Jeugd en gezin

Deze pagina is bijgewerkt op 27 januari 2021

Onze gezinscoaches zijn bereikbaar voor alle opvoed- en opgroeivragen. Wij bieden een luisterend oor aan gezinnen die daar in deze bijzondere tijd behoefte aan hebben.

De gezinscoaches zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via 077 306 6666 of e-mail.  

Het is op dit moment niet mogelijk om zonder afspraak naar het Huis van de Gemeente te komen.

Zorgen voor elkaar

Door de corona-maatregelen kunt u nu niet zo veel bij uw naasten zijn of voor elkaar zorgen zoals u dat zou willen. Alleen samen komen wij deze crisis te boven. Door naar elkaar om te zien en elkaar te helpen waar het kan.

Geweld stopt niet vanzelf

De verlengde sluiting van de scholen en de komst van de avondklok kan voor veel mensen moeilijk zijn. Het is voorstelbaar dat als er problemen in een thuissituatie zijn, van welke aard dan ook, deze problemen nog groter worden. Een toename van geweld en eenzaamheid wordt dan ook verwacht. Dit moet voorkomen worden. Nu scholen gesloten zijn en hulpverlening mogelijk minder zicht heeft op gezinnen, moeten we als professionals maar ook als samenleving meer dan ooit alert zijn op deze signalen.

Wat kunt u doen?

Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Praat waar mogelijk met de directbetrokkene(n). U kunt vaak al helpen door een luisterend oor te bieden.

Met welke professionals/hulpverleners kunt u contact opnemen?

  • Gezinscoaches van Peel en Maas, telefoonnummer 077 306 6666 (tijdens kantoortijden) of stuur een e-mail naar Jeugd en Onderwijs.              
  • Crisisdienst Jeugd (CDJ), telefoonnummer 088 007 2990 (buiten kantoortijden).
  • Emmy Zegers 06 2684 1479 of Jenny Brouns 06 2162 7776 van Vorkmeer. Het algemene nummer van Vorkmeer is 077 307 7350 (tijdens kantoortijden) of stuur een e-mail.
  • Veilig Thuis:  ht centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals.Telefoonnummer 0800 20 00:  tijdens en buiten kantoortijden. Voor meer informatie kijk op de website Huiselijkgeweld  of  de website Vooreenveiligthuis. Bij Veilig Thuis kunt u anoniem melden of u kunt via de chatfunctie tussen 09.00 uur en 17.00 uur op de website VeiligThuis contact opnemen met Veilig Thuis NML -ook bij twijfel- en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Nederlands Jeugdinstituut 

Kijk op de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor meer informatie en praktische tips voor in de thuissituatie.

Wegwijzer Vorkmeer

Voor dringende vragen kunt u dagelijks terecht van 08.30 uur tot 12.00 uur in ons Huis van de Gemeente. U kunt ook telefonisch via 077 308 25 65 of via e-mail Wegwijzer Vorkmeer uw vragen stellen. Kijk voor meer informatie op de website van Vorkmeer.  

Behoefte aan een gesprek

Heeft u behoefte aan een gesprek, hulp nodig met praktische zaken of wilt u even uw hart luchten? Neem dan contact op met de Vorkmeer Bellijn 077 307 7350. De Vorkmeer Bellijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 20.00 uur. In het weekend van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Jongerenwerk Peel en Maas

Loop jij al een tijdje rond met een vraag en weet je niet bij wie je moet zijn? Vincent en Michel, zijn er voor je. Je kunt met al je vragen bij Vincent en Michel terecht: loopt het thuis even niet lekker, maak jij je zorgen om iemand of wil jij je verhaal gewoon even kwijt. Maar ook vragen over school, werk, relaties, alcohol/drugs, liefde, eenzaamheid, pesten of iets anders.

App ons dan. Alles wat je deelt blijft onder ons:

  • Vincent: 06 1176 2760
  • Michel: 06 2694 6032

Je vindt ons ook op Facebook en Instagram. Volg Jongerenwerk Peel en Maas en doe mee aan leuke challenges.

Download de folder WhatsApp Jongerenwerk (PDF, 1.1 MB).

Omroep P&M

Heeft u een videoboodschap voor iemand in deze moeilijke tijd? In het programma 'Samen Sterk' komen de videoboodschappen van inwoners voorbij. Insturen kan via e-mail Redactie Omroep Peel & Maas.

Elke zaterdag om 18.00 uur is er een speciale voorlichtingsuitzending van 1 uur over het coronavirus met de stand van zaken in de regio. Deskundigen geven antwoord op vragen van kijkers. De vragen kunnen gesteld worden via e-mail Corona Omroep Peel & Maas.

Kijk voor het complete programma op Omroep Peel & Maas.  

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen