Extra ondersteuning voor kosten coronacheck

Vanuit het Rijk is er extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Maakt u extra kosten voor de controle van het CTB, dan kunt u die kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. In Peel en Maas kunnen alle partijen die verplicht zijn het CTB te checken hier een beroep op doen.

Wie komt in aanmerking

Onderstaande gelegenheden komen in aanmerking voor een vergoeding voor een deel van de gemaakte kosten voor het controleren van het CTB.

 • Horeca
 • Evenementen
 • Binnensport(accommodaties)
 • Casino’s
 • Gemeenschapshuizen
 • Culturele instellingen (zoals bioscoop, theater en concertzalen, musea en bij monumenten)

Aanvragen

U kunt tot en met 14 januari 2022 een declaratie indienen. De aanvraag om ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen. Gebruik voor de aanvraag het onderstaande online aanvraagformulier.

In het formulier vult u uw gegevens in en de meerkosten die u specifiek heeft gemaakt voor de controle op het CTB. Als bijlage stuurt u de facturen mee van de gemaakte kosten. Na het verzenden van het webformulier ontvangt u automatisch een afschrift van uw aanvraag. Er wordt dan gekeken of uw declaratie kloppend en compleet is en of u recht heeft op de vergoeding. Als u recht heeft op de vergoeding wordt die aan u overgemaakt. 

Facturen toevoegen

In het formulier voegt u facturen toe van de door u gemaakte kosten (geen scanapparatuur). Hierop staat duidelijk de datum van de gemaakte kosten vermeld en dat het gaat om kosten voor de controle van het CTB. Voor de inzet van eigen personeel kunt u loonstroken en/of overwerkstaten van de betreffende medewerkers meesturen met daarop vermelding van het aantal ingezette uren op de controle van het CTB.

Aanvragen ondersteuning controle coronacheck

Ontvangen vergoeding

Een declaratie indienen kan tot en met 14 januari 2022. Verstrekking van de vergoeding gaat op volgorde van binnenkomst van een volledig ingevuld online formulier inclusief complete en correcte (op juiste naam gestelde) facturen tot het budget dat ons is toegekend op is.

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning gelden enkele voorwaarden.

 • Alleen noodzakelijke kosten voor controle-activiteiten in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking voor de vergoeding.
 • Er kunnen alleen kosten worden gedeclareerd voor de inhuur van erkende bedrijven die controleren op het CTB (dus niet voor gebruikelijke beveiliging of deurcontrole) of door de inzet van extra eigen personeel (aan te tonen met overwerkstaten / loonstrookjes met aparte vermelding inzet controle CTB of vergelijkbaar).
 • De vergoeding geldt voor maximaal 5 uur per dag, tenzij anders voorgeschreven bij evenementen.
 • De vergoeding is maximaal € 27,50 per uur exclusief BTW.
 • Kosten die al op een andere manier zijn vergoed komen niet in aanmerking.
 • Declaratie van kosten kan tot en met 14 januari 2022, maar tot het budget dat ons is toegekend op is.