Kinderopvang en onderwijs

Deze pagina is bijgewerkt op 21 april 2021

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april 2021.

  • Op 8 februari 2021 gingen de basisscholen en kinderopvang al open.
  • Op maandag 1 maart 2021 gingen de middelbare scholen en mbo-instellingen voor alle leerlingen weer open. Alle leerlingen en studenten gaan minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Hiermee wordt meer perspectief geboden aan jongeren, omdat fysiek onderwijs bijdraagt aan het welzijn en beter is voor de leerprestaties. Volgens het OMT is dit veilig en verantwoord -voor leerlingen, studenten én docenten- onder de voorwaarde dat iedereen in de school 1,5 meter afstand houdt.
  • Op 19 april 2021 ging de buitenschoolse opvang (bso) weer voor alle kinderen open.
  • Hoger onderwijs: studenten kunnen vanaf 26 april 1 dag per week les op locatie volgen.

Basisscholen

Vanaf maandag 8 februari 2021 zijn de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Daarbij is nadrukkelijk opgemerkt dat dit enkel kan onder strikte voorwaarden. Het is daarbij essentieel dat scholen, kinderopvang en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken.

Scholen in Peel en Maas hebben ouders/verzorgers een brief gestuurd waarin ze aangeven dat ze het fijn vinden dat de kinderen weer naar school kunnen. Ze kiezen ervoor dit voor alle leerlingen te doen en dus niet in verschillende groepen te gaan werken. Daarbij willen zij ouders/verzorgers er nadrukkelijk op wijzen dat zeker nog niet alles normaal zal zijn.

De overheid heeft besloten tot aanvullende maatregelen, die ingrijpend zijn en die betekenen dat kinderen niet altijd naar school kunnen. Indien uw kind verkouden of ziek is, houdt u uw kind thuis. Als er sprake is van een coronabesmetting in een groep, moeten alle leerlingen (én leerkrachten) uit die groep in quarantaine en na 5 dagen negatief getest moeten zijn. Dit kan dus betekenen dat ouders/verzorgers gedurende de dag bericht kunnen krijgen krijgt dat zij hun kinderen moeten ophalen of dat zij ’s avonds bericht krijgen dat hun kind de dag erna niet naar school mag komen.

Er is geen noodopvang meer, ook niet voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Om de scholen zo goed en lang mogelijk open te houden is het van groot belang dat iedereen zich strikt aan alle afspraken over hygiëne en afstand houdt.

Medewerkers van de kinderopvang kunnen op korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al, en blijft zo, voor medewerkers in het onderwijs. Op korte termijn wordt gestart met een proef met sneltesten bij basisschoolleraren. De ministeries van OCW en SZW komen op zeer korte termijn met aanvullende richtlijnen om de verspreidingsrisico's op basisscholen en kinderopvanglocaties verder te beperken. 

Middelbare scholen 

Middelbare scholieren krijgen minimaal 1 dag per week fysiek les en zoveel meer als mogelijk. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken, op basis van dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de school.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Scholen krijgen ruimte om maatwerk te leveren waarbij ze, zoals eerder afgesproken, prioriteit geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Verder volgen leerlingen afstandsonderwijs.
  • De scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Leerlingen die een vast tweetal vormen, hoeven onderling geen afstand te houden. Op die manier kunnen meer leerlingen fysiek naar de les. Dit zal niet voor alle lessen mogelijk zijn.
  • Iedereen die zich door de school verplaatst, houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje.
  • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en leerlingen die praktijkgerichte lessen in het vmbo volgen, houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Scholen houden gespreide pauzes en begin- en eindtijden aan en vaste looproutes.
  • Leerlingen moeten naar huis als ze klachten hebben. Als een leerling of leraar positief is getest, gaan degenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon zijn geweest, in quarantaine.

Mbo-instellingen

Vanaf 1 maart gaat het middelbaar beroepsonderwijs gedeeltelijk open. Dat houdt in dat mbo studenten 1 dag in de week les kunnen krijgen op de fysieke locatie van de school. Hierbij wordt de 1,5m regel gehanteerd en blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing. Deze extra ruimte komt naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten. Voor mbo-instellingen blijft er de mogelijkheid om alternatieve locaties te gebruiken voor onderwijsactiviteiten, om zo meer capaciteit te realiseren.

Hoger onderwijs 1 dag per week

Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Kinderopvangorganisaties in Peel en Maas

Meijel

Stichting Kinderopvang Meijel
Kurversweg 4, 5768 RS Meijel
T: 077-466 45 60
E-mail Stichting Kinderopvang Meijel 

Overige dorpen van Peel en Maas:

Hoera kindercentra (locaties in alle kernen behalve Meijel)
Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen
T: 077-358 97 97
E-mail Hoera kindercentra

Van Harte KDV-Helden (locatie in Helden):
Haammaekerstraat 14 5988 AM Helden
Maaike Wijhers, locatiemanager
T: 06-42 09 66 95
E-mail Van Harte KDV Helden

Vragen en antwoorden

Antwoorden op veelvoorkomende vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk ook: