Toezicht en handhaving

Deze pagina is bijgewerkt op 13 april 2021

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 in werking getreden. De Noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s zijn daarmee vervallen. Via die wet en daarop gebaseerde zogenaamde ministeriele regelingen heeft de gemeente de bevoegdheid om te controleren of de maatregelen worden opgevolgd. De meeste mensen houden zich goed aan de regels. Iemand die de regels niet opvolgt, spreken we daar op aan.

Landelijk zijn er regels afgesproken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Maatregelen tegen corona blijven gelden

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De 3e golf wordt zichtbaar. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Ook kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

Overzicht van de coronamaatregelen die gelden tot en met 28 april 2021

 • Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.
 • Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.
 • Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. 
 • Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.
 • Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een groepje dat bestaat uit maximaal 2 mensen.
 • Van 22.00 uur 's avonds tot 04.30 uur 's ochtends is er een avondklok. Dan is het verboden om zonder geldige reden op  straat te zijn. Tijdens de verkiezingen gelden er een paar uitzonderingen.
 • Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • De meeste locaties zijn gesloten:
  • Winkels (behalve essentiële winkels). Bestellen en afhalen en winkelen op afspraak is mogelijk. Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot genoeg is. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal 4 uur van tevoren een afspraak maken, en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal 10 minuten.
  • Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc.
  • Dierenparken, pretparken, etc.
  • Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc.
  • Restaurants en cafés.​
 • Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand.
 • Basisscholen en de kinderopvang voor kinderen van 0-4 zijn vanaf 8 februari weer geopend.
 • De buitenschoolse opvang gaat per 19 april 2021 open.
 • Het voortgezet onderwijs is weer open. Uitgangspunt is dat elke leerling minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs volgt.
 • Alle mbo-studenten gaan weer 1 dag per week voor les naar school.
 • In het hbo en wo mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk op de locatie.
 • In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.
 • Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang op de buitenschoolse opvang. De oproep is om alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.
 • Alle contactberoepen, met uitzondering van de sekswerkers, zijn toegestaan.
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.
 • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties. 
 • Op locatie mogen weer theorie-examens en -lessen worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.
 • Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen.
 • Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland tot en met 15 mei 2021. Er gelden reisbeperkingen

Persconferentie 13 april 2021

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met  28 april 2021.

Ook de avondklok is verlengd tot en met 28 april 2021  04.30 uur. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden.

Het kabinet heeft daarom een openingsplan gemaakt. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten voorkomt besmettingen. Zo kan er sneller meer.

Op 20 april 2021 is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 28 april 2021 mogelijk is.

Basisregels blijven belangrijk

Hoe beter we ons aan de basisregels houden, hoe minder besmettingen er zijn. En hoe eerder we weer meer kunnen. Dit vergroot dus ook de kans dat het veilig openen van de samenleving door kan gaan.

Was je handen regelmatig en zorgvuldig. Hoest en nies in de elleboog. Houd 1,5 meter afstand, zodat het virus zo min mogelijk kans krijgt. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk mensen ontmoet: vermijd drukte, werk thuis als dat kan en beperk je bezoek. Als je klachten hebt, blijf je thuis, ook als dit milde klachten zijn. Laat je zo snel mogelijk testen. Wacht daarna thuis de testuitslag af. Blijf thuis als je positief getest bent.

We spreken elkaar aan

Onze toezichthouders en handhavers controleren samen met de politie of we ons met z’n allen houden aan de afspraken. Zij zijn dagelijks op pad in onze dorpen en in het buitengebied. Als het  nodig is spreken zij mensen aan op hun gedrag. U kunt ons helpen door elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.

We geven een boete als dit nodig is

Soms is het nodig om harder op te treden en geven wij een boete. Deze boetes zijn hoog, 95 euro per persoon. Voor ondernemers is de boete 4.350,00 euro. Kijk met ons mee en maak een melding. Als u iets ziet dat niet voldoet aan de landelijke maatregelen,  kunt u dit melden via e-mail, telefonisch 077 306 6666 of online een melding doorgeven

Verdergaande maatregelen

Als waarschuwingen en boetes niet tot verbetering leiden, waarmee het gevaar van verspreiding van het virus blijft bestaan, zijn verdergaande maatregelen aangewezen. Denk aan het opleggen van een dwangsom of sluiten van locaties.

Onze medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn herkenbaar aan de BOA insignes en embleem van de gemeente Peel en Maas en kunnen zich altijd legitimeren. Vraagt u daar gerust naar.

Themapagina's

Kijk op de themapagina's voor meer informatie over:

Alle regels leest u in de wet en ministeriële regelingen

De regels hierboven zijn samengevat. De artikelen, tekst en toelichting van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en de daarop gebaseerde regelingen, bepalen wat mag en niet mag. 

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen