Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Ondernemen en horeca     

Deze pagina is bijgewerkt op 11 september 2020.

De gemeente Peel en Maas draagt ondernemers een warm hart toe. Ook in deze bijzondere tijd staat het Ondernemerscontact voor u klaar om vragen, ideeën en initiatieven te bespreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze accountmanagers:

Taskforce horeca

In geleidelijke stappen krijgen we allemaal weer wat meer ruimte. Vanaf 1 juni 2020 zijn alle terrassen weer open en kunnen we weer genieten van een terrasbezoek. Deze versoepeling willen we samen met de horecaondernemers zo veilig mogelijk laten verlopen. Daarom is de Taskforce horeca opgericht. Hierin denken ondernemers en de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas samen na, hoe we dit voor iedereen zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

Samenstelling Taskforce

In de Taskforce zitten medewerkers van de gemeente, centrummanager Jan Bouten en bestuursleden van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas, Rudy Gommans, Tommie Wilms en regiomanager KHN, Christel Nabuurs.

Aanvullende landelijke maatregelen vanaf 10 augustus 2020

1. De horeca werkt voor binnen en buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid op basis van:

 1. reservering (van tevoren of aan de deur)
 2. een gezondheidscheck
 3. het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. 

2. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Voorbeeld registratieformulier

3. Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.

Horeca en evenementen, wat zijn de regels vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 zijn onder bepaalde voorwaarden en regels evenementen zoals een braderie, optocht, buurtfeest of een herdenking weer mogelijk. Ook grotere buitenconcerten, festivals en sportevenementen zijn onder voorwaarden mogelijk.

De Veiligheidsregio’s hebben gezamenlijk afgesproken dat de organisatoren naast de vergunningaanvraag evenementen een extra coronaplan moeten meesturen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat evenementen in de anderhalve meter-samenleving zo veilig mogelijk zijn.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de themapagina Evenementen

Helaas zitten we nog in de positie dat evenementen geen doorgang kunnen vinden zoals we gewend waren. Desondanks staan KHN en de gemeente voor u klaar. Heeft u ideeën, waarvan u zelf denkt dat deze passen binnen de richtlijnen van de veiligheidsregio, laat het ons weten en we denken graag met u mee.

Terrasuitbreiding

In Peel en Maas denken we graag mee met de ondernemers. Natuurlijk altijd met respect voor de omgeving en de omwonenden. Zodat we samen kunnen genieten van de versoepeling en onze openbare ruimte. Plannen voor terrasuitbreidingen worden zorgvuldig besproken en beoordeeld door de Taskforce horeca. Veiligheid en het voorkomen van overlast zijn belangrijke aandachtspunten.

Om een zorgvuldig besluit te nemen zijn er lokale richtlijnen opgesteld die in combinatie met het protocol van Koninklijke Horeca Nederland de basis zijn om terrasuitbreiding vorm te geven. Uiteraard moet iedereen zich ook houden aan de landelijke maatregelen en de noodverordening van de Veiligheidsregio-Noord.

Vragen en contact

Op de website van Koninklijke Horeca Nederland staat veel informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over de versoepelingen voor de horeca. Als u toch nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Rudy Gommans of Dave Moorrees van de gemeente.

Of stuur een e-mail naar de Taskforce horeca.  

Steunmaatregelen

Het kabinet heeft een pakket met steunmaatregelen gemaakt met als doel om naast onze gezondheid ook onze banen en economie te beschermen en te steunen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - Bbz

Bent u zzp’er of ondernemer? Dan kunt u bij de gemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze regeling is al 2 keer verlengd. Hieronder een overzicht van de regelingen en de periode waarover ze betrekking hebben:

 • Tozo 1: periode 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020
 • Tozo 2: periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020
 • Tozo 3: periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Voor zover nu bekend is vanaf 1 juli 2021 alleen nog ondersteuning mogelijk via het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Dit besluit (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Wat zijn de voorwaarden van Tozo 1?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • uw bedrijf is gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17 maart 2020) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (of een vergelijkbare organisatie in het vestigingsland).
 • uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u voert de activiteiten van uw bedrijf hoofdzakelijk in Nederland uit.
 • uw bedrijf is nog steeds actief.
 • u werkt onder normale omstandigheden gemiddeld 23.5 uren per week. Op jaarbasis zijn dat 1225 uren.
 • uw inkomen is naar verwachting beneden het voor u geldende sociale minimum en dit is een gevolg van de coronacrisis.
 • u woont in Nederland.
 • u bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijfsrecht in Nederland.

Extra voorwaarde voor lening bedrijfskapitaal:

 • u komt niet in aanmerking voor een lening via Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) of Qredits Corona-overbruggingskrediet.

Op de website Krijgiktozo kunt u controleren of u voldoet aan alle voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden van Tozo 2 per 1 juni 2020?

Alle bovenstaande voorwaarden van Tozo 1 gelden ook voor Tozo 2. Maar er is ook iets veranderd.

Vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van uw partner ook mee. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen aanvullende uitkering (meer). Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit de Tozo aangevuld tot het sociaal minimum.

Wie telt mee als partner?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wat zijn de voorwaarden van Tozo 3 per 1 oktober 2020?

Alle bovenstaande voorwaarden van Tozo 1 en Tozo 2 gelden ook voor Tozo 3. Er is wel een extra voorwaarde toegevoegd voor verlenging van de Tozo uitkering levensonderhoud.

Om voor Tozo 3 uitkering levensonderhoud in aanmerking te komen, moeten uw beschikbare geldmiddelen (vermogen) lager zijn dan 46.520 euro  in totaal. Dit zijn middelen in de vorm van bijvoorbeeld  contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Dit geldt voor uw zakelijke- en uw privémiddelen. Ander vermogen telt niet mee voor deze geldmiddelen, zoals vermogen uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden. 

Voor de lening bedrijfskapitaal zijn in Tozo 3 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo 2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 juli 2021 tot een maximum van 10.157 euro (behalve als dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo 1 en/of 2).

Als dat nodig is, biedt de gemeente extra ondersteuning aan om zelfstandig ondernemers voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan zijn als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. De gemeente inventariseert dan samen met de zelfstandig ondernemer  of en zo ja, welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 juli 2020 netto per maand?

Gehuwden en samenwonenden
Leeftijd Bedrag in euro
Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd 1.512,90
1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd 1.606,88
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, met kinderen 1.320,47
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen 1.017,89
van 18 tot 21 jaar, met kinderen    825,46
van 18 tot 21 jaar, geen kinderen    522,88

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Leeftijd             Bedrag in euro
van 21 tot AOW-leeftijd 1.059,03
van 18 tot 21 jaar    261,44

Wat kunt u aanvragen vanaf 1 juni 2020?

U kunt een aanvraag doen voor een verlenging van de Tozo uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen aanvult tot het sociaal minimum.

Voor aanvragen tot uiterlijk 30 september 2020 gelden de regels voor Tozo 2. Vraagt u aan vanaf 1 oktober 2020, dan gelden de regels voor Tozo 3. U kunt deze aanvragen tot uiterlijk 30 juni 2021.

Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan 10.157 euro en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo doen? Vraag dan opnieuw aan.

Als u al het maximale bedrag van 10.157 euro heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt mogelijk wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen.

Vóórdat u bedrijfskapitaal Tozo aanvraagt, moet u eerst onderzoeken of u voor één van onderstaande regelingen in aanmerking komt (dit zijn zogenaamde voorliggende voorzieningen).

 • KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling. De KKC voor bedrijven die moeite hebben om aan relatief klein krediet te komen. Doordat de overheid met de KKC voor een groot deel garant staat voor de leningen, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is daardoor eenvoudiger. U kunt dit bij uw eigen bank aanvragen (digitaal).
 • Qredits Corona-overbruggingskrediet. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode. Aanvragen kan via de website van Qredits.

Hoe vraagt u een 1e aanvraag of verlenging aan?

Vraag dan het aanvraagformulier aan door een e-mail te sturen naar het speciale e-mailadres Bbz. De volgende informatie hebben wij van u nodig:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Naam bedrijf
 • Branche
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Soort aanvraag:
  • 1e aanvraag levensonderhoud
  • verlengen levensonderhoud
  • 1e aanvraag bedrijfskrediet of aanvulling bedrijfskrediet.
 • De reden van verlenging of uw 1e aanvraag.

U ontvangt zo snel mogelijk van ons een aanvraag- of verlengingsformulier.

Wijzigt er iets in uw situatie?

Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan. Geef aan ons door als u:

 • in loondienst gaat werken.
 • meer (bijvoorbeeld herstarten) of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven.
 • gaat samenwonen of scheiden.
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.
 • vanaf 1 juni 2020 en voor zover van toepassing: het inkomen van uw partner verandert.
 • vanaf 1 oktober 2020 als er iets verandert in uw beschikbare geldmiddelen.

We kijken dan of wij uw uitkering aan moeten passen of beëindigen.

Hoe geeft u wijzigingen door?

Wijzigingen tijdens de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u alleen doorgeven via het wijzigingsformulier Tozo. U krijgt het wijzigingsformulier Tozo toegestuurd nadat wij uw aanvraag hebben beoordeeld. 

Werknemer met loonkostensubsidie

Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) en u heeft een werknemer met loonkostensubsidie in dienst, wordt deze subsidie doorbetaald.

Lokale belastingen ondernemers - BsGW

De gemeente en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden. Kijk voor informatie op de website van BsGW.

Landelijk en regionaal

Behalve bovenstaande lokale regelingen, zijn ook landelijke regelingen gestart. Download de landelijke maatregelen (PDF, 247.9 kB) of kijk op Rijksoverheid.nl.

Agrarische sector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19. Download de aanvullende maatregelen voor de agrarische sector.

Coronaloket Kamer van Koophandel

Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor goede informatie. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Liof

Het LIOF biedt u een (actueel) overzicht van de maatregelen vanuit de overheid en vanuit LIOF. Kijk voor meer informatie op de website van het LIOF.

MKB Limburg

Op deze site staat informatie van verschillende brancheorganisaties, maar ook over andere thema’s zoals over veilig en gezond omgaan met COVID-19 op de werkvloer en loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode. Kijk voor meer informatie op de website van MKB Limburg.

NL Werkt Door

Op het platform NL Werkt Door kunnen werkgevers zich aanmelden die op zoek zijn naar personeel of andere bedrijven willen ondersteunen. Het doel van dit platform is om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Het betreft een samenwerking tussen UWV, werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid.

Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord begeleidt ondernemers in het MKB in elke bedrijfsfase. Kijk voor meer informatie op de website Ondernemersklankbord of stuur een e-mail naar het Ondernemersklankbord.

Mogelijkheden als werkgever bij (dreigende) financiële moeilijkheden van uw werknemer

Door ontslag, minder werk of andere redenen kan uw werknemer het financieel moeilijk hebben of gaan krijgen. Wanneer u dit merkt, heeft u als werkgever een aantal opties. U kunt als werkgever het volgende doen:

 • ga een open gesprek aan over de gevolgen van de financiële terugval in inkomen.
 • bedenk samen creatieve oplossingen.
 • geef informatie over mogelijke hulp die er te krijgen is.

Ga het gesprek aan

Zet de eerste stap om een open gesprek aan te gaan met uw werknemer. Zonder een oordeel te hebben over de situatie uw werknemer. Kenmerken van financiële problemen zijn bijvoorbeeld dat mensen hun post niet meer openen en hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het is belangrijk om deze kenmerken te bespreken met uw werknemer als het contract is aangepast. Door een open gesprek kunt u belangrijk tekens opvangen over financiële problemen van uw werknemer.

Bedenk een creatieve oplossing

Soms is het mogelijk om samen een creatieve oplossing te bedenken voor de financiële situatie van uw werknemer. U kunt bijvoorbeeld uw werknemers uitwisselen met andere werkgevers. Er zijn werkgevers die het door de coronacrisis extra druk hebben gekregen. Uw werknemer kunt u inzetten bij deze werkgevers. Extra medewerkers zijn hier vaak hard nodig.

Vertel uw werknemer over mogelijke oplossingen

Over de duur van deze crisis valt nog niks te zeggen. Geld lenen bij andere organisaties of personen is daarom vaak niet de beste oplossing. Het is belangrijk dat u uw werknemers vertelt over mogelijke oplossingen en hulp. Hiermee kan u grote financiële problemen bij uw werknemers voorkomen. Er is online veel te vinden over hulp bij financiële problemen.

Uw werknemer kan ook bij de eigen gemeente hulp vragen bij geldzorgen.

Gemeentelijke schuldhulpverlening kan een optie zijn voor uw werknemer

Gemeentelijke schuldhulpverlening is er niet alleen voor een schuldsaneringstraject. De gemeentelijke schuldhulpverlening is er ook om mensen in een vroege fase te helpen bij financiële problemen. Hoe eerder uw werknemer hulp inroept, hoe makkelijker zij de achterstand kan oplossen.

Gemeentelijke schuldhulpverlening kost uw werknemer niks. U kunt uw werknemer doorsturen naar de schuldhulpverleners van hun eigen gemeente. Kijk voor meer informatie bij Hulp bij geldzorgen.

De schuldhulpverleners van de gemeente Peel en Maas zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar via 077 306 6666. Vraag naar een medewerker van schuldhulpverlening of stuur een e-mail naar Schuldhulpverlening

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen