Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Toezicht en handhaving

Deze pagina is bijgewerkt op 1 juli 2020

Landelijk zijn er regels afgesproken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Via een noodverordening heeft de gemeente de bevoegdheid om te controleren of de maatregelen worden opgevolgd. De meeste mensen houden zich goed aan de regels. Iemand die de regels niet opvolgt, spreken we daar op aan.

Hoe doen wij dit in Peel en Maas?

 • We spreken elkaar aan
  Onze toezichthouders en handhavers controleren samen met de politie en marechaussee of we ons met z’n allen houden aan de afspraken. Zij zijn dagelijks op pad in onze dorpen en in het buitengebied. Als het  nodig is spreken zij mensen aan op hun gedrag. U kunt ons helpen door elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.

 • We geven een boete als dit nodig is
  Soms is het nodig om harder op te treden en geven wij een boete. Deze boetes zijn hoog, € 390 per persoon. Voor ondernemers is de boete € 4.000. Kijk met ons mee en maak een melding. Als u iets ziet dat niet voldoet aan de landelijke maatregelen,  kunt u dit melden via e-mail, telefonisch 077 306 6666 of online een melding doorgeven.

Onze medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn herkenbaar aan de BOA insignes en embleem van de gemeente Peel en Maas en kunnen zich altijd legitimeren. Vraagt u daar gerust naar.

De basisregels blijven gelden voor iedereen

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zo veel mogelijk thuis.
 • Was zo vaak mogelijk je handen.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis en laat u testen.

Versoepeling: wat kan wanneer?

In het schema Stap voor stap - wat kan wanneer? (PDF, 147.8 kB) van de overheid is dit eenvoudig uitgelegd.

Vanaf 1 juni 2020 

Kinderen

Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand meer te houden. Kinderen van 12-18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten dat nog wel doen bij volwassenen.

Bijeenkomsten

Vanaf 1 juli 2020 geldt er geen limiet meer voor het aantal bezoekers van evenementen, zolang je vooraf een plek kunt reserveren en er een gezondheidscheck is. Kan niet aan die voorwaarden worden voldaan, dan geldt een maximum van 100 bezoekers binnen en 250 buiten. Ook geldt altijd dat de anderhalve meter afstand moet worden gehouden.

De beperkingen voor het aantal bezoekers aan de horeca, theaters, bioscopen en gebedshuizen verdwijnen, al blijft ook hier de anderhalvemeter-regel gelden. Het betekent ook dat je meer mensen kunt uitnodigen voor verjaardagen, buurtfeestjes, bruiloften en uitvaarten.

Daarnaast maakt de verruiming het mogelijk dat ook kermissen en stadions weer opengaan, al moet ook daar de anderhalve meter afstand worden gehouden. En voor supporters zijn zingen en spreekkoren verboden, om de kans op verspreiding van het virus te beperken.

Vervoer

Het openbaar vervoer is vanaf 1 juli 2020 ook weer toegankelijk voor niet-noodzakelijke reizen. In de bussen, trams, metro's en treinen kunnen alle zitplaatsen weer worden gebruikt. Niet-medische mondkapjes blijven verplicht en reizigers wordt wel gevraagd om drukte te mijden en zo veel mogelijk buiten de spits te reizen.

Ook voor taxi's en touringcarbedrijven is er goed nieuws. Die mogen weer met volle voertuigen gaan rijden. Wel moet een plek worden gereserveerd, een gezondheidscheck gedaan en een mondkapje worden gedragen.

En tot slot de auto: iedere bestuurder mag weer mensen uit een ander huishouden meenemen. Bij het carpoolen geldt geen mondkapjesplicht, wel wordt geadviseerd om er een te dragen.

Sport

Ook voor sporters zijn er vanaf 1 juli 2020 veel versoepelingen. Zo kun je weer terecht in de sportschool en zijn alle binnen- en buitensporten weer toegestaan. Bij contactsporten zoals voetbal hoeft geen afstand te worden gehouden.

Ook sportkantines gaan weer open. Daar moet wel afstand worden gehouden, net als in de kleedruimtes. Dat geldt overigens alleen voor volwassenen, voor jongeren tot 18 jaar is afstand houden onderling dus niet verplicht.

Weer open

Ten slotte kunnen alle mensen met contactberoepen vanaf 1 juli 2020 weer aan het werk. De kappers en fysiotherapeuten mochten dat al, maar vanaf 1 juli 2020 mogen ook de sekswerkers weer aan de slag. Ook mag er weer contact zijn tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders en mogen masseurs, sporters, acteurs en dansers weer aan het werk.

Alleen de nachtclubs en discotheken blijven voorlopig nog dicht. Daar kijkt het kabinet begin september opnieuw naar.

De belangrijkste onderwerpen en regels uit de noodverordening die nu gelden:

Samenkomsten en evenementen zijn verboden tot 1 september 2020

Wel toegestaan zijn samenkomsten:

 • in gebouwen, voertuig of vaartuig, niet zijnde een woning, tot 100 maximaal personen (als deze altijd minimaal 1,5 meter afstand houden).
 • in gebouwen, voertuig of vaartuig, niet zijnde een woning met meer dan 100 personen op een zitplaats met reservering en check op gezondheid.
 • in de open lucht, niet zijnde een erf bij een woning, tot maximaal 250 personen (als deze altijd 1,5 meter afstand houden).
 • in de open lucht, niet zijnde een erf bij een woning, met meer dan 250 bezoekers op een zitplaats met reservering en check op gezondheid.
 • op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid op een zitplaats.
 • die dringend nodig zijn voor dagelijkse werk in bedrijven en organisaties en als dit op een andere manier niet mogelijk is (maximaal 100 personen);
 • in detailhandel, markten, bibliotheken, kermissen, dieren-, natuur- en pretparken (met 1,5 afstand)
 • in musea, presentatie-instellingen en monumenten (met 1,5 meter afstand en reserveren vooraf)
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen op grond van de WOM.

De persoon die deze samenkomsten organiseert moet er voor zorgen dat aanwezigen 1,5 afstand tot elkaar kunnen houden.
Diegene die deelnemen aan een samenkomst waarbij zitplaatsen verplicht zijn, is ook verplicht gebruik te maken van de toegewezen zitplaats.

Houden van veilige afstand

In de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning een daarbij behorend erf, geldt een onderlinge afstand van tenminste 1,5 meter. Dit geldt niet voor:

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen
 • kinderen t/m 12 jaar
 • personen in de leeftijd tot 18 jaar onderling
 • leerlingen voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs onderling op school
 • personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover noodzakelijk
 • personen met een handicap ten opzichte van hun begeleiders en hun begeleiders
 • personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen
 • vervoer, mits noodzakelijk
 • personen op buitenterras bij eet- en drinkgelegenheid met een kuchscherm

Dansvoorzieningen

De dansvoorzieningen in eet- en drinkgelegenheden mogen nog niet geopend zijn voor publiek.

Gezamenlijk zingen en schreeuwen

Het is nog niet toegestaan om in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of schreeuwen.

Dit geldt niet voor:

 • zangers
 • zanggroepen
 • zang als onderdeel van belijdenis godsdienst of levensovertuiging.

Vervoer

Openbaar vervoer en bedrijfsmatig vervoer treft voorzieningen om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Voor reizigers van 13 jaar en ouder is een niet medisch mondkapje verplicht.

In overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio kan de beperking aangepast worden. Bedrijfsmatig personen vervoer werkt uitsluitend op basis van reservering en check gezondheid reizigers.

Verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

Deze zijn alleen open voor bezoekers als de instelling dit toestaat.

Alle maatregelen leest u in de noodverordening

De regels hierboven zijn kort samengevat. De artikelen, tekst en toelichting van de noodverordening bepalen wat mag en niet mag. Deze noodverordening geldt voor alle gemeenten.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen