Sport

Dit thema is bijgewerkt op 21 april 2021

Algemene maatregelen sportactiviteiten

 • Alle binnensportaccommodaties zijn gesloten, met uitzondering van bewegingsonderwijs. Binnenzwembaden mogen alleen geopend zijn voor zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar. 
 • Buitensportaccommodaties mogen open blijven.
 • Alle wedstrijden en competities zijn geannuleerd.
 • Kleedlokalen en douches zijn gesloten. Sporters kleden zich thuis om.
 • Kantines en terrassen van sportaccommodaties zijn gesloten. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de horecavoorzieningen op een sportaccommodatie, ook niet via afhaalloketten e.d. De sportaccommodaties zijn alleen geopend voor sportactiviteiten, niet voor de bijgelegen voorzieningen.
 • Publiek is niet toegestaan. Ouders die kinderen naar een sportaccommodatie brengen, mogen niet blijven kijken en worden gevraagd het terrein tijdens de training te verlaten.
 • Sportactiviteiten mogen onder begeleiding buiten worden aangeboden, volgens onderstaande richtlijnen per leeftijdsgroep. Hier hoeft géén melding van gemaakt te worden bij de gemeente.

Specifieke richtlijnen per leeftijd 

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden, ook niet tijdens het sporten. Er is geen beperking voor de groepsgrootte. Sporten in teamverband is toegestaan, ook mogen er wedstrijden gespeeld worden met teams van hun eigen club.
 • Kinderen en jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven tijdens het sporten geen afstand van elkaar te houden en er geldt geen beperking voor de groepsgrootte. Sporten in teamverband is toegestaan, ook mogen er wedstrijden gespeeld worden met teams van hun eigen club. Voor- en na het sporten wordt 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden en mogen niet meer dan 2 personen bij elkaar komen.
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar hoeven geen afstand van elkaar te houden tijdens het uitoefenen van een teamsport. Deze uitzondering geldt alleen op beheerde buitensportlocaties en wanneer dit voor het uitoefenen van de sport noodzakelijk is. Sporten in teamverband is toegestaan, ook mogen er wedstrijden gespeeld worden met teams van hun eigen club. Voor- en na het sporten wordt 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden en mogen niet meer dan 2 personen bij elkaar komen. Voor alle andere sportvormen die niet in teamverband worden beoefend, gelden de regels zoals omschreven voor personen van 27 jaar en ouder.
 • Personen van 27 jaar en ouder: mogen buiten onder begeleiding sporten in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief instructeur). Houd 1,5 meter afstand van elkaar en tot kinderen die niet tot het eigen huishouden behoren. Dit geldt ook tijdens het sporten. Team- en contactsporten zijn dus niet toegestaan. Sporten buiten mag met groepjes van maximaal 4 mensen (exclusief instructeur). Daarbij mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten. Tussen de groepjes dient ten minste 1,5 meter afstand worden gehouden. En deze groepjes mogen niet wisselen van samenstelling tijdens de activiteit. Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 4 mensen tegelijkertijd lesgeven. Een instructeur mag wel van viertal naar viertal gaan om instructie te geven, op tenminste 1,5 afstand van het viertal.

Vragen

Als u nog vragen heeft over sport gerelateerde coronamaatregelen, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Extra informatie over sport tijdens de coronacrisis

De vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF stelt protocollen en posters beschikbaar. Er volgt nog een actuele versie op de website van NOC*NSF.

Regelingen voor verenigingen

De overheid heeft meerdere steunpakketten opgesteld. Specifiek voor de sportbranche kan momenteel gebruik worden gemaakt van de volgende regeling:

TVL-regeling:

 • Deze regeling komt tegemoet in de vaste lasten die een vereniging heeft. Per branche is een percentage vastgesteld van het minimale omzetverlies dat een vereniging heeft per periode. Voor elke periode moet opnieuw een aanvraag ingediend worden. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Steunfonds Corona, wanneer uw vereniging in financiële problemen is gekomen waardoor het voortbestaan wordt bedreigd.

Cultuur

Dit thema is bijgewerkt op 21 april 2021

Culturele activiteiten

Voor het organiseren van culturele activiteiten worden de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid 2019 en de Algemene Plaatselijke Verordening gevolgd. De landelijke maatregelen gelden vanaf 19 november 2020. Kijk op de websites van culturele organisaties voor informatie en het actueel aanbod.

Musea, bioscopen en bibliotheken zijn dicht. U kunt tot en met 11 mei 2021 geen bezoek brengen aan DOK6 Cinema, DOK6 Theater, Kasteel De Keverberg, Museum Maas en Peel.

De bibliotheken (Baarlo, Kessel, Panningen, Maasbree en Meijel)  zijn  gesloten. Boeken kunnen wel opgehaald worden nadat deze telefonisch of online gereserveerd zijn en nadat er een afhaalafspraak is gemaakt. De bibliotheek is telefonisch bereikbaar voor digitale ondersteuning tijdens kantooruren en op de zaterdag. Voor arbeidsmigranten wordt er een online spreekuur georganiseerd voor het invullen van diverse formulieren. Kijk ook op de website van de bibliotheek Maas en Peel.

Met maximaal 2 personen of 1 huishouden kunt u een gezelschap vormen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Er gelden geen uitzonderingen meer.

Zangkoren en blaasensembles

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Feestelijke activiteiten en evenementen niet toegestaan

Evenementen zijn niet toegestaan.  Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld optredens, uitvoeringen en voorstellingen waarbij bezoekers samen komen. Gemeenschapshuizen zijn gesloten.

Advies voor culturele ondernemers

Het Huis van de Kunsten in Roermond en diverse brancheverenigingen geven actuele adviezen en protocolvoorbeelden over hoe u om moet gaan met de maatregelen.

Subsidieregelingen

Voor cultuur- en muziekverenigingen zijn de websites van het Huis van de Kunsten, Provincie Limburg en van Pop in Limburg interessant. Op deze website staan ook de landelijke steunmaatregelen,  coulancemaatregelen  en websites van koepelorganisaties.

De gemeenteraad heeft 13 oktober 2020 besloten om een corona-steunfonds in te stellen voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. U kunt vanaf maandag 19 oktober 2020 een aanvraag voor het Steunfonds Corona indienen.

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 geldt er een verplichting voor iedereen van 13 jaar en ouder om in publiek-toegankelijke gebouwen een mondkapje te dragen.

De mondkapjesverplichting geldt niet voor personen tijdens het beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje, de beoefening van de podiumkunsten of acteren belemmert. Dit geldt ook voor personen die poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen.

Vragen

Voor vragen of het bespreken van uw plannen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen