Compensatiemaatregelen corona voor iedereen

Deze pagina is bijgewerkt op 18 februari 2022

Het college van Peel en Maas heeft besloten om ook voor 2022 compensatiemaatregelen corona in te voeren voor verenigingen, inwoners en ondernemers in Peel en Maas om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor een deel te compenseren.

Compensatie horeca

Naast de landelijke steunmaatregelen bieden we compensatie door geen legeskosten in rekening te brengen voor uitbreidingen en overkappingen van terrassen. Daarnaast brengen voor de terrassen op gemeentegrond tot en met 30 juni 2022 geen huur in rekening. De betreffende horecaondernemers met terrasvergunningen zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Toeristische ondernemers

In overleg met BsGW bepalen we hoe we omgaan met de opleggingen van voorlopige aanslagen verblijfsbelasting 2022. Mogelijkheden zijn om de voorlopige aanslag 2022 nog verder uit te stellen. De betreffende ondernemers zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Uitstel betaling OZB/rioolrecht en afvalstoffenheffing

Er wordt maatwerk toegepast voor belastingverplichtingen door BsGW voor ondernemers die door corona betalingsproblemen hebben.
Ondernemers die hun gemeentelijke belastingen niet tijdig kunnen betalen, moeten contact opnemen met BsGW om passende afspraken te maken. Telefonisch kunt u BsGW bereiken op het telefoonnummer 088 842 0420. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Reclamebelasting

In 2022 innen we 25 procent minder reclamebelasting bij de ondernemers. De gemeente Peel en Maas vult dit bedrag aan tot 100 procent. Het bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan het Centrummanagement om daarmee een extra stimulans te geven aan de ondernemers. De betreffende ondernemers zijn actief over deze compensatieregeling geïnformeerd.

Subsidies

We gaan soepel om met verstrekte subsidies als blijkt dat activiteiten niet doorgaan door corona, maar de organisatoren wel kosten hebben moeten maken. Als dit voor uw activiteit/subsidie geldt, kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas.

Vragen

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 306 6666 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl.