Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Sport en cultuur

Deze pagina is bijgewerkt op 29 mei 2020

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft samen met de gemeenten bindende richtlijnen opgesteld voor het buitensporten.

Maatregelen sportactiviteiten

 • Binnensportaccommodaties blijven voorlopig voor iedereen gesloten. (Er volgt nog een nadere uitwerking m.b.t. de voorwaarden voor heropening vanaf 1 juli 2020). 
 • Zwembaden mogen open met in achtneming van het Protocol Verantwoord Zwemmen (PDF, 633.7 kB).
 • Buitensportaccommodaties mogen open voor georganiseerde sportactiviteiten voor iedereen.
 • Toiletten, douches, kleedkamers en kantines blijven gesloten.
 • Buitensportactiviteiten in de openbare ruimte zijn toegestaan voor iedereen.
 • Het organiseren van binnen- en buitensportwedstrijden is verboden.
 • Buitenterrassen bij buitensportaccommodaties mogen vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur open. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als de buitenterrassen bij andere eet- en drinkgelegenheden. Gasten maken gebruik van een zitplaats aan een tafel en houden ten allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar. De kantines blijven gesloten (ook voor vergaderingen). Alleen de beheerder mag de kantine betreden t.b.v. de bediening van het terras.

Richtlijnen buitensportactiviteiten voor kinderen en jongeren

 • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding in de buitenlucht in georganiseerd verband spelen en sporten. Trainers of coaches houden 1,5 meter afstand tot elkaar en ook 1,5 meter afstand tot de deelnemers.
 • Volwassenen mogen georganiseerd buiten sporten. Houdt 1,5 meter afstand.

Voor iedereen geldt: bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid ga niet sporten en blijf thuis.

Wat is een buitensportactiviteit

Onder georganiseerde buitensportactiviteiten verstaan we alle sport en spelactiviteiten, onder begeleiding van een trainer of coach, in de openbare ruimte of op een buitensportaccommodatie.

Ook jeugdleden van binnensportverenigingen mogen buiten gaan sporten of aansluiten bij trainingen van een buitensportverenigingen. Ook bijvoorbeeld Scouting en Jong Nederland kunnen activiteiten organiseren in de buitenlucht als deze gericht zijn op sport en bewegen.

Vervoer en publiek

 • Kinderen en jongeren gaan zelf naar de buitensportactiviteit toe.
 • Ouders of verzorgers brengen en halen alléén als dit echt niet anders kan.
 • Ouders, verzorgers of anderen blijven niet kijken tijdens het sporten.

Toiletbezoek

 • Iedereen gaat voor het sporten thuis naar het toilet.
 • Bij hoge uitzondering mag er gebruik worden gemaakt van het toilet. Handen wassen met zeep en het gebruik van papieren handdoekjes is verplicht.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het organiseren van een buitensportactiviteit, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Extra informatie over sport tijdens de coronacrisis

De vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF gratis posters en informatieborden gemaakt.

Cultuur

In de noodverordening staan bindende richtlijnen voor culturele activiteiten. De noodverordening bepaalt wat mag.

Bibliotheek

Vanaf maandag 18 mei 2020 zijn alle openbare bibliotheken weer open. Kijk op de bibliotheek Maas en Peel voor de openingstijden tijdens de coronacrisis.

Muziekverenigingen

Muziekscholen, muziekverenigingen en centra voor de kunsten mogen vanaf 1 juni 2020  open met een maximum aantal van 30 personen per gebouw. Ook hier geldt 1,5 meter afstand houden. 

Zangkoren en blaasensembles

Het OMT (Outbreak Management Team) geeft op dit punt aan, dat er onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang) en blaasinstrumenten. Verder onderzoek moet afgewacht worden, voordat een herbeoordeling over het hervatten van activiteiten door zangkoren en fanfares kan plaatsvinden.

In tegenstelling tot het eerder ingenomen advies voor zangkoren en blaasensembles om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en te wachten op de wat de medische experts zeggen, zijn repetities of het geven van uitvoeringen verboden.

Culturele activiteiten

Voor het organiseren van culturele activiteiten wordt de noodverordening gevolgd. Binnen deze regels bedenken we samen oplossingen, zodat we samen de cultuur in Peel en Maas weer op een veilige manier kunnen beleven.  Kijk op de websites onze culturele organisaties voor het actueel aanbod.

Advies voor culturele ondernemers

Het Huis van de Kunsten in Roermond en diverse brancheverenigingen geven adviezen en protocolvoorbeelden over hoe u om moet gaan met de maatregelen.

Subsidieregelingen

Voor cultuur- en muziekverenigingen is de website van het Huis van de Kunsten en van Pop in Limburg interessant. Op deze website staan ook de landelijke steunmaatregelen,  coulancemaatregelen  en websites van koepelorganisaties.

Vragen

Voor vragen of het bespreken van uw plannen kunt u contact opnemen met Jacqueline Stienen, adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling.         

Alle maatregelen leest u in de noodverordening

De regels hierboven zijn kort samengevat. De artikelen, tekst en toelichting van de noodverordening bepalen wat mag en niet mag. Deze noodverordening geldt voor alle gemeenten.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen