Toezicht en handhaving

Deze pagina is bijgewerkt op 16 december 2021

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 in werking getreden. De Noodverordeningen van de Veiligheidsregio's zijn daarmee vervallen. Via die wet en daarop gebaseerde zogenaamde ministeriele regelingen heeft de gemeente de bevoegdheid om te controleren of de maatregelen worden opgevolgd. De meeste mensen houden zich goed aan de regels. Iemand die de regels niet opvolgt, spreken we daar op aan.

Landelijk zijn er regels afgesproken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Hoe doen wij dit in Peel en Maas?

We spreken elkaar aan

Onze toezichthouders en handhavers controleren samen met de politie of we ons met z’n allen houden aan de afspraken. Zij zijn dagelijks op pad in onze dorpen en in het buitengebied. Als het  nodig is spreken zij mensen aan op hun gedrag. U kunt ons helpen door elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.

We geven een boete als dit nodig is

Soms is het nodig om harder op te treden en geven wij een boete. Deze boetes zijn hoog, 95 euro per persoon. Voor ondernemers is de boete 4.350,00 euro. Als u iets ziet dat niet voldoet aan de landelijke maatregelen,  kunt u dit melden via e-mail, telefonisch 077 306 6666 of online een melding doorgeven.

Verdergaande maatregelen

Als waarschuwingen en boetes niet tot verbetering leiden, waarmee het gevaar van verspreiding van het virus blijft bestaan, zijn verdergaande maatregelen aangewezen. Denk aan het opleggen van een dwangsom of sluiten van locaties.

Onze medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn herkenbaar aan de BOA insignes en embleem van de gemeente Peel en Maas en kunnen zich altijd legitimeren. Vraagt u daar gerust naar.