Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Informatie over het coronavirus

Kijk voor het laatste nieuws van de dagelijkse corona cijfers op de website van GGD Limburg-Noord of bekijk het dashboard Covid-19.


Laatste nieuws: 1 juli 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 1 juli 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 1 juli 2020.  

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


26 juni 2020

Persbericht Veiligheidsregio Limburg-Noord

Evenementen zijn vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan. Dat is goed nieuws. Dat betekent weer een nieuwe stap naar meer ruimte, maar niet zonder regels. Naleving van de belangrijkste basisregels is met de nieuwe versoepeling belangrijker dan ooit.

Dat vanaf 1 juli weer evenementen mogelijk zijn, wil nog niet zeggen dat het ook direct per 1 juli gaat lukken. De verwachting is dat de protocollen en noodverordening medio volgende week beschikbaar komen. Daarna vindt pas besluitvorming plaats.

Evenementen vragen voorbereiding

Evenementen vragen veel voorbereiding. De verwachting is dan ook dat pas begin augustus 2020 weer evenementen echt kunnen gaan starten. Dat heeft onder andere te maken met de aanvraag van vergunningen, menskracht en het toetsen van de aanvragen aan de protocollen en de noodverordening.

1,5 meter regel leidend

Bij de toetsing blijft de 1,5 meter afstandsregel overal leidend. Bij kleine evenementen, zoals braderieën en jaarmarkten is daarnaast goede doorstroming en routing van belang.

Als er bij evenementen verder sprake is van een reservering, een vaste plek en een gezondheidscheck, dan is een onbeperkt aantal mensen toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan, dan zijn buiten maximaal 250 mensen toegestaan en binnen 100 mensen. Voor grote evenementen zijn deze randvoorwaarden een hele uitdaging. Soms zal de conclusie zijn dat het onmogelijk is om het evenement binnen deze kaders te laten plaats vinden.

Centraal staat ‘wat is mogelijk’

Maar ga niet bij voorbaat uit van onmogelijkheden. Gemeenten staan klaar om met initiatiefnemers mee te denken bij het ontwikkelen van de plannen. Samen kijken naar mogelijkheden in plaats van alleen maar onmogelijkheden. Zijn er twijfels bij een plan, dan staat Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de gemeenten klaar voor verdergaand advies en ondersteuning.

Maximaal meebewegen, zonder de maatregelen, de gezondheid en ieders veiligheid uit het oog te verliezen.


Donderdag 25 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de nieuwe aangekondigde stappen per 1 juli 2020. 

Download het stappenplan (JPG, 175.9 kB)

----------------------

Dinsdag 16 juni 2020

Op 16 juni 2020 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord de noodverordening op een punt aangepast. De gemeenschappelijke was- en douchvoorzieningen mogen weer open, het verbod daarop is geschrapt.

16.06.2020: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 16 juni 2020 (PDF, 414.1 kB)

----------------------

24 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de nieuwe aangekondigde stappen per 1 juli 2020. Wat kan wanneer? Uitleg van de stappen lees je op de website van de Rijksoverheid.


16 juni 2020

Op 16 juni 2020 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord de noodverordening op een punt aangepast. De gemeenschappelijke was- en douchvoorzieningen mogen weer open, het verbod daarop is geschrapt.

16.06.2020: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 16 juni 2020 (PDF, 414.1 kB)


15 juni 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 12 juni 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 15 juni 2020. Een belangrijke wijziging is dat sanitaire voorzieningen in de recreatiesector weer open mogen.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.

Op 12 juni 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 15 juni 2020. Een belangrijke wijziging is dat sanitaire voorzieningen in de recreatiesector weer open mogen.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


1 juni 2020

Coronatest bij GGD Limburg-Noord

Heeft u klachten die wijzen op het coronavirus? Vanaf maandag 1 juni test GGD Limburg-Noord alle inwoners uit de regio in de teststraat op de Nijmeegseweg in Venlo. Testen kan alleen op afspraak. Bel 0800 - 1202 voor het maken van een afspraak.

Meer informatie: Coronatest GGD Limburg-Noord.


29 mei 2020

Versoepeling maatregelen vastgelegd in noodverordening

Op 6 mei 2020 kondigde het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan. Op basis van de versoepeling vanaf 1 juni 2020, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld. De boodschap blijft: vermijd drukte en houd afstand. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Horeca en terrassen

Vanaf 1 juni 2020 mag de horeca vanaf 12.00 uur weer open. Om verspreiding van het virus tegen te gaan geldt voor de opening van de horeca een aantal regels:

 • Er mogen niet meer dan 30 gasten binnen in de eet- en drinkgelegenheid aanwezig zijn en iedereen moet vooraf reserveren.
 • Terrassen moeten voldoen aan bepaalde inrichtingseisen.
 • Gasten maken gebruik van een zitplaats.
 • Gasten houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Ook terrassen bij sportaccommodaties mogen open onder dezelfde voorwaarden als reguliere terrassen. De kantines bij sportaccommodaties blijven vooralsnog gesloten.

Markten

Markten zijn weer volledig toegestaan, inclusief de non-food kramen. Wel moeten bezoekers altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. 

Cultuur en leisure

Vanaf 1 juni 2020 mogen onder voorwaarden ook bioscopen, filmhuizen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea en monumenten weer open voor publiek en mag men publiekgerichte activiteiten organiseren.

In gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, geldt een maximum van 30 personen per gebouw. Maar voor bioscopen, theaters en concertzalen is een uitzondering gemaakt. Hier geldt een maximum van 30 personen per van elkaar af te scheiden ruimte.

Gelegenheden als bowlingbanen, escaperooms, binnenspeeltuinen en glow in the dark golf, mogen open met een maximum van 30 personen per gebouw. Ook hierbij geldt de 1,5 meter afstandsregel.

Gemeenschapshuizen

Ook gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties kunnen weer open vanaf 1 juni. Daarbij geldt een beperking van maximaal 30 personen per gebouw. Ook hierbij geldt de 1,5 meter afstandsregel.

Sporten

Om de risico’s op verspreiding van het coronavirus te beperken, is het voorlopig nog verboden om binnen te sporten of te bewegen. Ook niet als dit onderdeel is van een afslanktherapie. Uitzonderingen hierop zijn topsport (op door NOC-NSF en KNVB aangewezen locaties), zwembaden en gymlessen op basisscholen (als onderdeel van het onderwijsprogramma).

Een fitnessclub die buiten (groeps)lessen kan organiseren, mag dat doen wanneer dat binnen de richtlijnen kan en wanneer deze activiteiten geen problemen veroorzaken voor de openbare orde.

Op medische indicatie kunnen onder andere fysiotherapeuten en revalidatietherapeuten ook binnen bewegingsoefeningen organiseren. Dit geldt alleen voor (para)medische beroepen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. In geval van twijfel kan overlegd worden met de inspectie.

Oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn toegestaan. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt de afstandseis van 1,5 meter dan dus niet. Een potje voetbal is voor deze leeftijdsgroep hiermee weer toegestaan.

Samenkomsten

Vanaf 1 juni zijn samenkomsten met grotere groepen mensen weer toegestaan. Aanwezigen moeten daarbij wel 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden. Evenementen blijven vooralsnog verboden tot 1 september. Onder evenementen vallen onder andere braderieën, festivals, popconcerten, betaald voetbalwedstrijden, straatfeesten en barbecues. In alle publieke gebouwen mogen weer mensen bij elkaar komen met een maximum van 30 personen.

Sanitaire voorzieningen

De toiletvoorzieningen in recreatiegebieden, parken en natuurgebieden mogen weer geopend worden voor publiek. Deze versoepeling geldt vooralsnog niet voor de gemeenschappelijke sanitaire voorzienignen in vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes. De toiletvoorzieningen bij jachthavens mogen ook open, maar de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen niet.

Maatregelen Pinksterweekend

Er wordt een zonovergoten Pintersteren voorspeld en het merendeel van Nederland geniet straks van een paar vrije dagen. De maatregelen die vorige week zijn ingevoerd, waaronder extra maatregelen in de binnensteden van Venlo en Roermond en het Designer Outlet in Roermond hebben vorig weekend voldoende gefunctioneerd. Deze maatregelen blijven dan ook ongewijzigd van kracht met het oog op het aanstaande Pinksterweekend.

Bijlage: Noodverordening COVID-19 1 juni 2020 (PDF, 424.7 kB).


28 mei 2020

Gemeente Peel en Maas biedt steunpakket coronacrisis

De gevolgen van de Coronacrisis voor onze samenleving en onze economie zijn voor iedereen voelbaar. Veel inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden privé en/of in hun werk hard geraakt.

De gemeente Peel en Maas zet zich in om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden, mee te denken of maatregelen te nemen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

De Rijksoverheid heeft al een, steeds uitbreidend, steunpakket voor bedrijven, zzp-ers en sportorganisaties vastgesteld. Aanvullend aan deze landelijke steunmaatregelen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders direct aan het begin van de crisis al enkele maatregelen genomen. 

Maandag 25 mei 2020 heeft het college besloten om nog een aanvullend gemeentelijk steunpakket te bieden voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in de gemeente Peel en Maas, die getroffen zijn door de coronacrisis.

Aanvullende maatregelen

 • Restitutie van vergoedingen voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen in 2020.
 • Restitutie van standgeld voor de weekmarkt Panningen en standplaatsen voor de periode dat geen gebruik gemaakt mocht worden van de standplaatsen.
 • Het niet versturen van voorlopige aanslagen verblijfsbelasting in 2020, maar de verschuldigde verblijfsbelasting 2020 innen door middel van één eindafrekening in 2021.
 • Niet in rekening brengen van perceptiekosten voor de reclamebelasting 2020.
 • Vrijstellen/ kwijtschelden van huurkosten voor gemeentelijke accommodaties over het 2e kwartaal 2020 voor zover er geen gebruik mocht worden gemaakt van de locatie als gevolg van de Coronacrisis.
 • Coulant omgaan met subsidies wanneer activiteiten en prestaties vanwege de coronacrisis later, anders of niet zijn/ worden uitgevoerd.
 • In de komende weken wordt er gewerkt aan een ‘steunfonds’ waar verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen als hun voortbestaan in gevaar dreigt te komen vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

Met deze 2e aanvullende set aan maatregelen verwacht het college ook meer structurele ondersteuning te bieden aan onze inwoners.

Bestaande maatregelen

 • Betaling van OZB voor niet-woningen is uitgesteld.
 • Inning van verblijfsbelasting en reclamebelasting is uitgesteld.
 • Op al onze uitgaande nota’s vanaf 10 maart hebben we de betaaltermijn gesteld op 1 september 2020. Ook invorderingsmaatregelen worden (indien mogelijk) uitgesteld tot 1 september 2020.
 • Er is lokaal een fonds ingesteld waaruit we (onder bepaalde voorwaarden) initiatieven die gericht zijn op beperking van de gevolgen van de Coronacrisis kunnen (co-) financieren.
 • Het vervoer van (mogelijke) Coronapatiënten naar de huisartsenpraktijk d.m.v. speciaal hiervoor ingerichte taxi’s wordt gefinancierd door de gemeente.
 • Voor aanbieders in het sociaal domein en leerlingen- en Omnibuzzvervoer is een (regionale) compensatieregeling van kracht die een bepaalde minimumomzet garandeert.
 • Subsidies aan algemene voorzieningen zoals bijv. dorpsontmoetingen worden gewoon doorbetaald al zijn de activiteiten van begeleiders en dorpsondersteuners anders dan normaal.

Naast deze algemene maatregelen gaat de gemeente in overleg met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven over de implementatie over deze steunmaatregelen. Het is niet uitgesloten dat later en/of op andere terreinen nog aanvullende steunmaatregelen getroffen gaan worden.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Op Landelijke en lokale informatie coronacrisis vindt u de meest actuele informatie.


Vorige nieuwsberichten

De eerder gepubliceerde nieuwsberichten staan in onderstaand archief. De nieuwsberichten uit het archief zijn mogelijk niet meer actueel.