Informatie over het coronavirus

Kijk voor het laatste nieuws van de dagelijkse corona cijfers op de website van GGD Limburg-Noord of bekijk het dashboard Covid-19.


23 november 2020

Winkelen op Black Friday en voor de feestdagen: Doe het slim

Burgemeesters van de Veiligheidsregio Limburg-Noord roepen bewoners op slim te winkelen tijdens Black Friday en voor de feestdagen. Dat voorkomt dat besmettingen weer oplopen, net nu ze aan het dalen zijn. Slim is: boodschappen alleen én dicht bij huis doen. Probeer ze zoveel mogelijk te spreiden over de week.

Houd bij winkelen anderhalve-meter-afstand en draag een mondkapje. Bij ziekte: blijf thuis en bestel online. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

 


18 november 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt op basis van de landelijke regels de noodverordeningen vast namens en voor alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Op 18 november 2020 is de nieuwe noodverordening vastgesteld die ingaat op 18 november 2020. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 8 november 2020.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.

Kijk voor meer informatie op de pagina Noodverordening.


8 november 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt op basis van de landelijke regels de noodverordeningen vast namens en voor alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Op 4 november 2020 is de nieuwe noodverordening vastgesteld die ingaat op 4 november om 22.00 uur. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 22 oktober 2020.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


4 november 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt op basis van de landelijke regels de noodverordeningen vast namens en voor alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Op 4 november 2020 is de nieuwe noodverordening vastgesteld die ingaat op 4 november om 22.00 uur. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 22 oktober 2020.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


23 oktober 2020

Op 22 oktober 2020 heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten, namens en voor alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg de nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze gaat in op 22 oktober 2020. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 15 oktober 2020.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


15 oktober 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 14 oktober 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 14 oktober 2020 om 22.00 uur. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 1 oktober 2020.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


1 oktober 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 30 september 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 29 september 2020 om 18.00 uur. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 18 augustus 2020. 

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


29 september 2020

Landelijke maatregelen coronavirus vanaf 29 september 2020


28 september 2020

Zusätzliche und umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus

Am Montag 28.September 2020 hat das niederländische Kabinett für die gesamten Niederlande zusätzliche und umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus angekündigt. Weil die Zahl der Infektionen, auch in Region Limburg-Norden, derzeit nicht in die richtige Richtung gehen, werden zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Zum Beispiel ist die Anzahl der Personen, die zusammenkommen dürfen, in Innen- als auch in Außenbereichen begrenzt und Gastronomiebetriebe müssen früher schließen.

Deshalb bitten wir unsere deutschen Nachbarn, in der kommenden Zeit auf Ausflüge in unsere Region zu verzichten. Mit Blick auf das kommende Wochenende und den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, wie auch Sonntag, 4. Oktober rufen wir Sie zu großer Vorsicht bei Ihrem Besuch in Region Limburg-Norden auf. Wer sich trotzdem entscheidet zu kommen, wird eventuell die Einkaufszentren unserer Region nicht erreichen. Einkaufszonen, aber auch Parkhäuser/Parkplätze können dann, weil zu befürchten ist, dass dort zu viel los sein wird, geschlossen werden. Diese Maßnahmen gelten das ganze Wochenende über.

Wir fordern die Einzelhändler außerdem dringend auf, Werbeaktivitäten in Deutschland vorerst auf Eis zu legen und die für dieses Wochenende geplanten Werbeaktivitäten nicht durchzuführen. Darüber hinaus bitten wir die Unternehmer dringend, die Situation in Ihrem Geschäften so zu gestalten, dass der 1,5-Meter-Abstand eingehalten werden kann. Wo diese zur Verfügung stehen, ist die Benutzung von Einkaufswagen obligatorisch und sie müssen vom Personal regelmäßig gereinigt werden.

Sind unsere deutschen Besuchers unter normalen Umständen herzlich willkommen, so müssen wir sie unter den gegebenen Bedingungen leider dringend bitten Ihren Besuch zu verschieben. Dies dient Ihrer eigenen wie auch der Sicherheit und Gesundheit des Personals in unseren Geschäften, Einkaufszentren und der Bewohner unserer Region.

Antoin Scholten
Vorsitzende Sicherheitsbereich Limburg-Norden


18 september 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 18 september 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 18 september 2020. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 10 augustus 2020. 

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de noodverordening 10 augustus 2020

 • Artikel 2.5a (verbod niet-dragen mondkapjes) is vervallen.
 • Artikel 2.6 (verboden onderwijsinstellingen) is vervallen.
 • Toegevoegd in de toelichting: Gelet op de aanwijzing van de minister van 11 september 2020, wordt op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer niet gehandhaafd. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC).

1 september 2020

Het overzicht van de maatregelen (PDF, 109.4 kB) kunt u ook opslaan op uw eigen computer.


18 augustus 2020

Persconferentie coronavirus 18 augustus: nieuwe regels

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus 2020 is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet vanavond aanscherpingen aangekondigd.

Meeste besmettingen thuis en bij vrienden

Het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT) geeft aanleiding om landelijk een paar extra stappen te zetten. Wat dit advies ons leert, is dat het vooral misgaat in de privésfeer, achter de voordeur. Bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Dat is op dit moment de bron van de meeste besmettingen.

Maximaal 6 gasten thuis

De belangrijkste aanscherping is daarom dat zéér dringend wordt geadviseerd, om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.

Altijd een vaste zitplaats

Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op anderhalve meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. Ook in de handhaving komt daar extra aandacht voor.

Thuiswerken

Van alle maatregelen die we vanaf het begin hebben genomen, is het advies zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken. Daar zat geen einddatum aan en het advies blijft; werk thuis.

10 dagen thuisquarantaine

Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat vanwege corona of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis in quarantaine. Het OMT heeft geadviseerd dat de periode kan worden teruggebracht van veertien naar tien dagen. 

Klachten? Thuis blijven en laten testen

Verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee verbetert het zicht op de verspreiding van het virus. En kan snel en gericht worden bijgestuurd om de verspreiding tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Kinderen blijven thuis bij klachten

Op de scholen wordt met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Daar hoort bij; kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. Kinderen blijven ook thuis als iemand het gezin positief test op corona. Dat heeft het kabinet op de persconferentie nogmaals onderstreept.

Aangekondigde wijzigingen

 • Ontvang maximaal 6 personen in huis of in de tuin, exclusief kinderen tot en met 12 jaar en het eigen huishouden.
 • Blijf zo veel mogelijk thuis werken.
 • Thuisquarantaine wordt teruggebracht van 14 naar 10 dagen.


11 augustus 2020

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


7 augustus 2020

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar er zijn ook heel veel mensen die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken.

Aanvullende landelijke maatregelen

We moeten nu aanvullende landelijke maatregelen nemen om de grip op de verspreiding van het coronavirus niet te verliezen. Anders verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarnaast hebben de lokale bestuurders bevoegdheden om het coronavirus onder controle te krijgen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

Basisregels corona

Het belangrijkste is dat we met zijn allen weer grip op het virus krijgen. Het is cruciaal dat we 1,5 meter-afstand tot anderen houden en de basisregels volgen. Ook thuis. Juist thuis.

 • Houd rekening met het aantal gasten dat u thuis kunt ontvangen op 1,5 meter.
 • Zorg dat uw gasten zich aan de hygiëne-maatregelen kunnen houden.
 • Geen omhelzingen, niet naast elkaar op de bank. Juist in de thuissituatie blijken veel mensen besmet te raken.

Blijf thuis bij klachten

En verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee versterken we ook weer het zicht op de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.


15 juli 2020

Op 15 juli 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 15 juli 2020.

Deze noodverordening is een verduidelijking van de noodverordening van 1 juli 2020. Kort samengevat is het volgende gewijzigd:

 • De 1,5 m-regel geldt wel voor kinderen Tot en met 17 jaar indien zij zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Hiermee is dit gelijkgetrokken met de personen vanaf 18 jaar voor deze vormen van onderwijs.
 • De 1,5 m-regel geldt niet voor gehandicapte personen onderling in woongroepen op eenzelfde adres met gemeenschappelijke voorzieningen.
 • De 1,5 m-regel geldt niet voor gehandicapte personen jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers.
 • In het overig bedrijfsmatig personenvervoer geldt de verplichting voor het dragen van een niet-medisch mondneuskapje voor reizigers vanaf 13 jaar niet bij maximaal 2 personen vanaf 13 jaar per voertuig of vaartuig inclusief bestuurder.
 • Placering geldt ook voor sauna en wellness.
 • In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg waar zich een COVID-19 besmetting voordoet, is het verboden voor bezoekers om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn. Bezoek moet (onder voorwaarden) worden toegestaan indien het de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat. Als bezoek, wat geen toestemming heeft, problemen veroorzaakt ligt de opdracht bij de gemeente en politie om op te treden.

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 15 juli 2020 (PDF, 142.1 kB)

Persbericht Veiligheidsregio Limburg-Noord (PDF, 267.6 kB): Coronamaatregelen vanaf 1 juli versoepeld

Wijzigingen per 1 juli 2020 in een notendop (PDF, 217.2 kB)

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


1 juli 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 1 juli 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 1 juli 2020.  

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Kijk op landelijke en lokale informatie coronacrisis voor de meest actuele informatie.


Vorige nieuwsberichten

De eerder gepubliceerde nieuwsberichten staan in onderstaand archief. De nieuwsberichten uit het archief zijn mogelijk niet meer actueel.