Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Gemeenschapshuis en dorpsontmoeting

Deze pagina is bijgewerkt op 8 juni 2021

Gemeenschapshuizen vanaf 5 juni 2021 open onder voorwaarden:

1.Activiteiten in een gemeenschapshuis mogen vanaf zaterdag 5 juni tussen 06.00 uur en 22.00 uur onder voorwaarden plaatsvinden. Dat houdt onder andere in dat de reguliere Dorpsontmoetingen open mogen blijven als ze daar zelf voor kiezen. Ook Open eettafels en eetpunten vallen daar onder voorwaarden ook onder.

2. Voorwaarden zijn:

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. 
 • In locaties zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan en een vaste zitplaats is verplicht. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel personen er in de ruimte mogen zijn bij 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Reserveren, gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
 • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
 • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.

3. De buitenterrassen van de gemeenschapshuizen mogen voor maximaal 50 personen ook open van 06.00 uur tot 22.00 uur. Om 22.00 uur moeten de terrassen leeg zijn.

4. Zitten aan tafel in gemeenschapshuis en op terras
Bezoekers/ gebruikers moeten bij de activiteiten (uitgezonderd bij sport en spel) in het gemeenschapshuis en op het terras aan een tafel zitten. Zitten aan de bar en zelfbediening zijn nog niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten. Hierbij geldt de 1.5 meter afstandsregel niét voor kinderen tot en met 12 jaar en voor mensen uit hetzelfde huishouden.

5. Activiteiten gericht op amusement zoals (live)optredens, feestavonden en jubilea zijn nog niet toegestaan in een gemeenschapshuis.

6. Sport en spelactiviteiten
Er mag in een gemeenschapshuis ook weer sport en spel worden beoefend. Hierbij geldt de 1.5 meter afstand waarbij dit mogelijk is; denk hierbij aan koersballen, biljart, darten, yoga. Daar waar dat niet mogelijk is zoals bij judo, dansen kan de 1,5 meter afstand worden losgelaten. Geen toeschouwers/publiek.

7. Kunst- en cultuurbeoefening binnen
Kunst- en cultuur beoefenen voor alle leeftijden mag weer vanaf 5 juni 2021. Iedereen kan weer muziekles, dansles en toneel les volgen op locatie. Groepsrepetities van muziekgezelschappen voor volwassenen zijn toegestaan in de binnenruimte van een gemeenschapshuis.

 • Dat mag met maximaal 50 personen per ruimte en onder leiding van één dirigent. Hierbij gelden uiteraard de basisregels en richtlijnen.
 • Voor koren geldt dat zij nog niet kunnen gaan zingen in groepsverband. Kinderen tot en met 12 jaar mogen dat wel.
 • Mensen houden 1,5 meter afstand, behalve als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Reservering, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.
 • Zorg voor een goed geventileerde ruimte waarin de repetitie plaatsvindt!

8. Gymzalen

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden.

Dragen van mondkapje

Bij binnenkomst, verplaatsingen en het verlaten van een gemeenschapshuis bij bovengenoemde activiteiten en voorzieningen, moeten  bezoekers een mondkapje dragen.

Contact met gemeenschapshuizen

Verenigingen en groepen met coronagerelateerde vragen, kunnen contact opnemen met het gemeenschapshuis. Bekijk ook de eigen website van het gemeenschapshuis voor contactgegevens en meer informatie.

Dorpsontmoeting

De dorpsontmoetingen mogen open. Ze bieden activiteiten gericht op ontmoeting. Het bestuur van de dorpsontmoeting in uw dorp beslist over of ze daadwerkelijk open zijn, de aard van de activiteiten en de openingstijden. Dit kan per dorp verschillen. Neem contact op met de Dorpsontmoeting in uw kern als u hier vragen over heeft. Kijk voor de contactgegevens bij Dorpsontmoeting Peel en Maas.

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen

Ouderenzorg en Wmo