Informatie over het coronavirus

Kijk voor het laatste nieuws van de dagelijkse corona cijfers op de website van GGD Limburg-Noord of bekijk het dashboard Covid-19.


11 mei 2021

Landelijke maatregelen Nederland - coronaregels van 19 mei tot en met minstens 8 juni 2021 (PDF, 121.6 kB)

6 mei 2021: Testen in de Nederlandse grensregio met Duitsland

Per 6 april 2021 is Nederland door Duitsland aangewezen als 'hoogrisicogebied'. Sindsdien gelden er strengere aanmeld- en testverplichtingen, met een grote impact op het dagelijks leven van veel mensen die in de grensregio wonen.

Testplicht

Voor ‘grenspendelaars’ (werknemers, scholieren, studenten en mensen die de grens minstens 1 keer per week passeren om voor familieleden te zorgen) geldt dat zij minder vaak, maar nog steeds een negatieve testuitslag van maximaal 72 uur oud (in plaats van 48 uur) moeten laten zien.

Testvoorziening in de Nederlandse grensregio met Duitsland

Op dit moment vormt de Duitse testverplichting een belemmering voor veel inwoners van de grensregio met Duitsland. Dit geldt in het bijzonder voor grensgangers die voor werk, opleiding of zorg de grens met Duitsland moeten oversteken. Het kabinet vindt deze situatie onwenselijk en creëert daarom in de Nederlandse grensregio’s die grenzen aan Duitsland een extra testvoorziening voor de komende 8 weken.

Deze testvoorziening is uitsluitend bedoeld voor die mensen die wonen in Nederland, maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland of de grens passeren voor het geven van mantelzorg of bezoek aan een arts, die nu in Nederland alleen aangewezen zijn op commerciële teststraten. Streven is om de testvoorziening op 7 mei 2021 operationeel te hebben.

Om te zorgen dat alleen die groepen die woonachtig zijn in Nederland en naar hun werkgever, onderwijsinstelling, of zorglocatie moeten in Duitsland, van deze voorziening gebruik maken, moeten de gebruikers een eigen verklaring invullen en een aannemelijk bewijs tonen, zoals een pasje van school, universiteit of werkgever, een werkgeversverklaring of een afspraakbevestiging van de arts.

Nederlandse werkgevers kunnen daarnaast voor werknemers die in Duitsland wonen of die daar moeten zijn voor werkzaamheden, gebruik maken van de financiële regeling van het ministerie van VWS voor het preventief testen van werknemers, als die werknemers niet thuis kunnen werken en op hun werk geen anderhalve meter afstand kunnen houden.

Voor meer informatie kijk op website van Rijksoverheid.

21 april 2021

Landelijke maatregelen Nederland - terrassen en winkels open, einde avondklok (PDF, 95.8 kB)

13 april 2021

Landelijke maatregelen Nederland - openingsplan stap voor stap meer mogelijk (PDF, 109.7 kB)

24 maart 2021

Landelijke maatregelen Nederland - coronaregels van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021 (PDF, 131.4 kB)

8 maart 2021

Landelijke maatregelen Nederland - geen verdere verruiming lockdown (PDF, 100.4 kB)

24 februari 2021

Landelijke maatregelen Nederland - voorzichtige verruiming lockdown (PDF, 193.9 kB)

9 februari 2021

Intrekkingsbesluit Noodverordening Peel en Maas

Op basis van de beschikbare informatie zijn er in Peel en Maas geen signalen meer van ernstige wanordelijkheden of verstoringen van de openbare orde door de avondklok/coronamaatregelen.

De burgemeester heeft besloten de ingestelde noodverordening van 26 januari 2021 in te trekken. Ook vervallen hiermee alle op deze noodverordening gebaseerde besluiten.

De intrekking gaat in op 10 februari 2021 om 04.30 uur.

3 februari 2021

Landelijke maatregelen Nederland Lockdown verlengd (PDF, 183.1 kB)

Routekaart coronamaatregelen (PDF, 1.0 MB)

2 februari 2021: Steunfonds corona 2021

Het college en de gemeenteraad van Peel en Maas hebben samen besloten een steunfonds Corona op te zetten. Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van groot waarde voor de leerbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds corona 2021

Net als in 2020 is er voor het jaar 2021 een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2021 kunt u tot en met woensdag 30 juni 2021 indienen. Via het aanvraagformulier steunfonds Corona kunt u uw aanvraag indienen.

We werken met 2 termijnen:

  • De eerste termijn is van maandag 1 februari 2021 tot en met 31 maart 2021. Aanvragen binnen de eerste termijn ontvangen uiterlijk 12 mei 2021 een reactie.
  • De tweede termijn is van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen binnen de tweede termijn ontvangen uiterlijk 11 augustus 2021 een reactie.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas
  • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis
  • De aanvrager heeft in 2021 niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Lees ook de uitgebreide uitvoeringsregeling steunfonds Corona.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Steunfonds Corona.   

