Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) voor iedereen

Door de corona-maatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar gedeeltelijk uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om deze mensen tijdelijk te helpen is er de TONK. Deze regeling is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas: particulieren én ondernemers.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor u als u weinig inkomen heeft als gevolg van de corona-maatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan een aantal maanden geleden.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw maandelijks (gezin)inkomen niet hoger is dan:
Gezinsinkomen
Norm

Bedrag in euro
inclusief vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot PGL 1.600,00
Gehuwden, 21 jaar tot PGL 2.300,00
Alleenstaande of alleenstaande ouder, die ouder is dan PGL 1.800,00
Gehuwden ouder beide ouder dan PGL 2.400,00
Gehuwden waarvan 1 ouder jonger dan PGL en 1 ouder dan PGL 2.400,00
 •  Ontvangt u toeslagen of kindgebonden budget van de Belastingdienst of heeft u recht op belastingteruggave als renteaftrek op de eigen woning? Deze inkomsten hoeft u niet mee te tellen voor uw (gezin)inkomen.
 • Uw beschikbaar privévermogen is niet hoger dan € 6.295,00 als u alleenstaande bent en € 12.590,00 als u getrouwd bent, samenwoont of alleenstaande ouder bent. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en de waarde van beleggingen of bitcoins. Uw vermogen in de eigen woning of roerende goederen, zoals uw auto, hoeft u niet mee te tellen. Het spaargeld op naam van inwonende minderjarige kinderen hoeft u ook niet mee te tellen. Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • U ontvangt geen woonkostentoeslag van de gemeente.

Partners

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoogte TONK-uitkering

Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan is de hoogte:

 • 50% van de kosten van huur of
 • 50% van de kosten van de hypotheek(rente) voor de woning en
 • 50% van de kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning. 

De maximale vergoeding is € 500,00 per maand per huishouden.

Duur van TONK-uitkering

U kunt de TONK-uitkering ontvangen voor de periode juli 2021 tot en met september 2021. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering alleen aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Aanvragen TONK

Vanaf 1 oktober 2021 is ondersteuning alleen nog mogelijk via:

Dit besluit (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen of op grond van de geldende coronamaatregelen hun werkzaamheden (nog) niet kunnen hervatten.

U kunt hiervoor contact opnemen met Karin Tacken-de Jong via telefoonnummer 077 306 6666.

Wijziging in uw situatie doorgeven

Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de TONK-uitkering of de hoogte ervan. Geef aan ons door als:

 • u in loondienst gaat werken
 • u meer (bijvoorbeeld herstarten) of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven
 • u gaat samenwonen of scheiden
 • u gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland
 • het inkomen van uw partner verandert
 • uw beschikbare vermogen toeneemt (bijvoorbeeld door ontvangst van een erfenis).

We kijken dan of wij uw uitkering aan moeten passen of beëindigen.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen tijdens de TONK kunt u alleen doorgeven via het inlichtingenformulier TONK. U krijgt het inlichtingenformulier TONK toegestuurd nadat wij uw aanvraag hebben beoordeeld.

Bekijk ook: