Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Noodverordening

Deze pagina is bijgewerkt op 19 september 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 18 september 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 18 september 2020. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 10 augustus 2020. 

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de noodverordening 10 augustus 2020

  • Artikel 2.5a (verbod niet-dragen mondkapjes) is vervallen.
  • Artikel 2.6 (verboden onderwijsinstellingen) is vervallen.
  • Toegevoegd in de toelichting: Gelet op de aanwijzing van de minister van 11 september 2020, wordt op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer niet gehandhaafd. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC).