Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Deze pagina is bijgewerkt op 24 juni 2021

De Tijdelijke Wet Maatregelen (TWM) COVID-19 geldt minimaal tot 1 september 2021. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving. Aan deze wet TWM worden ministeriële regelgevingen verbonden.

De wet brengt meer wijzigingen met zich mee. Vanaf 1 december 2020 is het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes, voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters.

Voor deze en andere maatregelen is gekozen, omdat we het coronavirus samen onder controle willen krijgen.

Nederland zet grote stap: bijna alles kan op anderhalve meter

Het vaccineren tegen corona gaat hard. We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel.

De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft.

Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.

Basisregels blijven nodig

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden (ook door de mensen die gevaccineerd zijn) en heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.

Stap 4 openingsplan vanaf 26 juni 2021

Beperkingen thuisbezoek en groepsvorming vervallen

Vanaf 26 juni 2021 zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. Wel is het belangrijk anderhalve meter afstand te blijven houden van bezoekers thuis en van anderen buitenshuis.

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels 

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs.

Van thuis werken naar deels op kantoor

Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine. Het kabinet roept op om zoveel mogelijk buiten de spits naar kantoor te gaan.

Alle locaties en evenementen open op anderhalve meter, met voorwaarden

Vanaf 26 juni 2021 is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen- als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan.

Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het  museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit.

Vanaf 26 juni 2021 zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.

Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs zonder anderhalve meter

Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 26 juni 2021 geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de (update van de) CoronaCheck app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.

Sport en de anderhalve meter

Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni 2021 voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies

Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt vanaf 26 juni 2021. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 uur in de openbare ruimte. Ook het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt.

Gratis coronatest voor reizen

Reizigers die in juli of augustus 2021 vanuit Nederland naar het buitenland reizen, kunnen zich gratis laten testen. De gratis coronatest voor reizen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen.

Alle versoepelingen vanaf 26 juni kun je ook in een oogopslag bekijken in het Openingsplan stap 4 (PDF, 84.3 kB): Alles open op 1,5 meter afstand.

Aangekondigde coronamaatregelen vanaf 26 juni 2021

 • Opening van publiek toegankelijke locaties
  Vanaf 26 juni 2021 kunnen alle voor publiek toegankelijke locaties weer open. Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen met coronatoegangsbewijzen ook weer open. Zonder toegangsbewijzen kunnen zij nog niet open. Ook zijn evenementen weer toegestaan. Er gelden nog wel voorwaarden.
 • Thuisbezoekadvies, maximale groepsgrootte en thuiswerken
  Vanaf 26 juni vervallen het thuisbezoekadvies, de maximale groepsgrootte en thuiswerken.
 • Mondkapjesplicht
  Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.
 • Coronatoegangsbewijzen 
  Voor een aantal sectoren is er vanaf 26 juni meer mogelijk met coronatoegangsbewijzen. Dit geldt voor de sectoren cultuur,  evenementen, horeca en sport. Met coronatoegangsbewijzen kan in deze sectoren 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden en een vaste zitplek is niet verplicht. Voor meer informatie kijk in Tijdelijke regeling maatregelingen COVID-19 coronatoegangsbewijzen.
 • Horeca 
  Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. En dus ook voor de terrassen. Er geldt nog een aantal voorwaarden.
 • Evenementen 
  Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die horen bij de reguliere exploitatie van publieke plaatsen, zoals horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodium toegestaan. Dit houdt in dat locaties waar mensen een vaste zitplek hebben 100% van de 1,5 meter capaciteit kunnen gebruiken. En voor doorstroomlocaties kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Hiervoor gelden de voorwaarden van de betreffende sector. Vanaf 30 juni kunnen met toegangsbewijzen, onder voorwaarden, eendaagse evenementen met 100% van de bezoekerscapaciteit worden georganiseerd.
 • Sporten 
  De mogelijkheden voor sporten worden verder verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen. Er geldt nog een aantal voorwaarden.
 • Kunst en cultuur 
  Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zijn onder voorwaarden open. Vanaf 26 juni vervallen bijna alle beperkingen die nu gelden. Ook het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten vervalt dan. Zingen binnen is weer toegestaan. Het advies voor blazers om 2 meter afstand te houden vervalt. De 1.5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij niet mogelijk door de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.
 • Recreatie 
  Locaties voor recreatie, zoals attractieparken, zijn onder voorwaarden open. Vanaf 26 juni vervallen bijna alle beperkingen die nu gelden. Er geldt dan nog een aantal voorwaarden.
 • Huwelijken en uitvaarten
  Bij een huwelijksvoltrekking geldt ook dat 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Gasten houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek. Voor feesten of recepties in horecagelegenheden, zalencentra of op terrassen gelden de regels die daar van toepassing zijn. Ook bij uitvaarten geldt ook dat 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Mensen houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek.
 • Reizen  
  Vanaf 1 juli wordt het Digitaal Coronabewijs, ook wel het Digitaal Corona Certificaat genoemd, ingevoerd. Het Digitaal Coronabewijs maakt het mensen straks makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de coronapandemie.
 • Coronavirus in andere talen 
  Om de grote groep anderstaligen in Nederland te bereiken met deze belangrijke boodschap is de corona-persconferentie in meest voorkomende talen vertaald.
  • Persconferenties over het coronavirus in het Arabisch-Syrisch, Berbers, Engels, Farsi, Marokkaans-Arabisch, Pools, Tigrinya of Turks
  • Uitleg van Pharos over het coronavirus in Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks.

Maatregelen die gelden tot en met 25 juni 2021

Lees ook welke coronamaatregelen gelden tot en met 25 juni 2021.

Vooruitblik

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijk het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden.

Veel gestelde vragen

De rijksoverheid geeft per thema en onderwerp antwoorden op de veel gestelde vragen over het coronavirus.