Toezicht en handhaving

Deze pagina is bijgewerkt op 15 oktober 2020

Landelijk zijn er regels afgesproken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Via een noodverordening heeft de gemeente de bevoegdheid om te controleren of de maatregelen worden opgevolgd. De meeste mensen houden zich goed aan de regels. Iemand die de regels niet opvolgt, spreken we daar op aan.

Hoe doen wij dit in Peel en Maas?

 • We spreken elkaar aan
  Onze toezichthouders en handhavers controleren samen met de politie en marechaussee of we ons met z’n allen houden aan de afspraken. Zij zijn dagelijks op pad in onze dorpen en in het buitengebied. Als het  nodig is spreken zij mensen aan op hun gedrag. U kunt ons helpen door elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.

 • We geven een boete als dit nodig is
  Soms is het nodig om harder op te treden en geven wij een boete. Deze boetes zijn hoog, € 390 per persoon. Voor ondernemers is de boete € 4.350,00. Kijk met ons mee en maak een melding. Als u iets ziet dat niet voldoet aan de landelijke maatregelen,  kunt u dit melden via e-mail, telefonisch 077 306 6666 of online een melding doorgeven.

 • Verdergaande maatregelen
  Als waarschuwingen en boetes niet tot verbetering leiden, waarmee het gevaar van verspreiding van het virus blijft bestaan, zijn verdergaande maatregelen aangewezen. Denk aan het opleggen van een dwangsom of sluiten van locaties.

Onze medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn herkenbaar aan de BOA insignes en embleem van de gemeente Peel en Maas en kunnen zich altijd legitimeren. Vraagt u daar gerust naar.

De basisregels blijven gelden voor iedereen

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u testen.
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk thuis tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimten.

Gedeeltelijke lockdown

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober 2020 besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

De strengere maatregelen gelden vanaf dinsdag 14 oktober 2020, 22.00 uur.

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30 (inclusief kinderen tot 12 jaar).
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

 • personen die 1 huishouden vormen
 • kinderen tot 13 jaar
 • kinderen tot 17 jaar die sport beoefenen
 • topsporters en profvoetballers
 • personen bij uitvaarten
 • personen bij een huwelijksvoltrekking (max 30 personen)
 • personen in het openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
 • zorgbegeleiders of vaste mantelzorgers en de personen die zij begeleiden
 • vergaderingen of betogingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • bij het belijden van een godsdienst of levensovertuiging
 • bijeenkomsten van internationale organisaties of verdragspartijen
 • verkiezingen
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen
 • beroep, bedrijf of vereniging mits de groep niet groter is dan 100 personen.

Uitzondering op maximum (30 personen) voor ruimte binnen, bij:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties
 • het belijden van godsdienst of levensovertuiging
 • verkiezingen
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal, van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte
 • een uitvaart
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang
 • zorginstellingen
 • gebouwen voor jeugdverenigingen 0 tot 18 (zoals scouting, cultuur en kunst)
 • doorstroomlocaties (detailhandel, markten, bibliotheken, musea,  dierentuinen, pretparken etc)
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer
 • hotels, voor zover het gaat over hotelgasten
 • personen bij een uitvaart

Het dagelijks leven

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  • Uitgezonderd zijn:
   • Hotels voor hotelgasten
   • Uitvaartcentra
   • Luchthavens voorbij de security check
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
  • Winkels richten special winkeltijden in voor mensen met een kwetsbare gezondheid
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.
 • Volg de regels die gelden voor quarantaine en isolatie
 • Bij contactberoepen worden klanten gevraagd zich te registreren
 • Zingen of schreeuwen in groepsverband is verboden (geldt niet voor zangers, koren/groepen en als tijdens viering godsdienst/levensovertuiging

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Er is geen publiek bij sport.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken.

Alle maatregelen leest u in de noodverordening

De regels hierboven zijn kort samengevat. De artikelen, tekst en toelichting van de noodverordening bepalen wat mag en niet mag. Deze noodverordening geldt voor alle gemeenten.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen