Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Ondernemen en horeca

Het coronavirus raakt iedereen. Ook onze ondernemers en zzp’ers in Peel en Maas. Het kabinet heeft een pakket met noodmaatregelen gemaakt met als doel om naast onze gezondheid ook onze banen en economie te beschermen en te steunen.

Ondernemersloket Peel en Maas

Ondernemerscontact

Voor vragen, ideeën en opmerkingen, stuur een e-mail naar het Ondernemerscontact. U kunt ook direct contact opnemen met Dave Moorrees via 06 3015 4673 of Willy Schers via 06 2960 7381. Kijk voor meer informatie op de pagina Ondersteuning en advies voor ondernemers.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - Bbz

Bent u zzp’er of ondernemer? Dan kunt u bij de gemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze tijdelijke regeling geldt voorlopig tot 1 juni 2020.

U kunt een aanvraag voor de TOZO doen via het speciale e-mailadres Bbz.     

De volgende informatie hebben wij van u nodig:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Naam bedrijf
  • Branche
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

U ontvangt zo snel mogelijk van ons een aanvraagformulier. Als wij alle stukken van u ontvangen hebben, betalen wij binnen 5 werkdagen een voorschot uit.

Landelijk en regionaal

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Via de regeling TOGS kunnen ondernemers binnen specifieke sectoren een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

Op  de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De eenmalige tegemoetkoming vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Naast de TOGS zijn landelijk  verschillende regelingen gestart om ondernemers te ondersteunen. Meer informatie vindt u op de volgende websites.

Coronaloket Kamer van Koophandel

Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor goede informatie. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Lokale belastingen ondernemers - BsGW

De gemeente en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden. Kijk voor informatie op de website van BsGW.    

UWV

Het UWV heeft diverse regelingen.

  • De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.
  • Als uw werknemer vanwege besmettingsgevaar niet op zijn werkplek kan werken, in isolatie of quarantaine is, lichte verkoudheidsklachten heeft en dus thuis moet werken betaalt u het loon van uw werknemer door. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV.

Bent u door de coronamaatregelen gedwongen om werknemers te ontslaan ondanks door de overheid aangeboden ondersteuning?
Voor meer informatie over WW-uitkering en bijstandsuitkering, kijk op de website van het UWV en de pagina Werk, uitkering en bijstand  van de gemeente Peel en Maas.

Werknemer met loonkostensubsidie

Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) en u heeft een werknemer met loonkostensubsidie in dienst, wordt deze subsidie voorlopig doorbetaald. Als er meer duidelijkheid is over de regeling informeren wij u.

MKB Limburg

Op deze site staat informatie van verschillende brancheorganisaties, maar ook over andere thema’s zoals over veilig en gezond omgaan met COVID-19 op de werkvloer en loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode. Kijk voor meer informatie op de website van MKB Limburg.

Liof

Het LIOF biedt u een (actueel) overzicht van de maatregelen vanuit de overheid en vanuit LIOF. Kijk voor meer informatie op de website van het LIOF.

Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord begeleidt ondernemers in het MKB in elke bedrijfsfase. Kijk voor meer informatie op de website Ondernemersklankbord of stuur een e-mail naar het Ondernemersklankbord.

Horeca

Kijk voor meer informatie op de website van Koninklijke Horeca Nederland. Hierop vindt u de meest actuele informatie over corona, toegespitst op de horeca.