Ondernemen en horeca     

Deze pagina is bijgewerkt op 2 april 2021.

De gemeente Peel en Maas draagt ondernemers een warm hart toe. Ook in deze bijzondere tijd staat het Ondernemerscontact voor u klaar om vragen, ideeën en initiatieven te bespreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze accountmanagers:

Voorbereiding opening terrassen

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de horeca weer open mag. Het kabinet moet hier nog een besluit over nemen. Vooruitlopend daarop heeft het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas al twee besluiten genomen over de terrassen. Zo kunt u zich alvast voorbereiden op het moment dat de horeca weer open mag. Net als vorig jaar, mogen ook dit jaar de terrassen uitgebreid worden. Daarnaast mag het bestaande (vergunde) terras overkapt worden. Dit is toegestaan tijdens het terrasseizoen, dat loopt tot en met oktober.

Toestemming bij uitbreiding van het terras

Voor de uitbreiding van een terras -ZONDER overkapping- is geen vergunning nodig. De gemeente gedoogt dit. U dient wel vooraf een plan in bij de gemeente, waarna de gemeente toestemming geeft.

Het plan wordt beoordeeld door de Taskforce Horeca. U dient uw plan in via Horeca Peel en Maas.   

Hieronder vindt u de lokale richtlijnen voor terrasuitbreidingen in Peel en Maas die de basis zijn bij de beoordeling van aanvragen voor een terrasuitbreiding. De uitgangspunten zijn hetzelfde als die van 2020:

Richtlijnen terrasuitbreiding

 • Uitbreiding in de openbare ruimte mag als het bestemmingsplan dit toe laat.
 • Als het bestemmingsplan uitbreiding niet toelaat, onderzoeken we de mogelijkheden.
 • Het afsluiten van wegen mag alleen met toestemming van de gemeente. De ondernemer hoort de direct belanghebbenden.
 • Gebruik maken van het parkeerterrein/parkeervakken mag alleen met toestemming van de gemeente en als uitbreiding van het terras niet op een andere manier mogelijk is.
 • De ondernemer is verantwoordelijk voor de inrichting en toezicht volgens de RIVM basisregels en het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland.
 • Verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast staan altijd voorop.
 • Het tijdelijk plaatsen van tenten of overkappingen wordt duidelijk aangegeven in het plan; voor het plaatsen hiervan moet u vooraf toestemming vragen aan de gemeente.
 • Muziek (elektronisch, live of akoestisch) op de terrasuitbreiding is voorlopig verboden.
 • Activiteiten zoals bijvoorbeeld een pubquiz of bingo zijn verboden. Dit zijn evenementen zoals omschreven in de ministeriële regelingen. noodverordening van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
 • De sluitingstijd van de terrasuitbreiding is hetzelfde als op het terras met een vergunning. Om overlast te voorkomen en openbare orde en veiligheid te garanderen kan hiervan afgeweken worden.
 • Bij overlast kunnen de gemeente en politie ingrijpen.
 • Als landelijk, regionaal of lokaal de richtlijnen veranderen kunnen deze richtlijnen worden aangepast.

Bekijk ook het protocol van KHN (PDF, 790.8 kB).

Omgevingsvergunning voor een overkapping

Voor het plaatsen van een overkapping over het bestaande (vergunde) terras is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente toetst een aanvraag aan de brand-, bouw- en verkeersveiligheid en spant zich in om de vergunning zo snel mogelijk te verlenen.

Steunmaatregelen

Het kabinet heeft een pakket met steunmaatregelen gemaakt met als doel om naast onze gezondheid ook onze banen en economie te beschermen en te steunen.

Informatie over steunmaatregelen voor uw bedrijf staan op de themapagina Steunmaatregelen. U vindt daar informatie over:

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Hulp bij heroriëntatie
 • Lokale belastingen ondernemers - BsGW
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Werknemer met loonkostensubsidie

Weet u niet welke ondersteuningsmaatregelen voor u van toepassing zijn, dan kunt u dit controleren met de coronacalculator.nl. Aan de hand van uw KvK-nummer geeft het programma zelf aan welke regelingen u gebruik kunt maken.

