Compensatiemaatregelen corona voor iedereen

Deze pagina is bijgewerkt op 14 september 2021

Het college van Peel en Maas heeft besloten om compensatiemaatregelen in te voeren voor verenigingen, inwoners en ondernemers in Peel en Maas om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor een deel te compenseren.

De volgende compensatiemaatregelen zijn door het college vastgesteld.

Kwijtschelding huur gemeentelijke accommodaties

Ook in 2021 zijn er nog beperkingen voor het gebruik van accommodaties. De gemeente Peel en Maas verhuurt verschillende accommodaties die door corona tijdelijk niet of slechts beperkt open zijn. Om die reden geven we (gedeeltelijke) kwijtschelding voor de accommodaties die wij verhuren.

Kwijtschelding huur voor gemeentelijke binnensportaccommodaties

De gemeente verhuurt de gemeentelijke binnensportaccommodaties die volgens de geldende coronamaatregelen zijn gesloten. Er kan dus geen gebruik worden gemaakt van deze accommodaties. Daarom wordt de huur voor gemeentelijke binnensportaccommodaties kwijtgescholden voor de periode van 15 december tot en met 31 december 2020. En voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, als de accommodatie niet kan worden gebruikt.

Kwijtschelding huur 25 procent voor gemeentelijke buitensportaccommodaties

De gemeente verhuurt buitensportaccommodaties aan verenigingen. Zij betalen hiervoor een vaste huurprijs. Volwassen sporters kunnen maar zeer beperkt gebruik maken van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Daarom wordt 25 procent van de huur voor buitensportaccommodaties kwijtgescholden voor de periode van 15 december tot en met 31 december 2020. En voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, als de accommodatie niet/gedeeltelijk kan worden gebruikt.

Kwijtschelding huur sportkantines Baarlo, Kessel en Meijel

De gemeente verhuurt de sportkantines in gemeentelijke sportaccommodaties in Baarlo, Kessel en Meijel. Sportkantines zijn volgens de geldende coronamaatregelen gesloten en maken dus geen omzet. De kantines in de sporthallen Baarlo, Kessel en Meijel worden door de gemeente verhuurd. De huur voor de sportkantines in Baarlo, Kessel en Meijel worden kwijtgescholden voor de periode van 30 september tot en met 31 december 2020 én voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, als de accommodatie niet kan worden gebruikt.

De betreffende verenigingen/inwoners zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Compensatie horeca

Voor horecaondernemers heeft de lockdown zware gevolgen omdat in het najaar van 2020 opnieuw alles gesloten moest worden. Naast de landelijke steunmaatregelen geven we compensatie door uitstel te verlenen voor betaling van legeskosten voor het bijschrijven van leidinggevenden op de vergunning. Daarnaast brengen we voor 2021 geen huur van de terrassen op gemeentegrond in rekening.
De betreffende horecaondernemers met terrasvergunningen zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Toeristische ondernemers

Als de lockdown ook het voorseizoen van 2021 de toeristische ondernemers beïnvloedt, is met Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) afgesproken dat de voorlopige aanslag verblijfsbelasting 2021 niet in april/mei, maar pas later in het seizoen moet worden betaald. Daarnaast onderzoeken we de optie om de voorlopige aanslag lager aan te houden en dus niet het volledige bedrag als voorschot te laten betalen.

Betreffende ondernemers zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Uitstel betaling OZB/rioolrecht en afvalstoffenheffing

Er wordt maatwerk toegepast voor belastingverplichtingen door BsGW voor ondernemers die door corona betalingsproblemen hebben.
Ondernemers die hun gemeentelijke belastingen niet tijdig kunnen betalen, moeten contact opnemen met BsGW om passende afspraken te maken. Telefonisch kunt u BsGW bereiken op het telefoonnummer 088-842 0420. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Reclamebelasting

In 2021 innen we 25 procent minder reclamebelasting bij de ondernemers. De gemeente Peel en Maas vult dit bedrag aan tot 100 procent. Het bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan het Centrummanagement om daarmee een extra stimulans te geven aan de ondernemers.

De betreffende ondernemers zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Kermisexploitanten betalen geen standgelden

Per kermis wordt bekeken of deze door kan gaan en onder welke voorwaarden. De gemeente Peel en Maas is hierbij afhankelijk van de landelijke coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn leidend en daar heeft de gemeente naar te handelen. Voor de kermissen die doorgaan, hoeven de kermisexploitanten geen standgelden te betalen. Alleen de stroomkosten worden in rekening gebracht. Eerder al besloot het college om de verpachtingsperiode met een jaar te verlengen, tot en met 2023.

Subsidies

We gaan soepel om met verstrekte subsidies als blijkt dat activiteiten niet doorgaan door corona, maar de organisatoren wel kosten hebben moeten maken.

Als dit voor uw activiteit/subsidie geldt, kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas.

Vragen

Voor vragen neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 306 6666 of e-mail naar Info Peel en Maas.