Compensatiemaatregelen corona voor iedereen

Deze pagina is bijgewerkt op 16 november 2021

Het college van Peel en Maas heeft besloten om compensatiemaatregelen in te voeren voor verenigingen, inwoners en ondernemers in Peel en Maas om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor een deel te compenseren.

De volgende compensatiemaatregelen zijn door het college vastgesteld.

Compensatie horeca

Voor horecaondernemers heeft de lockdown zware gevolgen omdat in het najaar van 2020 opnieuw alles gesloten moest worden. Naast de landelijke steunmaatregelen geven we compensatie door uitstel te verlenen voor betaling van legeskosten voor het bijschrijven van leidinggevenden op de vergunning. Daarnaast brengen we voor 2021 geen huur van de terrassen op gemeentegrond in rekening.
De betreffende horecaondernemers met terrasvergunningen zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Toeristische ondernemers

Als de lockdown ook het voorseizoen van 2021 de toeristische ondernemers beïnvloedt, is met Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) afgesproken dat de voorlopige aanslag verblijfsbelasting 2021 niet in april/mei, maar pas later in het seizoen moet worden betaald. Daarnaast onderzoeken we de optie om de voorlopige aanslag lager aan te houden en dus niet het volledige bedrag als voorschot te laten betalen.

Betreffende ondernemers zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Uitstel betaling OZB/rioolrecht en afvalstoffenheffing

Er wordt maatwerk toegepast voor belastingverplichtingen door BsGW voor ondernemers die door corona betalingsproblemen hebben.
Ondernemers die hun gemeentelijke belastingen niet tijdig kunnen betalen, moeten contact opnemen met BsGW om passende afspraken te maken. Telefonisch kunt u BsGW bereiken op het telefoonnummer 088-842 0420. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Reclamebelasting

In 2021 innen we 25 procent minder reclamebelasting bij de ondernemers. De gemeente Peel en Maas vult dit bedrag aan tot 100 procent. Het bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan het Centrummanagement om daarmee een extra stimulans te geven aan de ondernemers.

De betreffende ondernemers zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Kermisexploitanten betalen geen standgelden

Per kermis wordt bekeken of deze door kan gaan en onder welke voorwaarden. De gemeente Peel en Maas is hierbij afhankelijk van de landelijke coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn leidend en daar heeft de gemeente naar te handelen. Voor de kermissen die doorgaan, hoeven de kermisexploitanten geen standgelden te betalen. Alleen de stroomkosten worden in rekening gebracht. Eerder al besloot het college om de verpachtingsperiode met een jaar te verlengen, tot en met 2023.

Subsidies

We gaan soepel om met verstrekte subsidies als blijkt dat activiteiten niet doorgaan door corona, maar de organisatoren wel kosten hebben moeten maken.

Als dit voor uw activiteit/subsidie geldt, kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas.

Vragen

Voor vragen neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 306 6666 of e-mail naar Info Peel en Maas.