Informatie over het coronavirus

Kijk voor het laatste nieuws van de dagelijkse corona cijfers op de website van GGD Limburg-Noord of bekijk het dashboard Covid-19.


24 februari 2021

Landelijke maatregelen Nederland - voorzichtige verruiming lockdown (PDF, 193.9 kB)

9 februari 2021

Intrekkingsbesluit Noodverordening Peel en Maas

Op basis van de beschikbare informatie zijn er in Peel en Maas geen signalen meer van ernstige wanordelijkheden of verstoringen van de openbare orde door de avondklok/coronamaatregelen.

De burgemeester heeft besloten de ingestelde noodverordening van 26 januari 2021 in te trekken. Ook vervallen hiermee alle op deze noodverordening gebaseerde besluiten.

De intrekking gaat in op 10 februari 2021 om 04.30 uur.

3 februari 2021

Landelijke maatregelen Nederland Lockdown verlengd (PDF, 183.1 kB)

Routekaart coronamaatregelen (PDF, 1.0 MB)

26 januari 2021

Noodverordening voor heel Peel en Maas van kracht

Burgemeester Wilma Delissen - van Tongerlo heeft voor heel Peel en Maas een noodverordening afgekondigd. Aanleiding is de aankondiging van rellen in meerdere dorpen in Peel en Maas. Met deze noodverordening is de burgemeester beter in staat om, samen met de politie en het openbaar ministerie, mogelijke rellen in de kiem te smoren of te beëindigen.

In de gehele gemeente Peel en Maas geldt vanaf dinsdag 26 januari 2021 om 17.30 uur een noodverordening en geldt voor iedereen die zich binnen het aangewezen gebied bevindt. De politie mag preventief fouilleren. Het besluit is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

De noodverordening in Peel en Maas is van kracht tijdens de duur van de avondklok (vooralsnog dus tot en met 10 februari 2021 tot 04.30 uur).

“Beelden van de rellen zoals we die zien op televisie hebben helemaal niks meer te maken met de coronamaatregelen. En dat willen we in Peel en Maas absoluut voorkomen. Onze inwoners verdienen optimale bescherming. Daarom zet ik de instrumenten in die ik tot mijn beschikking heb. Ondanks dat veel mensen het moeilijk hebben, boos of teleurgesteld zijn, vraag ik aan alle inwoners om de rust te bewaren en elkaar waar nodig te helpen. Blijf veilig en gezond, aldus burgemeester Wilma Delissen – van Tongerlo".

26 januari 2021

Vanaf 23 januari geldt er een avondklok. Iedereen blijft binnen tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends. U mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Lees meer over de avondklok en de uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid.

Eigen verklaring en Werkgeversverklaring

Als het nodig is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier Eigen verklaring avondklok  bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen en printen.

Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u ook een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt dit en vult dan voor u de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in.


Kijk voor meer informatie over de avondklok op de website van de Rijksoverheid.

12 januari 2021

Landelijke maatregelen Nederland. Lockdown verder aangescherpt. (PDF, 195.9 kB)

24 december 2020

Scholten doet opnieuw verslag aanpak coronacrisis

De bestrijding van de coronacrisis is tot 1 december 2020 opgepakt als een gecoördineerde aanpak van een crisis (GRIP 4). De voorzitter van een veiligheidsregio is bij een GRIP4 verplicht verslag te doen aan de gemeenteraden en aan de inwoners van de besluiten en de maatregelen die zijn genomen. In juli 2020 deed Antoin Scholten dit voor de eerste maanden van de crisis. Nu is dit verslag uitgebreid met de maanden tot 1 december 2020. 

Symbolische GRIP4

Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is, is er door nieuwe wetgeving wat veranderd in verantwoordelijkheden. Niet meer de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord Antoin Scholten, maar de individuele burgemeesters zijn vanaf 1 december 2020 verplicht verantwoording af te leggen aan hun raden. In de praktijk is er weinig veranderd. De burgemeester vinden het belangrijk om de coronacrisis in solidariteit te blijven bestrijden, zodat de inwoners van de ene gemeenten niet worden geconfronteerd met andere maatregelen dan die van een andere. Alle overlegstructuren zijn dan ook overheid gebleven en we spreken nu van een symbolische GRIP4.

Meer inspraak parlement

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is per 1 december 2020 ingegaan voor in ieder geval drie maanden. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neergelegd in noodverordeningen. Als het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus te bestrijden, worden die omschreven in een ministeriële regeling. Deze regeling wordt vervolgens voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover debat te voeren met de betrokken ministers. Ook zijn per 1 december 2020 twee uitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19’ in werking getreden. De uitvoeringsregelingen vervangen de aanwijzingen van de minister en komen in de plaats van de noodverordeningen. De noodverordening is dan ook ingetrokken.

Opbouw verslag

Het digitale verslag is opgebouwd uit de volgende drie delen: samenvatting van de relevante cijfers en grafieken, een tijdslijn met een verhalende tekst, besluiten van het regionaal beleidsteam en de aanwijzingen van de minister en een korte impressie van de vragen, bezwaren en gerechtelijke procedures op de noodverordening. Dit verslag ligt nu voor aan de raden van de vijftien gemeenten in Limburg-Noord.

16 december 2020

Vaccinatielocatie Limburg-Noord komt in Blerick

Het Kazerneterrein in Blerick wordt de centrale vaccinatielocatie voor het coronavaccin. Dit start in januari. Het terrein is bij uitstek geschikt aangezien het pal ligt naast het station Blerick en tevens goed bereikbaar met de auto. De inrichting en voorbereiding op het vaccineren is in volle gang.

GGD Limburg-Noord staat vanaf januari 2021 aan de lat voor vaccinatie van het coronavaccin, te beginnen met zorgverleners. Een flinke, maar vooral ook uitdagende klus. Het gaat om circa 13.500 zorgverleners.  Kwartiermaker Twan Jacobs: ‘We zijn verheugd dat de gemeente Venlo zo snel reageerde op ons verzoek en bereid was het terrein ter beschikking te stellen. Als voormalig militair terrein is het uitermate geschikt. We hadden het niet beter kunnen treffen met de deze locatie.’

 Bereikbaarheid

De vaccinatielocatie is goed bereikbaar. Voor de automobilisten wordt de aan-en uitrijroute via de Venrayseweg ingericht. De ontsluiting aan de kazernestraat is voor medewerkers, fietsers en voetgangers. ‘Op deze manier verwachten we eventuele verkeersdrukte te kunnen reguleren’, aldus Jacobs. Voor mensen die met het openbaar vervoer reizen, vanaf station Blerick is het enkele minuten lopen naar de vaccinatielocatie. Twan Jacobs: ‘De unieke ligging maakt het mogelijk om per dag circa 3000 mensen te vaccineren zonder overlast voor de omgeving van het terrein.’

De GGD Limburg-Noord sluit aan bij de landelijke vaccinatiestrategie en richt de locatie zodanig in dat deze na de zorgverleners ook voor de langere periode te gebruiken is voor andere doelgroepen. De vaccinatielocatie moet 4 januari 2021 operationeel zijn zodat we bij de eerste levering van het vaccin ook in staat zijn te starten.

15 december 2020

9 december 2020


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Kijk op landelijke en lokale informatie coronacrisis voor de meest actuele informatie.


Vorige nieuwsberichten

De eerder gepubliceerde nieuwsberichten staan in onderstaand archief. De nieuwsberichten uit het archief zijn mogelijk niet meer actueel.