Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Evenementen

Deze pagina is bijgewerkt op 23 juli 2020

Na een periode met beperkingen en zonder evenementen zijn we toe aan onbezorgde momenten. Om evenementen in een ‘anderhalve meter samenleving’ veilig mogelijk te maken hebben de Veiligheidregio’s samen afgesproken dat hiervoor een coronaplan nodig is.

Veiligheid voorop

Vanaf 1 juli mogen onder voorwaarden weer evenementen worden georganiseerd. Natuurlijk willen wij net als u, dat iedereen gezond blijft tijdens een evenement. Het RIVM heeft hiervoor een aantal specifieke basisregels evenementen (PDF, 438.1 kB) opgesteld.

Aanvragen evenement

Elk evenement moet aangevraagd worden. Naast een online evenementen aanvraag, moet ook het ingevulde format coronaproofplan, een inrichtingstekening  en indien nodig een plan als bijlagen worden meegestuurd. 

Om u, als organisator van een evenement, op weg te helpen hebben we een checklijst voor u gemaakt. Het helpt u om eenvoudig een coronaproofplan op te stellen. Het plan kan door één of meerdere adviespartijen getoetst worden. Dit is afhankelijk van het te organiseren evenement.

Regels evenementen vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 zijn onder bepaalde voorwaarden en regels evenementen zoals een braderie, optocht, buurtfeest of een herdenking weer mogelijk. Ook grotere buitenconcerten, festivals en sportevenementen zijn onder voorwaarden mogelijk.

De Veiligheidsregio’s hebben gezamenlijk afgesproken dat de organisatoren naast de vergunningaanvraag evenementen’ een extra coronaplan moeten meesturen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat evenementen in de ‘anderhalve meter-samenleving’ zo veilig mogelijk zijn. Het coronaplan moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Inrichting terrein

Maak een tekening van de situatie.

Geef daarop duidelijk aan:

 • de bruto-/netto-oppervlakte van het evenemententerrein
 • de in- en uitgang
 • de looproutes op het terrein
 • de bars
 • de toiletten
 • enzovoorts.

Beschrijf hoe u omgaat met de 1,5 meter-afstandsregels bij aankomst van de bezoekers. En geef aan hoe u de in- en uitstroom van de bezoekers regelt.

Hygiënemaatregelen

 • Beschrijf hoe u uw bezoekers informeert over de hygiënemaatregelen.
 • Geef aan hoe u de toiletten regelt: aantallen, plaats, routing, extra schoonmaken.

Zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM

Samenkomst personen en 1,5 meter-afstand

 • Omschrijf hoe u er voor zorgt dat de aanwezigen altijd 1,5 meter-afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Dit geldt niet voor diegenen die uit hetzelfde huishouden komen, hulpbehoevend of jonger dan 18 jaar zijn.
 • Omschrijf hoe u hierop gaat toezien.
 • Omschrijf hoe u er voor zorgt dat de aanwezigen met een toegewezen zitplaats daarvan gebruik maken

Algemene richtlijn

 • Voor kermissen en evenementenmarkten geldt geen grens aan het aantal bezoekers als er voldoende doorstroming is.
 • Heeft uw evenement meer dan 250 personen (personeel niet meegerekend):
  • zijn zitplaatsen verplicht
  • is reservering vooraf verplicht en
  • is een gezondheidscheck verplicht.
 • Omschrijf van de punten hierboven hoe u dit gaat uitvoeren.
 • Bezoekers zijn verplicht gebruik te maken van de vooraf gereserveerde zitplaats
 • Bij dansevenementen in de buitenlucht moet tenminste 1,5 meter-afstand worden gehouden. Dansen buiten mag alleen op evenementen met maximaal 250 personen en op 1,5 meter-afstand van elkaar.
 • Zingen en schreeuwen door bezoekers is niet toegestaan

Zie ook de basisregels van het RIVM.

Aanvragen evenement

U kunt ook het een en ander nalezen in de noodverordening.

Vragen?

Heeft u vragen over het online aanvragen van uw evenement? Stuur een e-mail of bel met een medewerker van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via 077 306 6666.