Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Kinderopvang en onderwijs

Scholen en kinderopvang zijn tot nader order gesloten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om hun kinderen op te vangen. Voor ouders in cruciale beroepen wordt een uitzondering gemaakt. Daarvoor is noodopvang geregeld. Deze ouders kunnen als zij de opvang thuis niet (meer) geregeld krijgen een beroep doen op de noodopvang.

Voor spoed, als u acute problemen heeft om uw kinderen op te vangen omdat u werkt in de zorg of in een ander cruciaal beroep, kunt u de bellen met de noodopvanglocatie van  Peel en Maas.

 • Stichting Kinderopvang Meijel (SKM), Kurversweg 4, 5768 RS in Meijel.
 • Telefoon overdag 077 466 4560. Buiten kantoortijden belt u met noodnummer 06 2696 1972.

Wat zijn cruciale beroepen?

Kijk voor meer informatie over cruciale beroepen op de website van de Rijksoverheid.  

Primair onderwijs en speciaal onderwijs

De basisscholen in heel Nederland zijn gesloten en de kinderen gaan dus niet naar school. Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Mocht het niet lukken om in dit geval zelf opvang te regelen, dan kan er een beroep worden gedaan op de school. Dit regelen deze ouders en de school waar het kind normaal naar toe gaat met elkaar.

Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Ook de scholen voor voortgezet onderwijs zijn gesloten. Voor de opvang is dezelfde regeling als bij het primair onderwijs van toepassing, mocht dat echt nodig zijn.

Kinderopvang tussen 06.30 uur en 19.00 uur

Als ouders met een cruciaal beroep niet zelf opvang kunnen regelen dan kunnen zij gebruik maken van de noodopvang. Hebben de kinderen hoestklachten of koorts dan kunnen de kinderen niet naar de noodopvang of moeten zij worden opgehaald van de noodopvang.

Ouders met schoolgaande kinderen kunnen tijdens schooltijd terecht bij de eigen school en zo nodig voor de voor- en naschoolse opvang een beroep doen op de kinderopvangorganisatie (door de week afhankelijk van de kinderopvang open vanaf 6.30 uur en gesloten om 19.00 uur).  Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die eerder al opvang hadden, kunnen een beroep doen op de eigen kinderopvang. Ouders die eerder geen kinderopvang hadden, kunnen dit regelen door zich te wenden tot één van onderstaande kinderopvangorganisaties.

Kinderopvang in de avond, nacht en/of in het weekend

Werkt u in een cruciaal beroep dan is het mogelijk om voor opvang buiten kantoortijden een beroep te doen op de noodopvang. Indien het u zelf niet (meer) lukt om voor de avond en/of nacht en/of weekend opvang te regelen, dan is hiervoor in Peel en Maas de kinderopvang van Stichting Kinderopvang Meijel (SKM) in Meijel geopend. Deze is gelegen aan de Kurversweg 4, 5768 RS in Meijel. Hiervoor belt u rechtstreeks met SKM 077 466 4560 (overdag) of met het noodnummer 06 2696 1972. Het noodnummer is 24/7 bereikbaar voor noodopvangvragen.

U kunt gebruik maken van de opvang in de gemeente die voor u het meest passend is. De avondopvang, nachtopvang en weekendopvang gaat dus over gemeentegrenzen heen, u kunt bijvoorbeeld ook terecht in Venlo. Roermond en Weert.

Kinderopvangorganisaties in Peel en Maas

Meijel

 • Stichting Kinderopvang Meijel
 • Kurversweg 4, 5768 RS Meijel
 • Telefoon 077 466 4560 of 06 2696 1972
 • E-mail SKM    

Overige kernen van Peel en Maas

 • Hoera kindercentra (locaties in alle kernen behalve Meijel)
 • Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen
 • Telefoon 077 358 9797
 • E-mail Hoera Kindercentra
 • Van Harte KDV-Helden (locatie in Helden)
 • Haammaekerstraat 14 5988 AM Helden
 • Maaike Wijhers, locatiemanager
 • Telefoon 06 4209 6695
 • E-mail Kinderdienstencentrum


Mocht de school of de kinderopvang u weigeren, dan gaan wij er vanuit dat u geen recht heeft op noodopvang. De gemeente heeft daarover duidelijke afspraken gemaakt met de scholen en de kinderopvang. Indien u wenst dat iemand samen met u meedenkt over alternatieven, dan kunt u contact opnemen met een gezinscoach via het algemene telefoonnummer van de gemeente 077 306 6666.

Vragen en antwoorden

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer blijft rijden voor leerlingen waarvoor noodopvang op school is geregeld. De leerlingen worden gebracht naar de opvangplek, veelal is dit de reguliere school waar ze al naar toe gingen. Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij Trafficon, die namens de gemeente dit organiseert. Trafficon is bereikbaar via telefoonnummer 0475 772 166 of e-mail Leerlingenvervoer Peel en Maas.