetsbare locaties. Is er water in uw kelder of woning gelopen? Sluit gas en elektriciteit af om te voorkomen dat er brand of kortsluiting ontstaat.

Is er een telefoonnummer met meer informatie?

Met vragen kunt u terecht bij de gemeente op telefoonnummer 077 306 6666. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur. Voor calamiteiten is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar.

Kan ik de groenten uit mijn moestuin eten?

Als uw moestuin onder water heeft gestaan, wordt het eten van de groenten afgeraden. Het water en het slib kunnen mogelijk verontreinigd zijn.

Is het drinkwater veilig?

WML laat weten dat dit geen gevolgen heeft voor het drinkwater.

Wanneer bel ik 112?

Alleen bij nood en levensbedreigende situaties.

Wateroverlast: wie kunt u bellen
Wateroverlast Voorbeelden
Acuut gevaar: bel 112 U kunt uzelf niet in veiligheid brengen
Geen spoed, wel brandweer ter plaatse: bel 0900 0904 Er is risico op kortsluiting of brand / losliggende putdeksels op de weg
Bel de gemeente Verstopte riolering in de straat
Zelf regelen Verstopte riolering in huis / ondergelopen ruimtes

Bij twijfel belt u altijd 112. Meer informatie: brandweer.nl/geenspoed

Wanneer bel ik de gemeente?

Bij meldingen zoals een verstopte riolering in de straat of bij lokale informatievragen.

Wateroverlast: wie kunt u bellen
Wateroverlast Voorbeelden
Acuut gevaar: bel 112 U kunt uzelf niet in veiligheid brengen
Geen spoed, wel brandweer ter plaatse: bel 0900 0904 Er is risico op kortsluiting of brand / losliggende putdeksels op de weg
Bel de gemeente Verstopte riolering in de straat
Zelf regelen Verstopte riolering in huis / ondergelopen ruimtes

Bij twijfel belt u altijd 112. Meer informatie: brandweer.nl/geenspoed

Waar kan ik info vinden over de waterstanden in mijn buurt?

Op de website WaterstandLimburg kunt u de actuele waterstanden vinden. Ook ziet u waar verhoogde waakzaamheid wordt gevraagd, dreigende wateroverlast is of al wateroverlast.