Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Archief nieuwsberichten coronavirus

De eerder gepubliceerde updates staan in onderstaand archief. De updates uit het archief zijn mogelijk niet meer actueel.

Update 18 maart 2020: 16.30 uur

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord woensdag 18 maart 2020 een noodverordening ingesteld voor alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De maatregelen die het kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus, zijn hiermee in regels vastgelegd.

Justitie en gemeenten kunnen met deze verordening handhaven als een maatregel die het kabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet mogen houden van een evenement met meer dan 100 personen maar ook de verplichte sluiting van de horeca en andere uitgaansgelegenheden.

Er mag bijvoorbeeld wel via een uitgifteloket eten gehaald worden maar het mag niet genuttigd worden op het terrasje behorende bij de horecagelegenheid.

De voorzitter van de Veiligheidsregio, en burgemeester van Venlo, ziet dat de inwoners in onze regio zich al zeer serieus aan de maatregelen houden. Hij verwacht dan ook geen gebruik te hoeven maken van deze verordening om de maatregelen te handhaven.

De verordening wordt ingezet in het belang van de volksgezondheid en tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Bijlagen


Update 18 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op op de laatste peildatum (18 maart 12.00 uur) 99 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds gisteren (dinsdag 17 maart) zijn er 3 nieuwe overledenen te betreuren, wat het totaal op 7 overledenen brengt.

De 3 overleden patiënten komen uit de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Peel en Maas. Deze personen waren respectievelijk  83, 93 en 82 jaar. GGD Limburg-Noord leeft mee met familie en vrienden van de overledenen.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer. Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 18 maart 2020: Afvalinzameling en Milieupark

Wij doen er alles aan om uw afval te blijven inzamelen. Hiervoor hebben we een aantal maatregelen genomen om dit te blijven doen.

Inzameling Huis aan Huis

Onze eigen inzameldienst blijft het gft-, pmd- en restafval inzamelen volgens de afvalkalender.

Inzameling oud papier stopt

De verenigingen halen voorlopig geen oud papier meer op. We vragen alle inwoners het oud papier thuis te bewaren. Oud papier hoort niet bij het restafval.

Het Milieupark

Veel inwoners ruimen nu op en werken in de tuin. Dit zorgt voor een te grote drukte op het Milieupark. Daarom nemen wij de volgende maatregelen:

 • We laten maximaal 10 auto’s tegelijk op het Milieupark zodat het veilig is voor iedereen. Daardoor staat er vaak een lange rij. Houd dus rekening met wachttijden en heb hier begrip voor.
 • We houden gepaste afstand en vragen dit ook aan onze bezoekers.

Bekijk de actuele openingstijden van het Mileupark. Wij vragen alle inwoners alleen afval naar het Milieupark te brengen als dit echt nodig is.

Kringloopwinkel Allerhande is voorlopig dicht

Bewaar de spullen nog even thuis totdat de kringloopwinkel weer open is.


Update 17 maart 2020: Informatie voor ondernemers en zzp’ers

Het Coronavirus raakt iedereen en veel ondernemers en zzp’ers maken zich zorgen over hun bedrijfsvoering en de gevolgen. Wij adviseren u om de berichtgeving van de Rijksoverheid goed te volgen. 

Crisisnummers

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor goede informatie. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Regelingen UWV

Het UWV heeft diverse regelingen.

 • De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.
 • Als uw werknemer vanwege besmettingsgevaar niet op zijn werkplek kan werken, in isolatie of quarantaine is, lichte verkoudheidsklachten heeft en dus thuis moet werken betaalt u het loon van uw werknemer door. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.   

MKB Nederland

Kijk voor meer informatie op de website van het MKB

U vindt op deze website onder andere informatie over:

 • veilig en gezond omgaan met COVID-19 op de werkvloer
 • loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode
 • mogelijkheden om een beroep te doen op overmacht ofwel force majeure
 • borgstelling kredieten
 • uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag belastingen
 • informatie van verschillende brancheorganisaties
 • geldende reisrestricties.

Wat kan de gemeente voor u doen?

Bent u zzp’er? Dan kunt u bijvoorbeeld geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. 

Wel kunt u bij de woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). U kunt via de website 155 Help een bedrijf een eerste check doen of u in aanmerking komt voor Bbz.

U kunt contact opnemen met de Bbz-consulent via e-mail of via ons Klant Contact Centrum, 077 306 6666.


Update 17 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (17 maart 12.00 uur) 74 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds maandag 16 maart 2020 zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld bij de GGD.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer. Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 16 maart 2020: Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020 is de dienstverlening in het Huis van de Gemeente aangepast. Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Wilt u het Huis van de Gemeente bezoeken, kan dit alleen na het maken van een afspraak.

De voordeur is gesloten. Komt u naar het Huis van de Gemeente voor uw afspraak, dan wordt u bij de deur door een medewerker opgehaald. Er is dus géén open inloop.

Afspraken die staan gaan door

Heeft u een afspraak bij de gemeente, dan gaat deze gewoon door.

Afspraak afzeggen

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf thuis. Mijd sociaal contact. U kunt uw afspraak afzeggen via de bevestigingsmail die u van de afspraak heeft gehad. Mocht dit online niet lukken kunt u bellen naar 077 306 6666.

Nieuwe afspraak plannen

Wilt u een afspraak inplannen kan dit online via afspraak maken. Beschikt u niet over een computer of heeft u geen toegang tot het internet kunt u telefonisch via 077 306 6666 een afspraak maken.

We vragen u nadrukkelijk om goed na te denken of de afspraak die u gaat plannen noodzakelijk is of kan wachten tot een later tijdstip.

Bibliotheek gesloten

Alle bibliotheeklocaties en schoolbibliotheken zijn tot en met maandag 6 april 2020 gesloten. Dit betekent ook dat de bibliotheek in het Huis van de Gemeente dicht is. Online gaat de dienstverlening wel gewoon door. Meer informatie volgt via de website van de bibliotheek Maas en Peel en sociale media.

Spreekuur vanuit verschillende partners

Het inloopspreekuur van de Wegwijzer (Vorkmeer) is ook aangepast. Zij zijn alleen voor acute vragen iedere werkdag geopend van 08.30 uur tot 12.00 uur. Alle andere inloopspreekuren van onze partners in het Huis van de Gemeente komen te vervallen.

Meer informatie

Heeft u vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 077 306 6666.


Update 16 maart 2020: 14.30 uur

54 besmettingen in Limburg-Noord, 4 patiënten overleden

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (16 maart 12.30 uur) 54 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Van deze 54 besmette mensen zijn 4 patiënten overleden.

De 4 overleden patiënten komen uit de gemeenten Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas en Venlo. Deze personen waren respectievelijk  89, 74, 78 en 63 jaar. De patiënten zijn overleden in het ziekenhuis en hadden ernstige onderliggende medische problemen.

GGD Limburg-Noord leeft mee met familie en vrienden van de overledenen.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer, niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben, worden getest.

GGD Limburg-Noord informeert inwoners via:

Hier vind je de meest actuele informatie omtrent het coronavirus in Noord- en Midden-Limburg.


Update 15 maart 2020: 18.30 uur

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Volksgezondheid) en minister Slob (Onderwijs) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Bekijk de lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
  • Aanvulling 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april 2020.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Aanvullende informatie besmettingen Peel en Maas

Sinds gisteren (14 maart) zijn er in de gemeente Peel en Maas vier nieuwe (bekende) besmettingen erbij gekomen. Het totaal komt hiermee op 14 voor de gehele gemeente Peel en Maas. In Nederland zijn er op dit moment 1135 mensen positief getest (15 maart 2020, 14.00 uur).

Vanaf 12 maart 2020 worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart mensen opgeroepen om sociale contacten te verminderen. Het is nog te vroeg om het effect van deze maatregel te zien.

Heb je hierna nog een vraag?

Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.


Update 14 maart 2020

Twee nieuwe besmettingen in Peel en Maas

Sinds gisteren zijn er in de gemeente Peel en Maas twee nieuwe gevallen van coronabesmetting geconstateerd. Hiermee komt het aantal op 10 volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn sinds gisteren  in Nederland 155 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 959.

Vandaag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan gisteren. Een verklaring is dat het testbeleid is aangepast. Vanaf 12 maart worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart mensen opgeroepen om sociale contacten te verminderen. Het is nog te vroeg om het effect van deze maatregel te zien.

Voor vragen en actueel nieuws: kijk op de website van het RIVM of Rijksoverheid.

Heb je hierna nog een vraag?

Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. 


Update 13 maart 2020: 14.30 uur

Nadere toelichting maatregelen Coronavirus door Antoin Scholten, voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord en GGD Limburg-Noord.

Dames en heren,

Graag zou ik naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet gisteren heeft afgekondigd een nadere toelichting geven.
We merken dat er veel vragen worden gesteld over de “100-regel”.

De maatregel van het kabinet is heel erg duidelijk. Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden verplicht afgelast. Gelukkig zien we al dat dit gebeurt.

Maar wat nu te doen bij een bijeenkomst met minder dan 100 mensen? Dus wat te doen met de kienavond? En kan ik nog wel naar de sportschool? En mag ik mijn dochter nog wel naar het café laten gaan? En is het verstandig met mijn kinderen naar een binnenspeeltuin te gaan?

Zolang er nog geen aanvullende maatregelen zijn afgekondigd vanuit het kabinet is een deelname aan een bijeenkomst met minder dan 100 mensen nog steeds mogelijk. Maar we doen wel een uitdrukkelijk beroep op het gezonde verstand.

Denk na en neem uw verantwoordelijkheid in plaats van een risico. Heeft u klachten? Ga dan niet! Breng uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar. Ga dus voorzichtig om met sociale contacten.

Bent u in het café geweest en heeft u daarna klachten? Ga dan even niet naar bijvoorbeeld uw opa en uw oma.

We doen tevens een beroep op al die bedrijven, instellingen en branches die worstelen met de “100-regel” om goede hygiënisch maatregelen te nemen en ook hier geldt: denk na en gebruik uw gezonde verstand en neem maatregelen om beneden die 100 te blijven.

Met vriendelijke groet,

Antoin Scholten
Voorzitter veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord


Update 13 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (13 maart 12.00 uur) 11 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd.

De nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Venlo (1), gemeente Leudal (2), gemeente Peel en Maas (3), gemeente Nederweert (2), gemeente Horst aan de Maas (2), gemeente Gennep (1). Alle patiënten zijn in isolatie. Het totaal aantal besmettingen in onze regio komt hiermee op 23.

Contactonderzoek

De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. De contacten van de patiënt moeten hun temperatuur meten en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van klachten die zij hebben. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.


Update 12 maart 2020: 16.45 uur

Op donderdagmiddag 12 maaart heeft Minister President Rutte nieuwe richtlijnen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De minister vraagt iedereen om de richtlijnen serieus te nemen en op te volgen.

De nieuwe richtlijnen gaan direct in en zijn:

 • Iedereen met klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft thuis. Mijd sociaal contact. Bel pas met uw huisarts als klachten verergeren.
 • Werk zoveel mogelijk thuis als dat kan en spreid de werktijden zoveel mogelijk.
 • Evenementen, bijeenkomsten en activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast.
 • Ga niet naar openbare plekken zoals musea, theater, sportclubs, sportevenementen enzovoorts.
 • Beperk bezoekjes aan ouderen en kwetsbare personen met een verminderde weerstand.
 • Ouderen en andere kwetsbare personen moeten plekken waar veel mensen samenkomen vermijden. Het reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden.
 • Voor de basisscholen, voortgezet onderwijs, Mbo en kinderdagverblijven zijn er geen extra richtlijnen. Scholen en kinderdagverblijven blijven open.

Deze richtlijnen gelden tot 1 april 2020. De komende dagen/weken kunnen nog meer richtlijnen volgen.

Volg de berichten op de website van de Rijksoverheid en het RIVM.                  

De eerder bekendgemaakte hygiënemaatregelen gelden nog steeds

 • Was vaker dan normaal je handen.
 • Houdt afstand van anderen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Update 12 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (12 maart 12.00 uur) 3 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. De nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Leudal en gemeente Peel en Maas (2x). Het totaal aantal besmettingen in onze regio komt hiermee op 12.

Gemeente Leudal

De nieuwe besmette patiënt uit de gemeente Leudal is opgenomen in het Laurentius Ziekenhuis.

Gemeente Peel en Maas

Van de 2 nieuwe besmettingen in de gemeente Peel en Maas is een patiënt opgenomen in VieCuri en de andere is in thuisisolatie geplaatst. 

Contactonderzoek

De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. De contacten van de patiënt moeten hun temperatuur meten en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van klachten die zij hebben. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.


Update 11 maart 2020: 12.00 uur 

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (11 maart 12.00 uur) 4 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. De nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Venlo, gemeente Leudal en gemeente Peel en Maas 2x. De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. Het totaal aantal besmettingen in onze regio komt hiermee op 9.

Contactonderzoek

De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. De contacten van de patiënt moeten hun temperatuur meten en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleint de kans dat de ziekte zich in Nederland verspreidt. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.


Update 9 maart 2020: 17.30 uur

In de regio Limburg-Noord is een nieuwe besmetting vastgesteld van het coronavirus (COVID-19). Het gaat om een inwoner van de gemeente Peel en Maas. De patiënt werkt bij het Gilde Zorgcollege in Venray en VieCuri. De patiënt en gezinsleden zijn in thuisisolatie. De GGD voert in nauw overleg met VieCuri en Gilde-opleidingen contactonderzoek uit.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van de GGD Limburg-Noord.


Update 9 maart 2020: 14.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn 2 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Het totaal aantal besmettingen in onze regio komt hiermee op 3. De besmette personen komen uit de gemeenten Leudal en Venlo.

Lees verder op de website van de GGD Limburg-Noord


Update 28 februari 2020: 16.30 uur

Het coronavirus (COVID-19) is ook in Nederland vastgesteld. Bij vragen over het coronavirus bekijk de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u onder andere ook veelgestelde vragen en antwoorden.


Landelijk nummer

Voor alle algemene vragen en zorgen over het coronavirus heeft de Rijksoverheid een landelijk nummer geopend, 0800 1351. Meer informatie over het coronavirus is ook te vinden op de GGD website.

GGD Limburg-Noord is op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar via informatienummer 088  119 1990.

Neem telefonisch contact op met de huisarts als u:

 • koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • en de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus
 • de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.