Sport

Dit thema is bijgewerkt op 15 oktober 2020

Belangrijkste wijzigingen vanaf 15 oktober 2020

Maatregelen sportactiviteiten

 • Alle buiten- en binnensportaccommodaties mogen open.
 • Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon sporten, voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat contact tijdens sporten verboden is en 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
 • Alle wedstrijden en competities zijn geannuleerd.
 • Kantines, kleedlokalen en douches zijn gesloten. Sporters kleden zich thuis om.
 • Publiek is niet toegestaan. Ouders die kinderen naar een sportaccommodatie brengen, mogen niet blijven kijken en worden gevraagd het terrein tijdens de training te verlaten.
 • In zwembaden geldt een maximaal aantal personen van 30 personen (inclusief kinderen) per afzonderlijke ruimte. Kijk voor meer informatie het protocol Verantwoord Zwemmen.

Groepsgrootte

Voor individuele binnen- en buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd, maar er mogen maar maximaal 4 volwassen begeleiders per groepje aanwezig zijn. Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes
 • zij niet mengen.

Volwassenen die normaal een teamsport beoefenen, mogen op aangepaste wijze samen sporten. Zij moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden en er geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen.

Algemene richtlijnen

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden.
 • Volwassenen: Houd 1,5 meter afstand van elkaar en tot kinderen die niet tot het eigen huishouden behoren. Dit geldt ook tijdens het sporten.

Voor iedereen geldt: bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid ga niet sporten, blijf thuis en laat je testen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over sport gerelateerde coronamaatregelen, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Extra informatie over sport tijdens de coronacrisis

De vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF stelt protocollen en posters beschikbaar. Er volgt nog een actuele versie op de website van NOC*NSF.

Regelingen voor verenigingen

De overheid heeft meerdere steunpakketten opgesteld. Specifiek voor de sportbranche kan momenteel gebruik worden gemaakt van de volgende regeling:

TASO-regeling:

Daarnaast zijn we bezig met de uitwerking van de regelingen voor verenigingen die door corona mogelijk in financiële problemen komen en waardoor het voortbestaan in gevaar komt. U kunt vanaf 19 oktober 2020 een aanvraag voor het Steunfonds Corona indienen.

Cultuur

Dit thema is bijgewerkt op 15 oktober 2020

In de noodverordening staan bindende richtlijnen voor culturele activiteiten. Samen met de Algemene Plaatselijke verordening bepaalt de noodverordening wat wel en niet mag. De Landelijke maatregelen gelden vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur.

Als de GGD een bronbesmetting constateert, leggen voorzitters Veiligheidsregio een sluiting op van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea).

Culturele activiteiten

Voor het organiseren van culturele activiteiten wordt de noodverordening gevolgd. Kijk op de websites van culturele organisaties voor het actueel aanbod.

Met maximaal 4 personen kunt u een gezelschap vormen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Dat betekent dat er voor 1 huishouden of maximaal 4 personen (exclusief kinderen) een reservering bij een bioscoop, theater of museum kan worden gemaakt. Gasten moeten vooraf per tijdvak reserveren. In DOK6 mogen tot nader bericht theatervoorstellingen tot 30 personen plaatsvinden (inclusief kinderen).

Reserveringen door een gezelschap van meer dan vier personen voor het bezoeken van een concert, theater, horeca en andere culturele activiteiten zijn niet toegestaan.

Voor muziek- en popconcerten geldt dat alle bezoekers van tevoren moeten reserveren en dat bezoekers gebruik moeten maken van een geplaceerde zitplaats. Voor buiten is er een maximum van 40 personen (inclusief kinderen) en voor binnen van 30 personen (inclusief kinderen).

Uitzondering op deze groepsgrootte wordt gemaakt voor:

 • kunst- en cultuur jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen
 • leden van een filmclub die in de beslotenheid van de vereniging een filmvertoning organiseren.

Uitzondering op de 1,5 meter afstand regel wordt gemaakt voor personen die theater of dans in de vorm van culturele uiting beoefenen waarbij een onderlinge afstand van 1,5 meter niet mogelijk is. Het niet in acht nemen van de 1,5 meter bij theater en dans geldt voor acteurs en dansers die een voorstelling geven of dansen in de vorm van sport op een dansschool.

Bij dansevenementen in de buitenlucht moet wel ten minste 1,5 meter-afstand worden gehouden. Dan is er immers geen sprake van een culturele uiting. Dansen buiten mag wel op samenkomsten met maximaal 250 personen, maar wel inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar. Dansen in discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden is niet toegestaan.

Bezoekers aan culturele instellingen, zoals DOK6, Kasteel de Keverberg, Streekmuseum Maas en Peel, Museum Truijenhof en de Baarlose watermolen moeten vooraf reserveren bij de genoemde organisaties.

Zangkoren en blaasensembles

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst en levensovertuigingen. Bij het zingen moeten wel de richtlijnen van het RIVM (advies 30 juni 2020) worden nageleefd. Gezamenlijk zingen tijdens een concert is verboden.

Bibliotheek

Kijk op de bibliotheek Maas en Peel voor de georganiseerde activiteiten en openingstijden tijdens de coronacrisis.

Feestelijke activiteiten en evenementen niet toegestaan

Feestelijke activiteiten en evenementen zijn nu niet toegestaan in het gemeenschapshuis en in een gymzaal. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld optredens, uitvoeringen, voorstellingen etc. waarbij bezoekers samen komen.

Advies voor culturele ondernemers

Het Huis van de Kunsten in Roermond en diverse brancheverenigingen geven adviezen en protocolvoorbeelden over hoe u om moet gaan met de maatregelen.

Subsidieregelingen

Voor cultuur- en muziekverenigingen is de website van het Huis van de Kunsten en van Pop in Limburg interessant. Op deze website staan ook de landelijke steunmaatregelen,  coulancemaatregelen  en websites van koepelorganisaties.

De gemeenteraad heeft 13 oktober 2020 besloten om een corona-steunfonds in te stellen voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. U kunt vanaf maandag 19 oktober 2020 een aanvraag voor het Steunfonds Corona indienen.

Mondkapjes

Het landelijke dringende advies om in publiek-toegankelijke gebouwen een mondkapje te dragen geldt ook voor bezoekers van gemeenschapshuizen bij binnenkomst, verplaatsing of vertrek. Wij verzoeken jullie nadrukkelijk om dit advies op te volgen en bezoekers hierop te wijzen. Het Kabinet heeft aangekondigd dat het dragen van een mondkapje binnenkort verplicht zal worden.

Vragen

Voor vragen of het bespreken van uw plannen kunt u contact opnemen met Jacqueline Stienen, adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling.         

Alle maatregelen leest u in de noodverordening

De regels hierboven zijn kort samengevat. De artikelen, tekst en toelichting van de noodverordening bepalen wat mag en niet mag. Deze noodverordening geldt voor alle gemeenten.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen