Steunmaatregelen corona voor zelfstandige ondernemers

Op deze pagina staat meer informatie over:

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Hulp bij heroriëntatie
 • Lokale belastingen ondernemers - BsGW
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Werknemer met loonkostensubsidie
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Behalve bovenstaande regelingen, zijn er nog meer landelijke regelingen beschikbaar of kijk op de website van Rijksoverheid.

Als u niet weet welke ondersteuningsmaatregelen voor u van toepassing zijn, bekijk het informatieblad uitbreiding steunmaatregelen. U  kunt u dit ook controleren via coronacalculator. Aan de hand van uw KvK-nummer geeft het programma zelf aan van welke regelingen u gebruik kunt maken.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zzp’er of ondernemer? Dan kunt u bij de gemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Deze regeling is al 4 keer verlengd. Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4), dan kunt u een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 5).

Ook als u nog geen ondersteuning heeft ontvangen, kunt u een aanvraag indienen vanaf 1 juli 2021 (Tozo 5). U kunt echter niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Meer informatie hierover staat onder ‘Kunt u met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen?’.

 • Tozo 5: periode 1 juli tot en met 30 september 2021
 • Tozo 4: periode 1 april tot en met 30 juni 2021.

Vanaf 1 oktober 2021 alleen nog ondersteuning mogelijk via:

Dit besluit (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen of op grond van de geldende coronamaatregelen hun werkzaamheden (nog) niet kunnen hervatten.

U kunt hiervoor contact opnemen met Karin Tacken-de Jong via telefoonnummer 077 306 6666.

Wat zijn de voorwaarden van Tozo?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • uw bedrijf is gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17 maart 2020) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (of een vergelijkbare organisatie in het vestigingsland).
 • uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u voert de activiteiten van uw bedrijf hoofdzakelijk in Nederland uit.
 • uw bedrijf is nog steeds actief.
 • u werkt onder normale omstandigheden gemiddeld 23.5 uren per week. Op jaarbasis zijn dat 1225 uren.
 • uw inkomen is naar verwachting beneden het voor u geldende sociale minimum en dit is een gevolg van de coronacrisis.
 • het inkomen van uw partner telt ook mee. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen aanvullende uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit de Tozo aangevuld tot het sociaal minimum.
 • u woont in Nederland.
 • u bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijfsrecht in Nederland.
 • er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 september 2021 tot een maximum van 10.157 euro (behalve als dit maximale bedrag al geleend is bij eerdere Tozo-regelingen.

Extra voorwaarde voor lening bedrijfskapitaal:

 • u komt niet in aanmerking voor een lening via Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) of Qredits Corona-overbruggingskrediet.

Op de website Krijgiktozo kunt u controleren of u voldoet aan alle voorwaarden.

Wie telt mee als partner?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Waarom ontvangt mijn partner een jaaropgave van de Tozo?

De Tozo-uitkering is gebaseerd op de algemene bijstand en is dus een gezinsuitkering. Voor de bijstand geldt namelijk dat als u een partner heeft, u als gezin wordt gezien en de uitkering ook aan het gezin wordt toegekend. Als u en uw partner in 2020 gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling dan ontvangt u beiden een jaaropgave. Op de website van de Rijksoverheid vind u meer informatie over de jaaropgave.

Bovenstaande geldt ook voor u en uw partner als u in 2021 Tozo uitkering ontvangt. De jaaropgave over 2021 ontvangt u in februari 2022.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 juli 2021 nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging gaat in op 1 juli 2021 en eindigt  op 1 oktober 2021. Ontvangt u tot en met juni 2021 een Tozo 4-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 5-uitkering aansluitend vanaf 1 juli 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 5-uitkering ook later laten ingaan bijvoorbeeld vanaf 1 augustus 2021 of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen?

U kunt de uitkering Tozo 5 aanvragen vanaf de 1e van de maand. Dit kan de maand zijn waarin u de uitkering aanvraagt, de maand erna of – in augustus en september 2021 – ook de maand ervoor. U vraagt bijvoorbeeld op 18 augustus aan vanaf 1 juli, 1 augustus of 1 september 2021. Aanvragen is vanaf augustus dus mogelijk tot 1 kalendermaand terug.

Extra ondersteuning

Als dat nodig is, biedt de gemeente extra ondersteuning aan om zelfstandig ondernemers voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan zijn als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. De gemeente inventariseert dan samen met de zelfstandig ondernemer  of en zo ja, welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 juli 2021 netto per maand?

Gehuwden en samenwonenden
Leeftijd Bedrag in euro
Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd 1.541,00
1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd 1.627,08
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, met kinderen 1.344,99
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen 1.036,79
van 18 tot 21 jaar, met kinderen    840,78
van 18 tot 21 jaar, geen kinderen    532,58

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Leeftijd             Bedrag in euro
van 21 tot AOW-leeftijd 1.078,70
van 18 tot 21 jaar    266,29

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor de Tozo uitkering levensonderhoud (of de verlenging hiervan) die uw gezinsinkomen aanvult tot het sociaal minimum.

Voor deze aanvraag gelden de regels van Tozo 5. U kunt deze aanvragen tot uiterlijk 30 september 2021.

Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan 10.157 euro en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo doen? Vraag dan opnieuw aan.

Als u al het maximale bedrag van 10.157 euro heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt mogelijk wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen.

Vóórdat u bedrijfskapitaal Tozo aanvraagt, moet u eerst onderzoeken of u voor één van onderstaande regelingen in aanmerking komt (dit zijn zogenaamde voorliggende voorzieningen).

 • KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling. De KKC voor bedrijven die moeite hebben om aan relatief klein krediet te komen. Doordat de overheid met de KKC voor een groot deel garant staat voor de leningen, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is daardoor eenvoudiger. U kunt dit bij uw eigen bank aanvragen (digitaal).
 • Qredits Corona-overbruggingskrediet. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode. Aanvragen kan via de website van Qredits.

Hoe vraagt u een 1e aanvraag of verlenging aan?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier.

Vraag dan het aanvraagformulier aan door een e-mail te sturen naar het speciale e-mailadres Bbz. De volgende informatie hebben wij van u nodig:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Naam bedrijf
 • Branche
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Soort aanvraag:
  • 1e aanvraag levensonderhoud
  • verlengen levensonderhoud (verkort aanvraagformulier)
  • 1e aanvraag bedrijfskrediet of aanvulling bedrijfskrediet.
 • De reden van verlenging of uw 1e aanvraag.

U ontvangt zo snel mogelijk van ons een aanvraag- of verlengingsformulier.

Wijzigt er iets in uw situatie?

Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan. Geef aan ons door als u:

 • in loondienst gaat werken.
 • meer (bijvoorbeeld herstarten) of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven.
 • gaat samenwonen of scheiden.
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.
 • vanaf 1 juni 2020 en voor zover van toepassing: het inkomen van uw partner verandert.

We kijken dan of wij uw uitkering aan moeten passen of beëindigen.

Hoe geeft u wijzigingen door?

Wijzigingen tijdens de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u alleen doorgeven via het wijzigingsformulier Tozo. U krijgt het wijzigingsformulier Tozo toegestuurd nadat wij uw aanvraag hebben beoordeeld. 

Heroriëntatie

De Tozo is er om bedrijven te helpen de coronacrisis te overleven. Helaas lukt dat niet voor alle bedrijven. Gaat het niet goed met uw bedrijf? Denk dan nu al na over een nieuw beroep of een nieuwe baan. Dit heet heroriëntatie.

U kunt hiervoor  op verschillende manieren hulp krijgen:

 • Voor een persoonlijk maatwerkadvies kunt u terecht bij het KVK Adviesteam, ook bereikbaar op telefoonnummer 0800 2117.
 • Bij het leer-werkloket Noord Limburg kunt u terecht voor hulp bij het maken van keuzes of advies door een gekwalificeerd loopbaanadviseur die zicht heeft op kans-beroepen en kans-sectoren
 • De gemeente biedt extra ondersteuning aan om zelfstandig ondernemers voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, hulp bij bedrijfsbeëindiging of (zakelijke of privé) schulden, bij- of omscholing en heroriëntatie. Deze hulp is voor alle zelfstandig ondernemers, ongeacht of zij wel of niet voor Tozo of Bbz in aanmerking komen.  De gemeente inventariseert dan samen met de zelfstandig ondernemer  of en zo ja, welke ondersteuning nodig is. Als u hulp nodig heeft of hierover van gedachte wilt wisselen, dan kunt u mailen naar e-mailadres Bbz onder vermelding: heroriëntatie. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is een tijdelijke ondersteuningsregeling op basis van het bestaande instrument van de bijzondere bijstand. Gemeenten verstrekken die als het door bijzondere omstandigheden voor iemand niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten (zoals woonlasten en andere vaste kosten) te betalen. Meer informatie hierover leest u op themapagina Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Lokale belastingen ondernemers - BsGW

De gemeente en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden. Kijk voor informatie op de website van BsGW

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun  gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een maximum van 90.000 euro. De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld 2.500 euro. Aanvragen kan op de website van RVO.   

Werknemer met loonkostensubsidie

Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) en u heeft een werknemer met loonkostensubsidie in dienst, wordt deze subsidie doorbetaald.

Bekijk ook: