Archief nieuwsberichten coronavirus

De eerder gepubliceerde updates staan in onderstaand archief. De updates uit het archief zijn mogelijk niet meer actueel.

26 juni 2020

Persbericht Veiligheidsregio Limburg-Noord

Evenementen zijn vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan. Dat is goed nieuws. Dat betekent weer een nieuwe stap naar meer ruimte, maar niet zonder regels. Naleving van de belangrijkste basisregels is met de nieuwe versoepeling belangrijker dan ooit.

Dat vanaf 1 juli weer evenementen mogelijk zijn, wil nog niet zeggen dat het ook direct per 1 juli gaat lukken. De verwachting is dat de protocollen en noodverordening medio volgende week beschikbaar komen. Daarna vindt pas besluitvorming plaats.

Evenementen vragen voorbereiding

Evenementen vragen veel voorbereiding. De verwachting is dan ook dat pas begin augustus 2020 weer evenementen echt kunnen gaan starten. Dat heeft onder andere te maken met de aanvraag van vergunningen, menskracht en het toetsen van de aanvragen aan de protocollen en de noodverordening.

1,5 meter regel leidend

Bij de toetsing blijft de 1,5 meter afstandsregel overal leidend. Bij kleine evenementen, zoals braderieën en jaarmarkten is daarnaast goede doorstroming en routing van belang.

Als er bij evenementen verder sprake is van een reservering, een vaste plek en een gezondheidscheck, dan is een onbeperkt aantal mensen toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan, dan zijn buiten maximaal 250 mensen toegestaan en binnen 100 mensen. Voor grote evenementen zijn deze randvoorwaarden een hele uitdaging. Soms zal de conclusie zijn dat het onmogelijk is om het evenement binnen deze kaders te laten plaats vinden.

Centraal staat ‘wat is mogelijk’

Maar ga niet bij voorbaat uit van onmogelijkheden. Gemeenten staan klaar om met initiatiefnemers mee te denken bij het ontwikkelen van de plannen. Samen kijken naar mogelijkheden in plaats van alleen maar onmogelijkheden. Zijn er twijfels bij een plan, dan staat Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de gemeenten klaar voor verdergaand advies en ondersteuning.

Maximaal meebewegen, zonder de maatregelen, de gezondheid en ieders veiligheid uit het oog te verliezen.


Donderdag 25 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de nieuwe aangekondigde stappen per 1 juli 2020. 

Download het stappenplan

----------------------

Dinsdag 16 juni 2020

Op 16 juni 2020 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord de noodverordening op een punt aangepast. De gemeenschappelijke was- en douchvoorzieningen mogen weer open, het verbod daarop is geschrapt.

16.06.2020: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 16 juni 2020 (PDF, 414.1 kB)

----------------------

24 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de nieuwe aangekondigde stappen per 1 juli 2020. Wat kan wanneer? Uitleg van de stappen lees je op de website van de Rijksoverheid.


16 juni 2020

Op 16 juni 2020 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord de noodverordening op een punt aangepast. De gemeenschappelijke was- en douchvoorzieningen mogen weer open, het verbod daarop is geschrapt.

16.06.2020: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 16 juni 2020 (PDF, 414.1 kB)


15 juni 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt de noodverordeningen vast namens alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Op 12 juni 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 15 juni 2020. Een belangrijke wijziging is dat sanitaire voorzieningen in de recreatiesector weer open mogen.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.

Op 12 juni 2020 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld en deze gaat in op 15 juni 2020. Een belangrijke wijziging is dat sanitaire voorzieningen in de recreatiesector weer open mogen.

Met deze noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.


1 juni 2020

Coronatest bij GGD Limburg-Noord

Heeft u klachten die wijzen op het coronavirus? Vanaf maandag 1 juni test GGD Limburg-Noord alle inwoners uit de regio in de teststraat op de Nijmeegseweg in Venlo. Testen kan alleen op afspraak. Bel 0800 - 1202 voor het maken van een afspraak.

Meer informatie: Coronatest GGD Limburg-Noord.


29 mei 2020

Versoepeling maatregelen vastgelegd in noodverordening

Op 6 mei 2020 kondigde het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan. Op basis van de versoepeling vanaf 1 juni 2020, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld. De boodschap blijft: vermijd drukte en houd afstand. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Horeca en terrassen

Vanaf 1 juni 2020 mag de horeca vanaf 12.00 uur weer open. Om verspreiding van het virus tegen te gaan geldt voor de opening van de horeca een aantal regels:

 • Er mogen niet meer dan 30 gasten binnen in de eet- en drinkgelegenheid aanwezig zijn en iedereen moet vooraf reserveren.
 • Terrassen moeten voldoen aan bepaalde inrichtingseisen.
 • Gasten maken gebruik van een zitplaats.
 • Gasten houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Ook terrassen bij sportaccommodaties mogen open onder dezelfde voorwaarden als reguliere terrassen. De kantines bij sportaccommodaties blijven vooralsnog gesloten.

Markten

Markten zijn weer volledig toegestaan, inclusief de non-food kramen. Wel moeten bezoekers altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. 

Cultuur en leisure

Vanaf 1 juni 2020 mogen onder voorwaarden ook bioscopen, filmhuizen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea en monumenten weer open voor publiek en mag men publiekgerichte activiteiten organiseren.

In gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, geldt een maximum van 30 personen per gebouw. Maar voor bioscopen, theaters en concertzalen is een uitzondering gemaakt. Hier geldt een maximum van 30 personen per van elkaar af te scheiden ruimte.

Gelegenheden als bowlingbanen, escaperooms, binnenspeeltuinen en glow in the dark golf, mogen open met een maximum van 30 personen per gebouw. Ook hierbij geldt de 1,5 meter afstandsregel.

Gemeenschapshuizen

Ook gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties kunnen weer open vanaf 1 juni. Daarbij geldt een beperking van maximaal 30 personen per gebouw. Ook hierbij geldt de 1,5 meter afstandsregel.

Sporten

Om de risico’s op verspreiding van het coronavirus te beperken, is het voorlopig nog verboden om binnen te sporten of te bewegen. Ook niet als dit onderdeel is van een afslanktherapie. Uitzonderingen hierop zijn topsport (op door NOC-NSF en KNVB aangewezen locaties), zwembaden en gymlessen op basisscholen (als onderdeel van het onderwijsprogramma).

Een fitnessclub die buiten (groeps)lessen kan organiseren, mag dat doen wanneer dat binnen de richtlijnen kan en wanneer deze activiteiten geen problemen veroorzaken voor de openbare orde.

Op medische indicatie kunnen onder andere fysiotherapeuten en revalidatietherapeuten ook binnen bewegingsoefeningen organiseren. Dit geldt alleen voor (para)medische beroepen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. In geval van twijfel kan overlegd worden met de inspectie.

Oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn toegestaan. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt de afstandseis van 1,5 meter dan dus niet. Een potje voetbal is voor deze leeftijdsgroep hiermee weer toegestaan.

Samenkomsten

Vanaf 1 juni zijn samenkomsten met grotere groepen mensen weer toegestaan. Aanwezigen moeten daarbij wel 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden. Evenementen blijven vooralsnog verboden tot 1 september. Onder evenementen vallen onder andere braderieën, festivals, popconcerten, betaald voetbalwedstrijden, straatfeesten en barbecues. In alle publieke gebouwen mogen weer mensen bij elkaar komen met een maximum van 30 personen.

Sanitaire voorzieningen

De toiletvoorzieningen in recreatiegebieden, parken en natuurgebieden mogen weer geopend worden voor publiek. Deze versoepeling geldt vooralsnog niet voor de gemeenschappelijke sanitaire voorzienignen in vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes. De toiletvoorzieningen bij jachthavens mogen ook open, maar de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen niet.

Maatregelen Pinksterweekend

Er wordt een zonovergoten Pintersteren voorspeld en het merendeel van Nederland geniet straks van een paar vrije dagen. De maatregelen die vorige week zijn ingevoerd, waaronder extra maatregelen in de binnensteden van Venlo en Roermond en het Designer Outlet in Roermond hebben vorig weekend voldoende gefunctioneerd. Deze maatregelen blijven dan ook ongewijzigd van kracht met het oog op het aanstaande Pinksterweekend.

Bijlage: Noodverordening COVID-19 1 juni 2020 (PDF, 424.7 kB).


28 mei 2020

Gemeente Peel en Maas biedt steunpakket coronacrisis

De gevolgen van de Coronacrisis voor onze samenleving en onze economie zijn voor iedereen voelbaar. Veel inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden privé en/of in hun werk hard geraakt.

De gemeente Peel en Maas zet zich in om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden, mee te denken of maatregelen te nemen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

De Rijksoverheid heeft al een, steeds uitbreidend, steunpakket voor bedrijven, zzp-ers en sportorganisaties vastgesteld. Aanvullend aan deze landelijke steunmaatregelen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders direct aan het begin van de crisis al enkele maatregelen genomen. 

Maandag 25 mei 2020 heeft het college besloten om nog een aanvullend gemeentelijk steunpakket te bieden voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in de gemeente Peel en Maas, die getroffen zijn door de coronacrisis.

Aanvullende maatregelen

 • Restitutie van vergoedingen voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen in 2020.
 • Restitutie van standgeld voor de weekmarkt Panningen en standplaatsen voor de periode dat geen gebruik gemaakt mocht worden van de standplaatsen.
 • Het niet versturen van voorlopige aanslagen verblijfsbelasting in 2020, maar de verschuldigde verblijfsbelasting 2020 innen door middel van één eindafrekening in 2021.
 • Niet in rekening brengen van perceptiekosten voor de reclamebelasting 2020.
 • Vrijstellen/ kwijtschelden van huurkosten voor gemeentelijke accommodaties over het 2e kwartaal 2020 voor zover er geen gebruik mocht worden gemaakt van de locatie als gevolg van de Coronacrisis.
 • Coulant omgaan met subsidies wanneer activiteiten en prestaties vanwege de coronacrisis later, anders of niet zijn/ worden uitgevoerd.
 • In de komende weken wordt er gewerkt aan een ‘steunfonds’ waar verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen als hun voortbestaan in gevaar dreigt te komen vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

Met deze 2e aanvullende set aan maatregelen verwacht het college ook meer structurele ondersteuning te bieden aan onze inwoners.

Bestaande maatregelen

 • Betaling van OZB voor niet-woningen is uitgesteld.
 • Inning van verblijfsbelasting en reclamebelasting is uitgesteld.
 • Op al onze uitgaande nota’s vanaf 10 maart hebben we de betaaltermijn gesteld op 1 september 2020. Ook invorderingsmaatregelen worden (indien mogelijk) uitgesteld tot 1 september 2020.
 • Er is lokaal een fonds ingesteld waaruit we (onder bepaalde voorwaarden) initiatieven die gericht zijn op beperking van de gevolgen van de Coronacrisis kunnen (co-) financieren.
 • Het vervoer van (mogelijke) Coronapatiënten naar de huisartsenpraktijk d.m.v. speciaal hiervoor ingerichte taxi’s wordt gefinancierd door de gemeente.
 • Voor aanbieders in het sociaal domein en leerlingen- en Omnibuzzvervoer is een (regionale) compensatieregeling van kracht die een bepaalde minimumomzet garandeert.
 • Subsidies aan algemene voorzieningen zoals bijv. dorpsontmoetingen worden gewoon doorbetaald al zijn de activiteiten van begeleiders en dorpsondersteuners anders dan normaal.

Naast deze algemene maatregelen gaat de gemeente in overleg met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven over de implementatie over deze steunmaatregelen. Het is niet uitgesloten dat later en/of op andere terreinen nog aanvullende steunmaatregelen getroffen gaan worden.

Update 28 mei 2020: 14.15 uur

Dagelijkse update cijfers corona

Op donderdag 28 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1676 (+3) mensen positief getest.
 • 303 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 697 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 27 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op woensdag 27 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1673 (+2) mensen positief getest.
 • 303 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 26 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op dinsdag 26 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1671 (+2) mensen positief getest.
 • 303 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.


Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 25 mei 2020: 14.15 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zondag 24 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1669 (+4) mensen positief getest.
 • 302 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 24 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zaterdag 24 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1665 (+2) mensen positief getest.
 • 302 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 23 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zaterdag 23 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1663 (+1) mensen positief getest.
 • 301 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 22 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op vrijdag 22 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1662 (+5) mensen positief getest.
 • 301 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 21 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op donderdag 21 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1657 (+1) mensen positief getest.
 • 300 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 20 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op woensdag 20  mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1656 (+2) mensen positief getest.
 • 300 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 19 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op dinsdag 19 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1654 (+1) mensen positief getest.
 • 300 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 18 mei 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op maandag 18 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1653 (+1) mensen positief getest.
 • 300 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 17 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zondag 17 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1652 (+0) mensen positief getest.
 • 299 (+3) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 696 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 16 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zaterdag 16 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1652 (+5) mensen positief getest.
 • 296 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 695 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 15 mei 2020: 14.00 uur

Dagelijkse update cijfers corona

Op vrijdag 15 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1647 (+3) mensen positief getest.
 • 296 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 695 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 14 mei 2020: 14.15 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op donderdag 14 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1644 (+3) mensen positief getest.
 • 295 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 695 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Cijfer is bijgesteld omdat er een correctie is doorgevoerd.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 13 mei 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op woensdag 13 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1641 (+2) mensen positief getest.
 • 294 (+3) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 694 (-1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Cijfer is bijgesteld omdat er een correctie is doorgevoerd.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 12 mei 2020:| 14.15 uur

Dagelijkse update cijfers corona

Op dinsdag 12 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1639 (+0) mensen positief getest.
 • 291 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 695 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 11 mei 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op maandag 11 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1639 (+0) mensen positief getest.
 • 291 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 694 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 10 mei 2020: 14.00 uur

Dagelijkse update cijfers corona

Op zondag 10 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1639 (+6) mensen positief getest.
 • 291 (+3) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 694 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 9 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zaterdag 9 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1633 (+6) mensen positief getest.
 • 288 (+2) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 693 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).

Update 9 mei 2020

Dinsdag 5 mei 2020 zijn er veel versoepelende maatregelen aangekondigd. Vanuit de Veiligheidsregio komt er steeds een noodverordening voor de regio. We verwachten dat de noodverordening volgende week beschikbaar is. Op basis daarvan passen wij onze themapagina’s corona aan.

Voor de informatie over de aangekondigde maatregelen verwijzen wij u door naar de pagina van de Rijksoverheid.   


Update 8 mei 2020: 14.15 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op vrijdag 8 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1627 (+2) mensen positief getest.
 • 286 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 693 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 7 mei 2020: 14.15 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op donderdag 7 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1625 (+4) mensen positief getest.
 • 286 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 693 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 6 mei 2020: 14.15 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op woensdag 6 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1621 (+1) mensen positief getest.
 • 285 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 693 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 5 mei 2020: 14.00 uur

 Dagelijkse update cijfers corona

 Op dinsdag 5 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1620 (+5) mensen positief getest.
 • 285 (+2) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 693 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM)


Update 4 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op maandag 4 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1615 (+7) mensen positief getest.
 • 283 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 693 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 3 mei 2020: 14.00 uur

Dagelijkse update cijfers corona

Op zondag 3 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1608 (+3) mensen positief getest.
 • 282 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 692 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 2 mei 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zaterdag 2 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1605 (+16) mensen positief getest.
 • 282 (+8) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 692 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 1 mei 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op vrijdag 1 mei zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1589 (+3) mensen positief getest.
 • 274 (+2) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 692 (+2) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).

Update 30 april 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op donderdag 30 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1586 (+6) mensen positief getest.
 • 272 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 690 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 29 april 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op woensdag 29 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1580 (+9) mensen positief getest.
 • 271 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 689 (+2) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 28 april 2020:14.15 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op maandag 27 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1571 (+5) mensen positief getest.
 • 270 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 687 (+2) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 27 april 2020: 14.00 uur

Dagelijkse update cijfers corona

Op maandag 27 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1566 (+13) mensen positief getest.
 • 269 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 685 (+4) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 26 april 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zondag 26 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1553 (+11) mensen positief getest
 • 269 (+6) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 681 (+4) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 25 april 2020: 14.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op zaterdag 25 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1542 (+22) mensen positief getest.
 • 263 (+7) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 677 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 24 april 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona

Op vrijdag 24 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1520 (+29) mensen positief getest.
 • 256 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 676 (+8) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 23 april 2020: 14.30 uur

Dagelijkse update cijfers corona

Op donderdag 23 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1491 (+19) mensen positief getest.
 • 256 (+1) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 668 (+4) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 22 april 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op woensdag 22 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1472 (+25) mensen positief getest.
 • 255 (+5) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 664 (+4) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 21 april 2020: 14.45 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op dinsdag 21 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1447 (+18) mensen positief getest.
 • 250 (+2) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 660 (+1) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 20 april 2020: 14.15 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op maandag 20 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1429 (+31) mensen positief getest.
 • 248 (+2) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 659 (+2) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 19 april 2020: 14.15 uur

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op zondag 19 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1398 (+39) mensen positief getest.
 • 246 (+2) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 657 (+3) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 18 april 2020: 14.20 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op zaterdag 18 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1359 (+49) mensen positief getest.
 • 244 (+5) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 654 (+4) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 17 april 2020: 14.40 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op vrijdag 17 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1310 (+23) mensen positief getest.
 • 239 (+7) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 650 (+7) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 17 april 2020: Ook dit weekend grenstoezicht

Net zoals het afgelopen Paasweekend houdt ook komend weekend de marechaussee grenstoezicht bij de grensovergangen tussen Duitsland en Nederland. Dat besloten de burgemeesters van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in overleg met de marechaussee.

Het ontmoedigingsbeleid wordt daarmee voortgezet. Het doel van het beleid is om het grensverkeer te minimaliseren. Dat het ontmoedigingsbeleid heeft gewerkt, bleek op de plekken waar het normaal gesproken erg druk is in Noord- en Midden-Limburg en het tijdens afgelopen weekend niet. Het is wel belangrijk om hier mee door te gaan. Een versoepeling van het beleid is dan ook nog niet aan de orde. 

Het afgelopen weekend bleven de Duitsers dus massaal thuis. Van de weinige Duitsers die zich toch meldden aan de grensovergangen besloot 50% in te gaan op het verzoek om te keren, aangezien er geen sprake was van een noodzakelijk bezoek aan Nederland. Boodschappen doen, een dagje uit of vakantie is niet noodzakelijk.

De burgemeesters van Veiligheidsregio Limburg-Noord doen ook een dringend beroep op de Nederlanders zelf om niet de grens over te gaan naar Duitsland om boodschappen te halen en/of te tanken. De Duitse overheden deden deze oproep ook richting de Nederlanders.


Update 17 april 2020: Milieupark Panningen

Kom alleen naar het Milieupark als dit echt nodig is

Het is de laatste weken erg druk op het Milieupark. Inwoners ruimen op en werken in de tuin. Dit zorgt voor een lange wachtrij auto’s voor de poort. De wachtrij is soms zo lang dat er problemen ontstaan op de rotonde en de Maasbreeseweg. Het doorgaand verkeer op het Industrieterrein heeft hier veel last van en het zorgt voor onveilige situaties.

Bewaar spullen nog even thuis als dat kan

We vinden het fijn dat inwoners de spullen naar het Milieupark brengen. Door de toenemende drukte vragen wij, als dat kan, de spullen nog even thuis te bewaren. Als dit niet kan bent u welkom op het Milieupark. Houdt dan wel rekening met een langere wachttijd.

Maximaal 10 auto’s tegelijk op het milieupark

Tijdens de coronacrisis willen wij het milieupark op een verantwoorde manier openhouden voor onze inwoners. Maar we moeten ook voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de bezoekers en onze medewerkers te garanderen. Daarom mogen er maar maximaal 10 auto’s tegelijk op het park.

Vanaf 17 april 2020 omleidingsroute naar milieupark via de Loosteeg 

Er is een route met eenrichtingsverkeer voor de bezoekers van het Milieupark. De tijdelijke aanrijroute naar het Milieupark loopt via de Loosteeg. De reden hiervoor is dat deze route langer is dan de huidige aanrijroute waardoor er meer auto’s in de rij kunnen staan zonder de doorgaande weg te blokkeren. Bezoekers die het Milieupark verlaten gaan via de kortste weg terug naar de rotonde.

Volg de omleidingsborden en laat de in- en uitritten van de aanliggende bedrijven vrij

Aan de omleidingsroute liggen veel bedrijven. Om de overlast voor deze bedrijven te beperken vragen wij u om de in- en uitritten tijdens het wachten vrij te laten. Sluit rustig aan in de wachtrij en zorg dat de bedrijven altijd bereikbaar blijven. 

Bedankt voor uw begrip en medewerking.


Update 16 april 2020: 16.15 uur

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op donderdag 16 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1287 (+27) mensen positief getest.
 • 232 (+2) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 643 (+10) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 15 april 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op woensdag 15 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1.260 (+28) mensen positief getest.
 • 230 (+9) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 633 (+0) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM


Update 14 april 2020: 14.15 uur

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op dinsdag 14 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1.232 (+34) mensen positief getest.
 • 221 (+0) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 633 (+2) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 13 april 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op maandag 13 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1198 (+57) mensen positief getest.
 • 221 (+6) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 631 (+3) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 12 april 2020: 14.15 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op zondag 12 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1141 (+18) mensen positief getest.
 • 215 (+9) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 628 (+12) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 11 april 2020: 14.20 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op zaterdag 11 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1123 (+46) mensen positief getest.
 • 206 (+3) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 616 (+13) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 10 april 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op vrijdag 10 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1077 (+43) mensen positief getest.
 • 203 (+7) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 603 (+13) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 9 april 2020: 14.30 uur

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op donderdag 9 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 1034 (+50) mensen positief getest.
 • 196 (+11) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 590 (+16) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 8 april 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op woensdag 8 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 985 (+20) mensen positief getest.
 • 185 (+17) mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.
 • 574 (+23) mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Meer informatie over de actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 7 april 2020: 12.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op dinsdag 7 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 965 (+28) mensen positief getest.
 • 168 (+14) mensen overleden.

Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden. Het RIVM geeft in een kaart het aantal ziekenhuisopnames weer. 

Actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 6 april 2020: 12.00 uur

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op maandag 6 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 937 (+34) mensen positief getest.
 • 154 (+5) mensen overleden.

Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden. Het RIVM geeft in een kaart het aantal ziekenhuisopnames weer.

Actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 5 april 2020: 11.30 uur

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op zondag 5 april zijn er in Limburg-Noord in totaal:

 • 903 mensen zijn positief getest.
 • 149 mensen overleden.

oms zit er vertraging in de melding van een overlijden.

Het RIVM geeft in een kaart het aantal ziekenhuisopnames weer. 

Actuele situatie in Nederland (RIVM)


Update 4 april 2020: 12.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op zaterdag 4 april zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 853 mensen zijn positief getest.
 • 138 mensen overleden.

Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.

Het RVM geeft in een kaart het aantal ziekenhuisopnames weer.

 Actuele situatie in Nederland (RIVM).


Update 3 april 2020: 13.40 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op vrijdag 3 april 2020 zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal:

 • 809 mensen positief getest.
 • 126 mensen overleden. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden.

Het RIVM geeft in een kaart het aantal ziekenhuisopnames weer.

Actuele situatie in Nederland (RIVM)


Update 2 april 2020: 15.00 uur 

Dagelijkse update cijfers corona GGD Limburg-Noord

Op donderdag 2 april 2020 zijn er in Noord- en Midden-Limburg in totaal 759 mensen positief getest op het coronavirus en 116 mensen overleden aan het coronavirus.

De cijfers over het totaal aantal positief geteste mensen zegt niets over het totaal aantal besmettingen in onze regio. Lang niet alle besmette personen worden getest. Soms zit er vertraging in de melding van een overlijden en wordt dit door ziekenhuizen niet altijd gemeld op de dag van het overlijden.

Om een beeld te geven, publiceert GGD Limburg-Noord vanaf vandaag het totaal aantal positief geteste mensen en overledenen in onze regio.

Wij leven erg mee met alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus.


Update 1 april 2020: 15.00 uur

Dagelijkse update RIVM - cijfers

Sinds dinsdag 31 maart 2020 publiceert het RIVM bij de dagelijkse update het aantal ziekenhuisopnames (per woonplaats van de opgenomen patiënten). Deze data geeft een beter beeld van de verspreiding dan het aantal besmettingen omdat er meer ziekenhuisopnames zijn dan dat er getest wordt.

Op de laatste peildatum (1 april) zijn er 414 patiënten uit de regio Limburg-Noord opgenomen in het ziekenhuis met een besmetting van het nieuwe coronavirus (COVID-19). In Peel en Maas is het aantal opgenomen patiënten 107. 

Op de website van het RIVM staat hierover meer informatie.

GGD Limburg-Noord leeft erg mee met alle mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en wenst ook familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.


Update 31 maart 2020: 19.30 uur

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. In de week vóór 28 april 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april 2020. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni 2020 van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Meer informatie (Rijksoverheid)


Update 31 maart 2020: 17.00 uur 

Dagelijkse update RIVM - cijfers

Vanaf 31 maart 2020 publiceert het RIVM bij de dagelijkse update het aantal ziekenhuisopnames (per woonplaats van de opgenomen patiënten). Deze data geeft een beter beeld van de verspreiding dan het aantal besmettingen.

Op de laatste peildatum (31 maart) zijn er 411 patiënten uit de regio Limburg-Noord opgenomen in het ziekenhuis met een besmetting van het coronavirus (COVID-19). In Peel en Maas is het aantal opgenomen patiënten 103.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie hierover.

GGD Limburg-Noord leeft erg mee met alle mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en wenst ook familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.


Update 30 maart 2020: 15.00 uur 

Dagelijkse update RIVM - cijfers besmettingen

Vandaag heeft het RIVM bekend gemaakt dat er in de regio Limburg-Noord op de laatste peildatum (30 maart) 576 besmettingen van het coronavirus (COVID-19) zijn bevestigd. In Peel en Maas is het aantal besmette personen 140.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie hierover. GGD Limburg-Noord leeft erg mee met alle mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en wenst ook familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor behandeling belangrijk is om te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest. Het werkelijke aantal coronabesmettingen is hoger dan het aantal meldingen.


Update 29 maart 2020: 14.30 uur

Dagelijkse update RIVM - cijfers besmettingen

Vandaag heeft het RIVM bekend gemaakt dat er in de regio Limburg-Noord op de laatste peildatum (29 maart) 523 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) zijn bevestigd. In Peel en Maas is het totaal aantal besmette personen 134.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie hierover. GGD Limburg-Noord leeft erg mee alle mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en wenst ook familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 28 maart 2020: 14.30 uur 

Dagelijkse update RIVM - cijfers besmettingen

Vandaag heeft het RIVM bekend gemaakt dat er in de regio Limburg-Noord op de laatste peildatum (28 maart) 468 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) zijn bevestigd. In Peel en Maas is het totaal aantal besmette personen 119.

Op de website van het RIVM vind u meer informatie hierover. Door rechtsonder de kaart van Nederland te klikken op het 'download' icoontje en te klikken op 'tabel tonen', verschijnt een tabel met informatie per gemeente.

GGD Limburg-Noord leeft erg mee alle mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en wenst ook familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 27 maart 2020: Nieuwe noodverordening van kracht

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze nieuwe noodverordening geeft de mogelijkheid om markten met voedingskramen toe te staan.

Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft besloten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid/uitzondering voor de weekmarkt in Panningen. Gezien het hoge aantal besmettingen in Peel en Maas vindt zij dit niet verantwoord. Dat wil zeggen dat de weekmarkt in Panningen zoals eerder gemeld voorlopig niet door gaat.


Update 27 maart 2020: 14.45 uur 

Dagelijkse update RIVM - cijfers besmettingen

Vandaag heeft het RIVM bekend gemaakt dat er in de regio Limburg-Noord op de laatste peildatum (27 maart) 414 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) zijn bevestigd. In Peel en Maas komt het totaal aantal besmette personen op 107.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie hierover. Door rechtsonder de kaart van Nederland te klikken op het 'download' icoontje en te klikken op 'tabel tonen', verschijnt een tabel met informatie per gemeente.

GGD Limburg-Noord leeft erg mee alle mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en wenst ook familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 26 maart 2020: 15.15 uur 

Cijfers besmettingen

Vandaag heeft het RIVM bevestigd dat er in de regio Limburg-Noord op de laatste peildatum (26 maart) 365 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) zijn bevestigd.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie. Door rechtsonder de kaart van Nederland te klikken op het 'download' icoontje en te klikken op 'tabel tonen', verschijnt een tabel met informatie per gemeente.

Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 26 maart 2020: 12.30 uur 

Dagelijkse update cijfers besmettingen voortaan via RIVM

De dagelijkse cijfers van GGD Limburg-Noord rondom het coronavirus worden vanaf donderdag 26 maart 2020 niet meer rond de klok van 12.00 uur gepubliceerd. De cijfers uit regio Limburg-Noord worden voortaan meegenomen in de dagelijkse update van het RIVM (rond 14.00 uur).

Dit houdt in dat de GGD Limburg-Noord de regionale cijfers en de cijfers per gemeente over aantal besmettingen voortaan pas rond 15.00 uur publiceert. De cijfers over de sterfgevallen worden niet meer gepubliceerd.

Vanwege de verschillende peilmomenten zijn de cijfers van RIVM en GGD niet altijd gelijk. In enkele uren kunnen er al vele wijzigingen zijn. Dit schept verwarring. Het aantal sterfgevallen wordt niet meer vermeld, omdat ook hier een groot verschil kan ontstaan tussen de verschillende peilmomenten van GGD Limburg-Noord, het RIVM en de meldingsplicht van de ziekenhuizen (overlijden melden binnen 24 uur). Daarnaast is niet altijd even helder of een persoon is overleden door het coronavirus of met het coronavirus. Als dit laatste het geval is, is het coronavirus niet de doodsoorzaak geweest, maar het onderliggend lijden van deze persoon.


Update 25 maart 2020: 17.00 uur 

325 besmettingen

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (25 maart) 325 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd.

Sinds gisteren zijn er 21 sterfgevallen gemeld bij de GGD, wat het totaal in onze regio op 39 overledenen brengt. Dit is niet het aantal sterfgevallen van de afgelopen 24 uur. Sommige sterfgevallen worden later gemeld, waardoor ze niet meegenomen zijn in de eerdere updates.

Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 24 maart 2020: 12.00 uur 

293 besmettingen en 8 nieuwe sterfgevallen

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (24 maart 12.00 uur) 293 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds gisteren zijn er helaas 8 nieuwe sterfgevallen gemeld bij de GGD, wat het totaal in onze regio op 26 overledenen brengt.

De 8 overleden patiënten komen uit de gemeenten Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas (3) en Roermond (2). Deze personen waren respectievelijk 91, 78, 75, 78, 86, 70, 85 en 79 jaar. GGD Limburg-Noord leeft mee met alle nabestaanden en wenst ze veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Let wel: dit is niet het totaal aantal besmettingen in de regio. Lang niet alle besmette personen worden getest. Alleen mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 23 maart 2020: 19.30 uur

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.


Update 23 maart 2020: 12.00 uur

266 besmettingen en 6 nieuwe sterfgevallen

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (23 maart 12.00 uur) 266 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds afgelopen weekend zijn er helaas 6 nieuwe sterfgevallen gemeld bij de GGD, wat het totaal in onze regio op 18 overledenen brengt.

De 6 overleden patiënten komen uit de gemeenten Echt-Susteren, Peel en Maas (4) en Roermond. Deze personen waren respectievelijk 89, 55, 77, 85, 92 en 85 jaar. GGD Limburg-Noord leeft mee met alle nabestaanden en wenst ze veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer. Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 20 maart 2020: 12.00 uur 

167 besmettingen en 5 nieuwe sterfgevallen

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (20 maart 12.00 uur) 167 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds gisteren (donderdag 19 maart) zijn er helaas 5 nieuwe sterfgevallen gemeld bij de GGD, wat het totaal in onze regio op 12 overledenen brengt.

De 5 overleden patiënten komen uit de gemeenten Peel en Maas, Venlo, Venray en Weert (2). Deze personen waren respectievelijk 71, 86, 86, 84 en 87 jaar. GGD Limburg-Noord leeft mee met familie en vrienden van de overledenen.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer. Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 19 maart 2020: Geen weekmarkten in Noord- en Midden-Limburg

Persbericht Veiligheidsregio Limburg-Noord

Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, heeft vanuit zijn functie en bevoegdheid als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten dat per direct alle weekmarkten in alle 15 gemeenten in Noord en Midden Limburg niet meer gehouden mogen worden.

Hij heeft dat middels een verordening aan zijn collega’s laten weten. Zoals bij alle maatregelen die genomen worden is ook hier het gezondheidsperspectief leidend geweest in het besluit. Het is ondoenlijk om bij een weekmarkt de regel ‘niet meer dan 100’ en 1,5 meter afstand voor elkaar te krijgen. Dit in tegenstelling tot een supermarkt of winkel waar wel maatregelen genomen kunnen worden middels deurbeleid en medewerkers die ervoor zorgen dat mensen in een rij voldoende afstand bewaren. Bovendien vindt de veiligheidsregio het onwenselijk dat vanuit Duitsland en België ‘klanten’ de markten bezoeken waarbij er geen gezondheidsmaatregelen genomen worden.

De Belgische en Duitse gemeenten en pers zullen op de hoogte worden gebracht van het besluit waarmee ook een beroep wordt gedaan op de Belgische en Duitse kooptoerist om het gezonde verstand te gebruiken en niet de drukte op te zoeken, ook niet in de gemeenten net over de grens.

Dit betekent voor Peel en Maas dat de weekmarkt in Panningen is afgelast, maar de kleinere markten in de dorpen met minder dan 5 kramen mogen wel doorgaan.

Bijlage


Update 19 maart 2020: BsGW steunt ondernemers

Samenwerkende Gemeenten en Waterschap in BsGW bieden helpende hand voor ondernemers.

Naar aanleiding van het COVID-19 virus en de pandemie die dit virus veroorzaakt, worden allerlei maatregelen genomen om ondernemers waar mogelijk te ontzien.

Ook de 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactivitei-ten richting ondernemers plaatsvinden.

Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

De maatregel gaat direct in. Dit betekent onder andere dat de automatische incasso, de automatische inning van belastinggelden, die vrijdag 20 maart 2020 zou worden uitgevoerd, voor ondernemers niet plaatsvindt.

Omdat deze maatregel op korte termijn (in verband met het stoppen van automatische incasso’s) uitgevoerd dient te worden, maakt BsGW gebruik van bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van het pand. Het kan hierdoor voorkomen dat de ondernemer die in zijn eigen woning gevestigd is, gemist wordt.

Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatische opschorting van BsGW zijn meegenomen dan kunnen zij via hun persoonlijke pagina op de de website van BSGW of telefonisch via 088 8420 420 contact op nemen met BsGW.


Update 19 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (19 maart 12.00 uur) 133 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds gisteren (woensdag 18 maart) zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld bij de GGD.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer. Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 18 maart 2020: 16.30 uur

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord woensdag 18 maart 2020 een noodverordening ingesteld voor alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De maatregelen die het kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus, zijn hiermee in regels vastgelegd.

Justitie en gemeenten kunnen met deze verordening handhaven als een maatregel die het kabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet mogen houden van een evenement met meer dan 100 personen maar ook de verplichte sluiting van de horeca en andere uitgaansgelegenheden.

Er mag bijvoorbeeld wel via een uitgifteloket eten gehaald worden maar het mag niet genuttigd worden op het terrasje behorende bij de horecagelegenheid.