29 januari 2021: Venten en standplaatsen

Door de huidige geldende coronamaatregelen is het dringende advies binnen Peel en Maas geen producten huis aan huis te venten. Door de nu geldende maatregelen worden er ook géén nieuwe standplaatsvergunningen uitgegeven.

Met deze aansluiting bij de coronamaatregelen willen we zo weinig mogelijk vervoersbewegingen maken of mensen laten samenkomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het afleveren van vooraf bestelde producten is wel toegestaan. Hierbij wordt er gericht geleverd, wat anders is dan het huis-aan-huis langs gaan of het innemen van een standplaats.

28 januari 2021: Steunfonds corona

Het college en de gemeenteraad van Peel en Maas hebben samen besloten een steunfonds Corona op te zetten. Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van groot waarde voor de leerbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds corona 2021

Voor het jaar 2021 is er een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld. De eerste aanvraagtermijn start 1 februari 2021. Meer informatie komt volgende week op onze website en onze sociale media kanalen.

Aanvragen steunfonds corona 2020

Ook voor 2020 is 500.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het steunfonds Corona 2020 kunt u nog tot en met zondag 31 januari 2021 indienen. Via het aanvraagformulier steunfonds Corona kunt u uw aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds Corona zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een vereniging of stichting moet voldoen.

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas
  • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis
  • De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Peel en Maas voor de (gevolgen van de) coronacrisis in hetzelfde steunfonds Corona.

Lees ook de uitgebreide uitvoeringsregeling steunfonds Corona.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Steunfonds Corona.   

27 januari 2021: Stand van zaken evenementenvergunning

Herhaaldelijk krijgen we de vraag wanneer een vergunningaanvraag voor evenementen weer ingediend kan worden en waaraan die moet voldoen. Het antwoord is dat wij een evenementenaanvraag nog niet in behandeling kunnen nemen, omdat niet bekend is wanneer evenementen weer worden toegestaan en onder welke voorwaarden.

Een aantal organisatoren hebben nu al laten weten hun evenementen te verplaatsen naar eind 2021 of naar 2022.

Voor nu adviseren wij om minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement met ons contact op te nemen om samen te kijken naar wat mogelijk is. We begrijpen dat de voorbereiding eerder dan 8 weken voorafgaand aan het evenement start. Met de kennis op dat moment maakt u zelf de afweging of u de voorbereiding wel of niet start. Houdt hierbij rekening dat er altijd de kans is dat of het evenement alsnog niet door kan gaan of dat er (Covid)aanpassingen gedaan moeten worden.

In de wacht geplaatste vergunningaanvragen/meerjarenvergunning

Een aantal organisatoren maken gebruik van de mogelijkheid om hun evenementenaanvraag 2020 in de wacht (on hold) te zetten en hun evenementenaanvraag te ‘verplaatsen’ naar 2021. Dit betekent echter niet dat er automatisch een vergunning wordt verleend als evenementen weer zijn toegestaan. Houdt er rekening mee dat er extra maatregelen genomen moeten worden, waardoor de vergunningaanvraag door u aangepast moet worden.

Dit geldt ook voor de organisatoren die in het bezit zijn van een meerjarenvergunning. Als uw meerjarenvergunning in 2021 niet meer geldig is, dan moet  u een volledige nieuwe aanvraag indienen.

26 januari 2021

Noodverordening voor heel Peel en Maas van kracht

Burgemeester Wilma Delissen - van Tongerlo heeft voor heel Peel en Maas een noodverordening afgekondigd. Aanleiding is de aankondiging van rellen in meerdere dorpen in Peel en Maas. Met deze noodverordening is de burgemeester beter in staat om, samen met de politie en het openbaar ministerie, mogelijke rellen in de kiem te smoren of te beëindigen.

In de gehele gemeente Peel en Maas geldt vanaf dinsdag 26 januari 2021 om 17.30 uur een noodverordening en geldt voor iedereen die zich binnen het aangewezen gebied bevindt. De politie mag preventief fouilleren. Het besluit is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

De noodverordening in Peel en Maas is van kracht tijdens de duur van de avondklok (vooralsnog dus tot en met 10 februari 2021 tot 04.30 uur).

“Beelden van de rellen zoals we die zien op televisie hebben helemaal niks meer te maken met de coronamaatregelen. En dat willen we in Peel en Maas absoluut voorkomen. Onze inwoners verdienen optimale bescherming. Daarom zet ik de instrumenten in die ik tot mijn beschikking heb. Ondanks dat veel mensen het moeilijk hebben, boos of teleurgesteld zijn, vraag ik aan alle inwoners om de rust te bewaren en elkaar waar nodig te helpen. Blijf veilig en gezond, aldus burgemeester Wilma Delissen – van Tongerlo".

26 januari 2021: Formulieren avondklok

Vanaf 23 januari geldt er een avondklok. Iedereen blijft binnen tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends. U mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Lees meer over de avondklok en de uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid.

