Sport

Dit thema is bijgewerkt op 17 december 2020

Belangrijkste wijzigingen vanaf 15 december 2020

Maatregelen sportactiviteiten

  • Alle binnensportaccommodaties en zwembaden zijn gesloten. Buitensportaccommodaties mogen open blijven.
  • Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon buiten sporten, voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat contact tijdens sporten verboden is en 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
  • Alle wedstrijden en competities zijn geannuleerd.
  • Groepslessen zijn verboden, dit geldt ook voor buiten.
  • Kantines, kleedlokalen en douches zijn gesloten. Sporters kleden zich thuis om.
  • Publiek is niet toegestaan. Ouders die kinderen naar een sportaccommodatie brengen, mogen niet blijven kijken en worden gevraagd het terrein tijdens de training te verlaten.

Groepsgrootte

Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 2 volwassenen (exclusief instructeur). Kinderen tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd, maar er mogen maar maximaal 2 volwassen begeleiders per groepje aanwezig zijn. 

Algemene richtlijnen

  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden tijdens het sporten.
  • Volwassenen: Houd 1,5 meter afstand van elkaar en tot kinderen die niet tot het eigen huishouden behoren. Dit geldt ook tijdens het sporten.

Voor iedereen geldt: bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid ga niet sporten, blijf thuis en laat je testen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over sport gerelateerde coronamaatregelen, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Extra informatie over sport tijdens de coronacrisis

De vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF stelt protocollen en posters beschikbaar. Er volgt nog een actuele versie op de website van NOC*NSF.

Regelingen voor verenigingen

De overheid heeft meerdere steunpakketten opgesteld. Specifiek voor de sportbranche kan momenteel gebruik worden gemaakt van de volgende regeling:

TVL-regeling:

  • Deze regeling komt tegemoet in de vaste lasten die een vereniging heeft. Per branche is een percentage vastgesteld van het minimale omzetverlies dat een vereniging heeft per periode. Voor elke periode moet opnieuw een aanvraag ingediend worden. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Steunfonds Corona, wanneer uw vereniging in financiële problemen is gekomen waardoor het voortbestaan wordt bedreigd.

Cultuur

Dit thema is bijgewerkt op 12 januari 2021

Culturele activiteiten

Voor het organiseren van culturele activiteiten worden de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid 2019 en de Algemene Plaatselijke Verordening gevolgd. De landelijke maatregelen gelden vanaf 19 november 2020. Kijk op de websites van culturele organisaties voor informatie en het actueel aanbod.

Musea, bioscopen en bibliotheken zijn dicht. U kunt tot en met 9 februari 2021 geen bezoek brengen aan DOK6 Cinema, DOK6 Theater, Kasteel De Keverberg, Museum Maas en Peel.

De bibliotheken (Baarlo, Kessel, Panningen, Maasbree en Meijel)  zijn  gesloten. Boeken kunnen wel opgehaald worden nadat deze telefonisch of online gereserveerd zijn en nadat er een afhaalafspraak is gemaakt. De bibliotheek is telefonisch bereikbaar voor digitale ondersteuning tijdens kantooruren en op de zaterdag. Voor arbeidsmigranten wordt er een online spreekuur georganiseerd voor het invullen van diverse formulieren. Kijk ook op de website van de bibliotheek Maas en Peel.

Met maximaal 2 personen of 1 huishouden kunt u een gezelschap vormen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Er gelden geen uitzonderingen meer.

Zangkoren en blaasensembles

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Feestelijke activiteiten en evenementen niet toegestaan

Evenementen zijn niet toegestaan.  Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld optredens, uitvoeringen en voorstellingen waarbij bezoekers samen komen. Gemeenschapshuizen zijn gesloten.

Advies voor culturele ondernemers

Het Huis van de Kunsten in Roermond en diverse brancheverenigingen geven actuele adviezen en protocolvoorbeelden over hoe u om moet gaan met de maatregelen.

Subsidieregelingen

Voor cultuur- en muziekverenigingen zijn de websites van het Huis van de Kunsten, Provincie Limburg en van Pop in Limburg interessant. Op deze website staan ook de landelijke steunmaatregelen,  coulancemaatregelen  en websites van koepelorganisaties.

De gemeenteraad heeft 13 oktober 2020 besloten om een corona-steunfonds in te stellen voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. U kunt vanaf maandag 19 oktober 2020 een aanvraag voor het Steunfonds Corona indienen.

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 geldt er een verplichting voor iedereen van 13 jaar en ouder om in publiek-toegankelijke gebouwen een mondkapje te dragen.

De mondkapjesverplichting geldt niet voor personen tijdens het beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje, de beoefening van de podiumkunsten of acteren belemmert. Dit geldt ook voor personen die poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen.

Vragen

Voor vragen of het bespreken van uw plannen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen