Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Noodverordeningen

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze nieuwe noodverordening geeft de mogelijkheid om markten met voedingskramen toe te staan.

Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft besloten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid/uitzondering voor de weekmarkt in Panningen. Gezien het hoge aantal besmettingen in Peel en Maas vindt zij dit niet verantwoord. Dat wil zeggen dat de weekmarkt in Panningen zoals eerder gemeld voorlopig niet door gaat.

Noodverordeningen Veiligheidsregio Limburg-Noord