Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Deze pagina is bijgewerkt op 21 oktober 2021

De Tijdelijke Wet Maatregelen (TWM) COVID-19 geldt minimaal tot 1 december 2021. Hiermee worden de bestaande corona-maatregelen vastgelegd in wetgeving. Aan deze wet TWM worden ministeriële regelgevingen verbonden.

Sinds 25 september 2021 zijn een groot aantal versoepelingen doorgevoerd, onder andere het 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Ook geldt er een sluitingstijd van de horeca per 0.00 uur, wel kan een gemeente hiervan afwijken bij via vergunningen.

Basisregels blijven nodig

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden (ook door de mensen die gevaccineerd zijn) en heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.

 • Was uw handen.
 • Houd afstand.
 • Heb uw klachten? Blijf thuis en laat u testen.
 • Werk thuis als het kan en op kantoor als nodig.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Aangekondigde coronamaatregelen vanaf 26 juni 2021

 • Vanaf 26 juni 2021 kunnen alle voor publiek toegankelijke locaties weer open. Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen met coronatoegangsbewijzen ook weer open. Zonder toegangsbewijzen kunnen zij nog niet open. Ook zijn evenementen weer toegestaan. Er gelden nog wel voorwaarden.
 • Thuisbezoekadvies, maximale groepsgrootte en thuiswerken
  Vanaf 26 juni vervallen het thuisbezoekadvies, de maximale groepsgrootte en thuiswerken.
 • Gebruik van mondkapjes
 • Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.
 • Coronatoegangsbewijzen 
  Voor een aantal sectoren is er vanaf 26 juni meer mogelijk met coronatoegangsbewijzen. Dit geldt voor de sectoren cultuur,  evenementen, horeca en sport. Met coronatoegangsbewijzen kan in deze sectoren 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden en een vaste zitplek is niet verplicht. Voor meer informatie kijk in Tijdelijke regeling maatregelingen COVID-19 coronatoegangsbewijzen.
 • Horeca 
  Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. En dus ook voor de terrassen. Er geldt nog een aantal voorwaarden.
 • Evenementen 
  Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die horen bij de reguliere exploitatie van publieke plaatsen, zoals horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodium toegestaan. Dit houdt in dat locaties waar mensen een vaste zitplek hebben 100% van de 1,5 meter capaciteit kunnen gebruiken. En voor doorstroomlocaties kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Hiervoor gelden de voorwaarden van de betreffende sector. Vanaf 30 juni kunnen met toegangsbewijzen, onder voorwaarden, eendaagse evenementen met 100% van de bezoekerscapaciteit worden georganiseerd.
 • Sporten 
  De mogelijkheden voor sporten worden verder verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen. Er geldt nog een aantal voorwaarden.
 • Kunst en cultuur 
  Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zijn onder voorwaarden open. Vanaf 26 juni vervallen bijna alle beperkingen die nu gelden. Ook het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten vervalt dan. Zingen binnen is weer toegestaan. Het advies voor blazers om 2 meter afstand te houden vervalt. De 1.5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij niet mogelijk door de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.
 • Recreatie 
  Locaties voor recreatie, zoals attractieparken, zijn onder voorwaarden open. Vanaf 26 juni vervallen bijna alle beperkingen die nu gelden. Er geldt dan nog een aantal voorwaarden.
 • Huwelijken en uitvaarten
  Bij een huwelijksvoltrekking geldt ook dat 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Gasten houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek. Voor feesten of recepties in horecagelegenheden, zalencentra of op terrassen gelden de regels die daar van toepassing zijn. Ook bij uitvaarten geldt ook dat 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Mensen houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek.
 • Reizen  
  Vanaf 1 juli wordt het Digitaal Coronabewijs, ook wel het Digitaal Corona Certificaat genoemd, ingevoerd. Het Digitaal Coronabewijs maakt het mensen straks makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de coronapandemie.
 • Coronavirus in andere talen 
  Om de grote groep anderstaligen in Nederland te bereiken met deze belangrijke boodschap is de corona-persconferentie in meest voorkomende talen vertaald.
  • Persconferenties over het coronavirus in het Arabisch-Syrisch, Berbers, Engels, Farsi, Marokkaans-Arabisch, Pools, Tigrinya of Turks
  • Uitleg van Pharos over het coronavirus in Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks.

Maatregelen die gelden tot en met 25 juni 2021

Lees ook welke coronamaatregelen gelden tot en met 25 juni 2021.

Vooruitblik

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijk het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden.

Veel gestelde vragen

De rijksoverheid geeft per thema en onderwerp antwoorden op de veel gestelde vragen over het coronavirus.