Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Gemeenschapshuis en dorpsontmoeting

Deze pagina is bijgewerkt op 30 juni 2020

De gemeenschapshuizen in de dorpskernen zijn vanaf 1 juni 2020 weer open. De stichtingen bepalen in overleg met de gebruikers of en hoe de gemeenschapshuizen geopend zijn. De stichting, de beheerders, vrijwilligers en de gebruikers zijn samen verantwoordelijk dat het gebruik van het gemeenschapshuis volgens de actuele coronarichtlijnen verloopt. De eigen maatregelen van de stichting met onder andere looproutes en hygiëne-maatregelen geeft extra duidelijkheid.

Bent u van plan om een gemeenschapshuis of een dorpsontmoeting  te bezoeken, dan geldt voor u de belangrijke basisregel: heeft u verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis.

Vanaf 1 juli gelden de volgende landelijke coronarichtlijnen voor gemeenschapshuizen:

  • bij minder dan 100 personen in een zelfstandige ruimte is een reservering en een gezondheidscheck (…bent u verkouden of heeft u koorts?) bij binnenkomst niet meer verplicht.
  • bij méér dan 100 personen (exclusief personeel) in een zelfstandige ruimte is een reservering en een gezondheidscheck bij binnenkomst  wel verplicht.

In beide gevallen gelden de regels dat personen een zitplaats moeten hebben tijdens de activiteit en in de betreffende ruimte 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

De grootte van de ruimte bepaalt dus hoeveel personen er toegelaten kunnen worden afhankelijk van het aantal zitplaatsen!
Belangrijk zijn ook duidelijke looproutes die in het gebouw zijn aangegeven, zodat bezoekers lopend naar een ruimte, de uitgang of toiletten ook de 1,5 meter afstand goed kunnen aanhouden.

Welke activiteiten mogen per 1 juli plaatsvinden in een gemeenschapshuis/gymzaal?

Alle reguliere of incidentele activiteiten in een gemeenschapshuis (en incidentele activiteiten/samenkomsten in een gymzaal) waaronder:

  • repetities van zangkoren onder nadere voorwaarden. Eerder gold al dat blazers (fanfare / harmonie) ook weer mogen repeteren met een onderlinge afstand van 2 meter.
  • spel- en beweegactiviteiten in een gemeenschapshuis. Yoga, bridgen en dansen (voor dansen geldt de 1,5 meter afstandsregel uiteraard niet) mogen dus ook per 1 juli weer plaatsvinden in een gemeenschapshuis. Eerder gold dat al voor biljarten en koersballen. De eigen brancheverenigingen geven adviezen over het  opstarten van genoemde activiteiten.
  • sport, spel en bewegen in een bijbehorende gymzaal  waarbij tijdens de activiteit de 1,5 meter afstand niet geldt. Deze geldt wel vóór en ná de activiteit zoals bij het opruimen, omkleden en douchen. Brancheorganisaties vanuit de sport geven aan om nog terughoudend te zijn met het toelaten van toeschouwers tijdens trainingen en wedstrijden.

Welke activiteiten mogen nog niet plaatsvinden in een gemeenschapshuis?

(Feestelijke) activiteiten en samenkomsten waarbij mensen staan, uitgezonderd de eerder genoemde spel- en beweegactiviteiten.

Meer informatie over gemeenschapshuizen

Verenigingen, groepen enzovoorts die gebruik (willen) maken van een gemeenschapshuis, kunnen voor corona-gerelateerde vragen contact opnemen met het gemeenschapshuis of met de beheerders. Bekijk ook de eigen website van het gemeenschapshuis voor meer informatie en contactgegevens.

Dorpsontmoeting

De dorpsontmoetingen zijn weer gestart met activiteiten en bezoekers zijn hierover geïnformeerd.  Er zijn afspraken gemaakt over de groepsgrootte, het tijdstip waarop iemand mag komen en welke hygiënemaatregelen er gelden. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de dorpsontmoeting in uw dorp.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen

Ouderenzorg en Wmo