Gemeenschapshuis en dorpsontmoeting

Deze pagina is bijgewerkt op 25 februari 2021

Tijdelijke sluiting gemeenschapshuizen en bijbehorende gymzalen

Net zoals bibliotheken, musea, theaters etc. zijn volgens de huidige lockdown ook gemeenschapshuizen als publiek-toegankelijke gebouwen vanaf dinsdag 15 december gesloten. Dat geldt ook voor eventueel bijbehorende gymzalen. Deze tijdelijke sluiting geldt tenminste tot en met 15 maart 2021.

Er zijn twee uitzonderingen van toepassing bij de tijdelijke sluiting van de gemeenschapshuizen.

  1. Activiteiten in een gemeenschapshuis voor uitsluitend besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen mogen doorgaan. Open eettafels en eetpunten vallen daar niet onder. Dat houdt in dat de reguliere Dorpsontmoetingen open mogen blijven als ze daar zelf voor kiezen.
  2. (Para)medische activiteiten zoals griepvaccinaties,  bloedprikken, coronatesten en fysiotherapie mogen blijven plaatsvinden in een gemeenschapshuis.

Voor beide uitzonderingen geldt de naleving van de algemene basisregels en actuele coronamaatregelen en -richtlijnen.

Dragen van mondkapje

Bij binnenkomst, verplaatsingen en het verlaten van een gemeenschapshuis bij bovengenoemde activiteiten en voorzieningen, moeten  bezoekers een mondkapje dragen.

Contact met gemeenschapshuizen

Verenigingen en groepen met coronagerelateerde vragen, kunnen contact opnemen met het gemeenschapshuis. Bekijk ook de eigen website van het gemeenschapshuis voor contactgegevens en meer informatie.

Dorpsontmoeting

De dorpsontmoetingen mogen open. Ze bieden activiteiten gericht op ontmoeting. Het bestuur van de dorpsontmoeting in uw dorp beslist over of ze daadwerkelijk open zijn, de aard van de activiteiten en de openingstijden. Dit kan per dorp verschillen. Neem contact op met de Dorpsontmoeting in uw kern als u hier vragen over heeft. Kijk voor de contactgegevens bij Dorpsontmoeting Peel en Maas.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen

Ouderenzorg en Wmo