Ook is het mogelijk om financiële ondersteuning te vragen voor uw noodzakelijke woonlasten. Meer informatie hierover staat op de themapagina Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Winkels tijdens de lockdown

De volgende winkels mochten en mogen open.

 • locaties voor zakelijke en financiële dienstverlening
 • levensmiddelenwinkels (eten en drinken)
 • warenmarkten voor levensmiddelen
 • apotheken
 • drogisterijen
 • dierenspeciaalzaken
 • audiciens en opticiens
 • tankstations
 • winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen
 • wasserijen en stomerijen
 • groothandels (business to business)
 • winkels buiten voor kerstbomen- en bloemenverkoop.

Levensmiddelenwinkels, drogisterijen en dierenspeciaalzaken

Sommige levensmiddelenwinkels, drogisterijen en dierenspeciaalzaken verkopen ook andere producten. Voor die winkels geldt dat het filiaal alleen open mag als hoofdzakelijk (meer dan 70% omzet vóór de lockdown van 15 december 2020) de volgende artikelen worden verkocht:

 • levensmiddelen: eten en drinken;
 • drogisterijartikelen: zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen (exclusief cosmetica en parfums) en schoonmaakmiddelen;
 • diervoeding.

Het is niet toegestaan om het non-foodassortiment uit te breiden.

Functies bij winkels die open mogen blijven

 • servicepunten voor het ontvangen en verzenden van brieven en postpakketten;
 • locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen.

Winkelen op afspraak

Voor niet-essentiële winkels wil het kabinet naast de mogelijkheid om buiten af te halen en te bezorgen consumenten en ondernemers tegemoet komen met een kleine aanpassing om de lockdown iets draaglijker te maken.

Deze winkels mogen op afspraak klanten ontvangen.

 • Er mag 1 persoon per 25 m² voor publiek toegankelijke winkelvloeroppervlakte per tijdvak worden binnengelaten met een maximum van 50 personen tegelijkertijd per tijdvak. Die moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld.
 • De afspraken zijn voor minimaal tien minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen.
 • Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Buitenverkoop

Buitenverkoop is alleen toegestaan voor vergunningsplichtige (week)markten en voor kerstbomen- en bloemenverkoop. Op een (week)markt mogen alleen kramen voor levensmiddelen (eten en drinken) staan. Een oliebollenkraam verkoopt eten en mag bijvoorbeeld ook open blijven.

Taskforce horeca

Het zijn nog steeds moeilijke tijden. Samen met de horecaondernemers willen we de opgelegde regels zo goed mogelijk invoeren en waar mogelijk verantwoord de ruimte bieden om te ondernemen. Daarom is de Taskforce horeca opgericht. Hierin denken ondernemers en de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas samen na, hoe we dit voor iedereen zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

Samenstelling Taskforce

In de Taskforce zitten medewerkers van de gemeente, centrummanager Jan Bouten en bestuursleden van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas, Rudy Gommans, Tommie Wilms en regiomanager KHN, Christel Nabuurs.

Maatregelen 

Alle eet- en drinkgelegenheden blijven gesloten. Afhalen blijft mogelijk tot 21.45 uur. Bezorgen tot 01.00 uur. Na 20.00 uur geen verkoop en bezorging van alcohol.

Uitgezonderd zijn:

 • Hotels blijven geopend voor hotelgasten, maar
  • eet- en drinkgelegenheden en roomservice in het hotel zijn gesloten
  • zwembaden, wellness en sauna faciliteiten in het hotel zijn gesloten
  • personen hebben gereserveerd en er vindt voorafgaand een verificatie van hun gezondheid plaats.
 • Uitvaartcentra tot maximaal 50 personen.

Sportkantines blijven gesloten.

Horeca en evenementen, wat zijn de regels

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:

 • Weekmarkten, alleen voor levensmiddelen
 • Wedstrijden (alleen topsport)
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties

Vragen en contact

Op de website van Koninklijke Horeca Nederland staat veel informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over de regels voor de horeca. Op de website van de Rijksoverheid zijn alle regels terug te vinden. Als u toch nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Rudy Gommans of Dave Moorrees van de gemeente.