Eigen verklaring en Werkgeversverklaring

Als het nodig is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier Eigen verklaring avondklok  bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen en printen.

Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u ook een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt dit en vult dan voor u de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in.


Kijk voor meer informatie over de avondklok op de website van de Rijksoverheid.

12 januari 2021

Landelijke maatregelen Nederland. Lockdown verder aangescherpt. (PDF, 195.9 kB)

24 december 2020

Scholten doet opnieuw verslag aanpak coronacrisis

De bestrijding van de coronacrisis is tot 1 december 2020 opgepakt als een gecoördineerde aanpak van een crisis (GRIP 4). De voorzitter van een veiligheidsregio is bij een GRIP4 verplicht verslag te doen aan de gemeenteraden en aan de inwoners van de besluiten en de maatregelen die zijn genomen. In juli 2020 deed Antoin Scholten dit voor de eerste maanden van de crisis. Nu is dit verslag uitgebreid met de maanden tot 1 december 2020. 

Symbolische GRIP4

Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is, is er door nieuwe wetgeving wat veranderd in verantwoordelijkheden. Niet meer de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord Antoin Scholten, maar de individuele burgemeesters zijn vanaf 1 december 2020 verplicht verantwoording af te leggen aan hun raden. In de praktijk is er weinig veranderd. De burgemeester vinden het belangrijk om de coronacrisis in solidariteit te blijven bestrijden, zodat de inwoners van de ene gemeenten niet worden geconfronteerd met andere maatregelen dan die van een andere. Alle overlegstructuren zijn dan ook overheid gebleven en we spreken nu van een symbolische GRIP4.

Meer inspraak parlement

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is per 1 december 2020 ingegaan voor in ieder geval drie maanden. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neergelegd in noodverordeningen. Als het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus te bestrijden, worden die omschreven in een ministeriële regeling. Deze regeling wordt vervolgens voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover debat te voeren met de betrokken ministers. Ook zijn per 1 december 2020 twee uitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19’ in werking getreden. De uitvoeringsregelingen vervangen de aanwijzingen van de minister en komen in de plaats van de noodverordeningen. De noodverordening is dan ook ingetrokken.

Opbouw verslag

Het digitale verslag is opgebouwd uit de volgende drie delen: samenvatting van de relevante cijfers en grafieken, een tijdslijn met een verhalende tekst, besluiten van het regionaal beleidsteam en de aanwijzingen van de minister en een korte impressie van de vragen, bezwaren en gerechtelijke procedures op de noodverordening. Dit verslag ligt nu voor aan de raden van de vijftien gemeenten in Limburg-Noord.

16 december 2020

Vaccinatielocatie Limburg-Noord komt in Blerick

Het Kazerneterrein in Blerick wordt de centrale vaccinatielocatie voor het coronavaccin. Dit start in januari. Het terrein is bij uitstek geschikt aangezien het pal ligt naast het station Blerick en tevens goed bereikbaar met de auto. De inrichting en voorbereiding op het vaccineren is in volle gang.

GGD Limburg-Noord staat vanaf januari 2021 aan de lat voor vaccinatie van het coronavaccin, te beginnen met zorgverleners. Een flinke, maar vooral ook uitdagende klus. Het gaat om circa 13.500 zorgverleners.  Kwartiermaker Twan Jacobs: ‘We zijn verheugd dat de gemeente Venlo zo snel reageerde op ons verzoek en bereid was het terrein ter beschikking te stellen. Als voormalig militair terrein is het uitermate geschikt. We hadden het niet beter kunnen treffen met de deze locatie.’

 Bereikbaarheid

De vaccinatielocatie is goed bereikbaar. Voor de automobilisten wordt de aan-en uitrijroute via de Venrayseweg ingericht. De ontsluiting aan de kazernestraat is voor medewerkers, fietsers en voetgangers. ‘Op deze manier verwachten we eventuele verkeersdrukte te kunnen reguleren’, aldus Jacobs. Voor mensen die met het openbaar vervoer reizen, vanaf station Blerick is het enkele minuten lopen naar de vaccinatielocatie. Twan Jacobs: ‘De unieke ligging maakt het mogelijk om per dag circa 3000 mensen te vaccineren zonder overlast voor de omgeving van het terrein.’

De GGD Limburg-Noord sluit aan bij de landelijke vaccinatiestrategie en richt de locatie zodanig in dat deze na de zorgverleners ook voor de langere periode te gebruiken is voor andere doelgroepen. De vaccinatielocatie moet 4 januari 2021 operationeel zijn zodat we bij de eerste levering van het vaccin ook in staat zijn te starten.

15 december 2020

9 december 2020


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Kijk op landelijke en lokale informatie coronacrisis voor de meest actuele informatie.


Vorige nieuwsberichten

De eerder gepubliceerde nieuwsberichten vindt u terug in het webarchief. De nieuwsberichten uit het archief zijn mogelijk niet meer actueel.