Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Gemeenschapshuis en dorpsontmoeting

Deze pagina is bijgewerkt op 13 augustus 2020

De gemeenschapshuizen in de dorpskernen zijn vanaf 1 juni 2020 weer open. De exploitatiestichting,  beheerders, vrijwilligers en gebruikers zijn er samen verantwoordelijk voor dat het gebruik van het gemeenschapshuis volgens de actuele coronarichtlijnen verloopt.

De eigen maatregelen van de stichting met onder andere looproutes en hygiëne-maatregelen geven extra duidelijkheid. Bent u van plan om een gemeenschapshuis te bezoeken, dan geldt voor u een zeer belangrijke basisregel: heeft u verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis.

Welke actuele landelijke coronarichtlijnen gelden voor gemeenschapshuizen?

Bij bezoek aan een gemeenschapshuis is reservering (van tevoren of aan de deur) en een gezondheidscheck (…bent u verkouden of heeft u koorts?) bij binnenkomst verplicht. Dat geldt ook voor een eventueel bijbehorend buitenterras. Hierbij gelden de regels dat personen altijd gebruik maken van een zitplaats en 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

De grootte van de binnenruimte of een buitenterras bepaalt dus hoeveel personen er toegelaten kunnen worden, oftewel hoeveel zitplaatsen er zijn. Belangrijk zijn ook duidelijke looproutes, zodat bezoekers lopend naar een ruimte, de uitgang of toiletten ook de 1,5 meter afstand goed kunnen aanhouden.

Ook voor de gemeenschapshuizen geldt vanaf 10 augustus 2020 de horeca-registratieplicht ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een eventuele besmetting. Bezoekers wordt gevraagd naar hun volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast wordt door het gemeenschapshuis de datum, aankomsttijd en zitplaats vastgelegd met de toestemming van de bezoeker voor de verwerking van deze gegevens. Het gemeenschapshuis bewaart de gegevens 14 dagen en vernietigt ze daarna.

Welke activiteiten mogen plaatsvinden in een gemeenschapshuis/gymzaal?

Alle reguliere of incidentele activiteiten in een gemeenschapshuis (en incidentele activiteiten/samenkomsten in een gymzaal) waaronder:

  • repetities en optredens van zangkoren  en blazers (fanfare / harmonie) onder nadere voorwaarden van de eigen brancheorganisatie.
  • spel- en beweegactiviteiten in een gemeenschapshuis. Hieronder vallen ook yoga, biljarten, koersballen, kaarten en dansen. Eigen brancheverenigingen geven adviezen over nadere voorwaarden waaronder de genoemde activiteiten kunnen plaatsvinden.
  • sport, spel en bewegen in een bijbehorende gymzaal,  waarbij tijdens de activiteit de 1,5 meter afstand niet geldt. Deze geldt wel vóór en ná de activiteit zoals bij het opruimen, omkleden en douchen. Brancheorganisaties vanuit de sport geven aan om nog terughoudend te zijn met het toelaten van toeschouwers tijdens trainingen en wedstrijden.

Welke activiteiten mogen nog niet plaatsvinden in een gemeenschapshuis?

(Feestelijke) activiteiten en samenkomsten waarbij mensen staan, uitgezonderd de eerder genoemde spel- en beweegactiviteiten.

Contact met gemeenschapshuizen

Verenigingen en groepen die gebruik (willen) maken van een gemeenschapshuis, kunnen voor corona-gerelateerde vragen contact opnemen met het gemeenschapshuis. Bekijk ook de eigen website van het gemeenschapshuis voor contactgegevens en meer informatie.

Dorpsontmoeting

De dorpsontmoetingen zijn weer gestart met activiteiten en bezoekers zijn hierover geïnformeerd.  Er zijn afspraken gemaakt over de groepsgrootte, het tijdstip waarop iemand mag komen en welke hygiënemaatregelen er gelden. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de dorpsontmoeting in uw dorp.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen

Ouderenzorg en Wmo