Of stuur een e-mail naar de Taskforce horeca.  

Landelijk en regionaal

Behalve bovenstaande lokale regelingen, zijn ook landelijke regelingen gestart. Download de landelijke maatregelen (PDF, 247.9 kB) of kijk op Rijksoverheid.nl.

Agrarische sector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19. Download de aanvullende maatregelen voor de agrarische sector.

Coronaloket Kamer van Koophandel

Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor goede informatie. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Liof

Het LIOF biedt u een (actueel) overzicht van de maatregelen vanuit de overheid en vanuit LIOF. Kijk voor meer informatie op de website van het LIOF.

MKB Limburg

Op deze site staat informatie van verschillende brancheorganisaties, maar ook over andere thema’s zoals over veilig en gezond omgaan met COVID-19 op de werkvloer en loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode. Kijk voor meer informatie op de website van MKB Limburg.

NL Werkt Door

Op het platform NL Werkt Door kunnen werkgevers zich aanmelden die op zoek zijn naar personeel of andere bedrijven willen ondersteunen. Het doel van dit platform is om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Het betreft een samenwerking tussen UWV, werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid.

Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord begeleidt ondernemers in het MKB in elke bedrijfsfase. Kijk voor meer informatie op de website Ondernemersklankbord of stuur een e-mail naar het Ondernemersklankbord.

Mogelijkheden als werkgever bij (dreigende) financiële moeilijkheden van uw werknemer

Door ontslag, minder werk of andere redenen kan uw werknemer het financieel moeilijk hebben of gaan krijgen. Wanneer u dit merkt, heeft u als werkgever een aantal opties. U kunt als werkgever het volgende doen:

 • ga een open gesprek aan over de gevolgen van de financiële terugval in inkomen.
 • bedenk samen creatieve oplossingen.
 • geef informatie over mogelijke hulp die er te krijgen is.

Ga het gesprek aan

Zet de eerste stap om een open gesprek aan te gaan met uw werknemer. Zonder een oordeel te hebben over de situatie uw werknemer. Kenmerken van financiële problemen zijn bijvoorbeeld dat mensen hun post niet meer openen en hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het is belangrijk om deze kenmerken te bespreken met uw werknemer als het contract is aangepast. Door een open gesprek kunt u belangrijk tekens opvangen over financiële problemen van uw werknemer.

Bedenk een creatieve oplossing

Soms is het mogelijk om samen een creatieve oplossing te bedenken voor de financiële situatie van uw werknemer. U kunt bijvoorbeeld uw werknemers uitwisselen met andere werkgevers. Er zijn werkgevers die het door de coronacrisis extra druk hebben gekregen. Uw werknemer kunt u inzetten bij deze werkgevers. Extra medewerkers zijn hier vaak hard nodig.

Vertel uw werknemer over mogelijke oplossingen

Over de duur van deze crisis valt nog niks te zeggen. Geld lenen bij andere organisaties of personen is daarom vaak niet de beste oplossing. Het is belangrijk dat u uw werknemers vertelt over mogelijke oplossingen en hulp. Hiermee kan u grote financiële problemen bij uw werknemers voorkomen. Er is online veel te vinden over hulp bij financiële problemen.

Uw werknemer kan ook bij de eigen gemeente hulp vragen bij geldzorgen.

Gemeentelijke schuldhulpverlening kan een optie zijn voor uw werknemer

Gemeentelijke schuldhulpverlening is er niet alleen voor een schuldsaneringstraject. De gemeentelijke schuldhulpverlening is er ook om mensen in een vroege fase te helpen bij financiële problemen. Hoe eerder uw werknemer hulp inroept, hoe makkelijker zij de achterstand kan oplossen.

Gemeentelijke schuldhulpverlening kost uw werknemer niks. U kunt uw werknemer doorsturen naar de schuldhulpverleners van hun eigen gemeente. Kijk voor meer informatie bij Hulp bij geldzorgen.

De schuldhulpverleners van de gemeente Peel en Maas zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar via 077 306 6666. Vraag naar een medewerker van schuldhulpverlening of stuur een e-mail naar Schuldhulpverlening

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen