Evenementen

Deze pagina is bijgewerkt op 26 januari 2021

Coronaregels evenementen

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:

  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties.
  • (Week)markten, alleen voor levensmiddelen. Braderieën en dergelijke zijn niet toegestaan.

Alle regels over evenementen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Stand van zaken

Herhaaldelijk krijgen we de vraag wanneer een vergunningaanvraag voor evenementen weer ingediend kan worden en waaraan die moet voldoen. Het antwoord is dat wij een evenementenaanvraag nog niet in behandeling kunnen nemen, omdat niet bekend is wanneer evenementen weer worden toegestaan en onder welke voorwaarden.

Een aantal organisatoren hebben nu al laten weten hun evenementen te verplaatsen naar eind 2021 of naar 2022.

Voor nu adviseren wij om minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement met ons contact op te nemen om samen te kijken naar de mogelijkheden. We begrijpen dat de voorbereiding eerder dan 8 weken voorafgaand aan het evenement start. Met de kennis op dat moment maakt u zelf de afweging of u de voorbereiding wel of niet start. Houdt hierbij rekening dat er altijd de kans is dat of het evenement alsnog niet door kan gaan of dat er (Covid)aanpassingen gedaan moeten worden.

In de wacht geplaatste vergunningaanvragen/meerjarenvergunning

Een aantal organisatoren maken gebruik van de mogelijkheid om hun evenementenaanvraag 2020 in de wacht (on hold) te zetten en hun evenementenaanvraag te ‘verplaatsen’ naar 2021. Dit betekent echter niet dat er automatisch een vergunning wordt verleend als evenementen weer zijn toegestaan. Houdt er rekening mee dat er extra maatregelen genomen moeten worden, waardoor de vergunningaanvraag door u aangepast moet worden.

Dit geldt ook voor de organisatoren die in het bezit zijn van een meerjarenvergunning. Als uw meerjarenvergunning in 2021 niet meer geldig is, dan moet u een volledige nieuwe aanvraag indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over het online aanvragen van uw evenement? Stuur een e-mail of bel met een medewerker van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via 077 306 6666.