Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Noodverordening

Deze pagina is bijgewerkt op 1 juli 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 1 juli 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 1 juli 2020.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.