Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Sport en cultuur

Deze pagina is bijgewerkt op 7 augustus 2020

Vanaf 1 juli 2020 mogen alle binnen- en buitensportaccommodaties weer open. Hiervan hoeft geen melding gemaakt te worden bij de gemeente.

Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 juli 2020

Versoepeling sportactiviteiten

  • Alle binnensportaccommodaties mogen open. Dit geldt ook voor gymzalen, dansscholen en sportscholen. 
  • Contactsporten zijn voor iedereen toegestaan.
  • Toiletten, douches en kleedkamers mogen open. Accommodaties maken zelf de afweging of ze dit toestaan. Het advies blijft zo veel als mogelijk thuis om te kleden.
  • Het organiseren van binnen- en buitensportwedstrijden is toegestaan. Dit geldt ook voor toernooien.
  • Publiek is toegestaan. Voor zo wel binnen als buiten geldt dat volwassen toeschouwers 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
  • Sport- en verenigingskantines mogen open met inachtneming van de richtlijnen die gelden voor de reguliere horeca gelegenheden. Elke gast dient een zitplaats aan een tafel te hebben. Dit geldt ook voor de buitenterrassen. De horeca gaat vanaf 10 augustus 2020 voor binnen en buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Algemene richtlijnen

  • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden.
  • Volwassenen: er geldt geen afstandseis tijdens het sporten, als dit voor het uitoefenen van de sport noodzakelijk is. Voor- en na het sporten geldt: Houdt 1,5 meter afstand.

Voor iedereen geldt: bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid ga niet sporten en blijf thuis.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het organiseren van een buitensportactiviteit, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Extra informatie over sport tijdens de coronacrisis

De vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF stelt protocollen en posters beschibaar. Er volgt nog een actuele versie op de website van NOC*NSF.

Studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22.00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.

Regelingen voor verenigingen

Momenteel zijn wij druk bezig verder uitwerking te geven aan de regelingen voor verenigingen die wellicht in financiële problemen kunnen komen.

De verenigingen die huren van de gemeente, hoeven voor het tweede kwartaal van 2020 geen huur te betalen.

Voor sportverenigingen met een eigen accommodatie wordt een eenmalige bijdrage van 2.500 euro beschikbaar gesteld door het rijk. De voorwaarden voor deze regeling zijn nog niet bekend.

Cultuur

In de noodverordening staan bindende richtlijnen voor culturele activiteiten. Samen met de Algemene Plaatselijke verordening bepaalt de noodverordening wat wel en niet mag.

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea) op.

Bibliotheek

Vanaf maandag 18 mei 2020 zijn alle openbare bibliotheken weer open. Kijk op de bibliotheek Maas en Peel voor de georganiseerde activiteiten en openingstijden tijdens de coronacrisis.

Zangkoren en blaasensembles

Er is onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik. Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden heeft het RIVM advies gegeven. Zingen mag als de zangers 1,5 m afstand houden, bij voorkeur in een ZigZag-opstelling.

De actuele informatie en het volledige advies van het RIVM zijn te vinden op de website Koorfnetwerk Nederland. Hier staan ook aanvullende informatie en een filmpje over ZigZag-opstellingen. Het RIVM-advies vraagt ook aandacht voor goede ventilatie.

Culturele activiteiten

Voor het organiseren van culturele activiteiten wordt de noodverordening gevolgd. Kijk op de websites van culturele organisaties voor het actueel aanbod.

Er geldt geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.

Advies voor culturele ondernemers

Het Huis van de Kunsten in Roermond en diverse brancheverenigingen geven adviezen en protocolvoorbeelden over hoe u om moet gaan met de maatregelen.

Subsidieregelingen

Voor cultuur- en muziekverenigingen is de website van het Huis van de Kunsten en van Pop in Limburg interessant. Op deze website staan ook de landelijke steunmaatregelen,  coulancemaatregelen  en websites van koepelorganisaties.

Vragen

Voor vragen of het bespreken van uw plannen kunt u contact opnemen met Jacqueline Stienen, adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling.         

Alle maatregelen leest u in de noodverordening

De regels hierboven zijn kort samengevat. De artikelen, tekst en toelichting van de noodverordening bepalen wat mag en niet mag. Deze noodverordening geldt voor alle gemeenten.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen