Deze pagina is bijgewerkt op 19 december 2021.

Steunmaatregelen corona voor ondernemers

Op deze pagina staat meer informatie over:

  • Ondersteuning door de gemeente aan ondernemers
  • Lokale belastingen ondernemers – BsGW
  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  • Werknemer met loonkostensubsidie

Behalve bovenstaande regelingen, zijn er nog meer regelingen beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van Rijksoverheid.
Als u niet weet welke ondersteuningsmaatregelen voor u van toepassing zijn, kunt u dit controleren via deze checklist.

Ondersteuning door de gemeente aan ondernemers

Vanaf 1 oktober 2021 alleen nog ondersteuning mogelijk via onderstaande mogelijkheden.

Dit besluit (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen of op grond van de geldende coronamaatregelen hun werkzaamheden (nog) niet kunnen hervatten. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Karin Tacken-de Jong via 077 306 6666.

Extra ondersteuning

Als dat nodig is, biedt de gemeente extra ondersteuning aan om zelfstandig ondernemers voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan zijn als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. De gemeente inventariseert dan samen met de zelfstandig ondernemer of en zo ja, welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

U kunt hiervoor op verschillende manieren hulp krijgen. 

  • Voor een persoonlijk maatwerkadvies kunt u terecht bij het KVK Adviesteam, ook bereikbaar op telefoonnummer 0800 2117.
  • Bij het leer-werkloket Noord-Limburg kunt u terecht voor hulp bij het maken van keuzes of advies door een gekwalificeerd loopbaanadviseur die zicht heeft op kans-beroepen en kans-sectoren.
  • De gemeente biedt extra ondersteuning aan om zelfstandig ondernemers voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, hulp bij bedrijfsbeëindiging of (zakelijke of privé) schulden, bij- of omscholing en heroriëntatie. Deze hulp is voor alle zelfstandig ondernemers, ongeacht of zij wel of niet voor Bbz in aanmerking komen.  De gemeente inventariseert dan samen met de zelfstandig ondernemer  of en zo ja, welke ondersteuning nodig is. Als u hulp nodig heeft of hierover van gedachte wilt wisselen, dan kunt u een e-mail sturen naar Bbz onder vermelding: heroriëntatie. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Lokale belastingen ondernemers - BsGW

De gemeente en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden. Kijk voor informatie op de website van BsGW.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Deze regeling is in de afgelopen periode regelmatig aangepast, beëindigd en, na een korte onderbreking, weer teruggekeerd als NOW-5.

De NOW-5 zal gaan gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Ook ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen een aanvraag doen voor de NOW-5.

Kijk voor informatie op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen kunnen vanaf juni 2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies kunnen ondernemers een tegemoetkoming voor hun vaste lasten krijgen.

Voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 nog 30% of meer omzetverlies hebben, is er de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021. TVL Q4 2021 opent zodra de Europese Commissie de regeling heeft gewijzigd en goedgekeurd. U kunt zich aanmelden voor een update en aanvragen kan op de website van RVO.  

Werknemer met loonkostensubsidie

Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) en u heeft een werknemer met loonkostensubsidie in dienst, wordt deze subsidie doorbetaald.

Bekijk ook: