Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Deze pagina is bijgewerkt op 21 april 2021

De Tijdelijke Wet Maatregelen (TWM) COVID-19 geldt minimaal tot 1 juni 2021. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving. Aan deze wet TWM worden ministeriële regelgevingen verbonden.

De wet brengt meer wijzigingen met zich mee. Vanaf 1 december 2020 is het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes, voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters.

Op 15 december 2020 is Nederland in lockdown gegaan tot en met 28 april 2021.

Voor deze en andere maatregelen is gekozen, omdat we het coronavirus samen onder controle willen krijgen.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.

Basisregels

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u testen.
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk thuis tenzij het echt niet anders kan.
 • Het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden/publieke binnenruimten. Kijk voor de uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid. Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Regels voor het dagelijks leven

 • Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
 • Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.
 • Of alle mensen die bij 1 huishouden horen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Ontvang thuis maximaal 1 persoon. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Eerste stap openingsplan per 28 april 2021

Op 28 april worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen blijven gelden.

Einde avondklok

Op 28 april 2021 04.30 uur vervalt de avondklok.

Thuisbezoek naar 2 personen

Ontvang maximaal 2 mensen per dag. En ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. Beperk ook het aantal verschillende contacten in een week. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand.

Terrassen buiten open

Terrassen zijn buiten op van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel. Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht.

Winkels en markten open

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximaal aantal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om drukte te vermijden. Ga daarom op een rustig tijdstip naar een winkel, zoals vroeg in de ochtend. En ga zo veel mogelijk alleen. Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, kunnen open van 06.00 tot 20.00 uur. Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen weer open op hun gebruikelijke tijden. Het dragen van een mondkapje in winkels blijft verplicht.

Op warenmarkten mogen ook weer andere artikelen dan levensmiddelen verkocht worden. Zoals bijvoorbeeld kleding en cosmetica.

Hoger onderwijs 1 dag per week

Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Theorie-examen mogelijk

Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk.

Hoger onderwijs 1 dag per week

Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Theorie-examen mogelijk

Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk.

Uitvaarten

Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100.

Vervolgstappen openingsplan

De tweede stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei gepland. Op 3 mei horen we of de tweede stap gezet kan worden. Kijk in het overzicht van het openingsplan voor de uitleg over de volgende stappen.

Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei 2021

Dit betekent: blijf in Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei 2021, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie. In april start het kabinet samen met de reis- en vervoerssector met proefreizen naar het buitenland. Die geven inzicht hoe we straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen naar andere landen.

Vaccinaties

Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. De verwachting is dat vanaf begin juni veel meer mogelijk is, omdat dan een grote groep mensen gevaccineerd is. Volgens de planning heeft in juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad.

Meer inspraak in besluitvorming

De wet heeft ook gevolgen voor de besluitvorming. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van VWS neergelegd in noodverordeningen. Als het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus tegen te gaan, moeten die worden omschreven in een ministeriële regeling. Deze regeling moet vervolgens worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover debat te voeren met de betrokken ministers.

Nieuwe maatregelen gaan volgens de nieuwe wet daarom niet eerder in dan een week nadat ze aan het parlement zijn toegestuurd. Als de Tweede Kamer tijdens die week besluit om niet met de regeling in te stemmen, vervalt deze automatisch en treedt zij dus niet in werking. Bij acuut gevaar voor de volksgezondheid is het mogelijk om een spoedprocedure te volgen. Dan treedt de ministeriële regeling direct in werking en vervalt de regeling automatisch, als de Tweede Kamer besluit om er niet mee in te stemmen.

Kijk voor meer informatie over de besluitvorming op de website Rijksoverheid.