De voorzitter van de Veiligheidsregio, en burgemeester van Venlo, ziet dat de inwoners in onze regio zich al zeer serieus aan de maatregelen houden. Hij verwacht dan ook geen gebruik te hoeven maken van deze verordening om de maatregelen te handhaven.

De verordening wordt ingezet in het belang van de volksgezondheid en tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Bijlagen


Update 18 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op op de laatste peildatum (18 maart 12.00 uur) 99 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds gisteren (dinsdag 17 maart) zijn er 3 nieuwe overledenen te betreuren, wat het totaal op 7 overledenen brengt.

De 3 overleden patiënten komen uit de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Peel en Maas. Deze personen waren respectievelijk  83, 93 en 82 jaar. GGD Limburg-Noord leeft mee met familie en vrienden van de overledenen.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer. Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 18 maart 2020: Afvalinzameling en Milieupark

Wij doen er alles aan om uw afval te blijven inzamelen. Hiervoor hebben we een aantal maatregelen genomen om dit te blijven doen.

Inzameling Huis aan Huis

Onze eigen inzameldienst blijft het gft-, pmd- en restafval inzamelen volgens de afvalkalender.

Inzameling oud papier stopt

De verenigingen halen voorlopig geen oud papier meer op. We vragen alle inwoners het oud papier thuis te bewaren. Oud papier hoort niet bij het restafval.

Het Milieupark

Veel inwoners ruimen nu op en werken in de tuin. Dit zorgt voor een te grote drukte op het Milieupark. Daarom nemen wij de volgende maatregelen:

 • We laten maximaal 10 auto’s tegelijk op het Milieupark zodat het veilig is voor iedereen. Daardoor staat er vaak een lange rij. Houd dus rekening met wachttijden en heb hier begrip voor.
 • We houden gepaste afstand en vragen dit ook aan onze bezoekers.

Bekijk de actuele openingstijden van het Mileupark. Wij vragen alle inwoners alleen afval naar het Milieupark te brengen als dit echt nodig is.

Kringloopwinkel Allerhande is voorlopig dicht

Bewaar de spullen nog even thuis totdat de kringloopwinkel weer open is.


Update 17 maart 2020: Informatie voor ondernemers en zzp’ers

Het Coronavirus raakt iedereen en veel ondernemers en zzp’ers maken zich zorgen over hun bedrijfsvoering en de gevolgen. Wij adviseren u om de berichtgeving van de Rijksoverheid goed te volgen. 

Crisisnummers

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor goede informatie. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Regelingen UWV

Het UWV heeft diverse regelingen.

 • De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.
 • Als uw werknemer vanwege besmettingsgevaar niet op zijn werkplek kan werken, in isolatie of quarantaine is, lichte verkoudheidsklachten heeft en dus thuis moet werken betaalt u het loon van uw werknemer door. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.   

MKB Nederland

Kijk voor meer informatie op de website van het MKB

U vindt op deze website onder andere informatie over:

 • veilig en gezond omgaan met COVID-19 op de werkvloer
 • loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode
 • mogelijkheden om een beroep te doen op overmacht ofwel force majeure
 • borgstelling kredieten
 • uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag belastingen
 • informatie van verschillende brancheorganisaties
 • geldende reisrestricties.

Wat kan de gemeente voor u doen?

Bent u zzp’er? Dan kunt u bijvoorbeeld geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. 

Wel kunt u bij de woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). U kunt via de website 155 Help een bedrijf een eerste check doen of u in aanmerking komt voor Bbz.

U kunt contact opnemen met de Bbz-consulent via e-mail of via ons Klant Contact Centrum, 077 306 6666.


Update 17 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (17 maart 12.00 uur) 74 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds maandag 16 maart 2020 zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld bij de GGD.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer. Niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.


Update 16 maart 2020: Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020 is de dienstverlening in het Huis van de Gemeente aangepast. Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Wilt u het Huis van de Gemeente bezoeken, kan dit alleen na het maken van een afspraak.

De voordeur is gesloten. Komt u naar het Huis van de Gemeente voor uw afspraak, dan wordt u bij de deur door een medewerker opgehaald. Er is dus géén open inloop.

Afspraken die staan gaan door

Heeft u een afspraak bij de gemeente, dan gaat deze gewoon door.

Afspraak afzeggen

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf thuis. Mijd sociaal contact. U kunt uw afspraak afzeggen via de bevestigingsmail die u van de afspraak heeft gehad. Mocht dit online niet lukken kunt u bellen naar 077 306 6666.

Nieuwe afspraak plannen

Wilt u een afspraak inplannen kan dit online via afspraak maken. Beschikt u niet over een computer of heeft u geen toegang tot het internet kunt u telefonisch via 077 306 6666 een afspraak maken.

We vragen u nadrukkelijk om goed na te denken of de afspraak die u gaat plannen noodzakelijk is of kan wachten tot een later tijdstip.

Bibliotheek gesloten

Alle bibliotheeklocaties en schoolbibliotheken zijn tot en met maandag 6 april 2020 gesloten. Dit betekent ook dat de bibliotheek in het Huis van de Gemeente dicht is. Online gaat de dienstverlening wel gewoon door. Meer informatie volgt via de website van de bibliotheek Maas en Peel en sociale media.

Spreekuur vanuit verschillende partners

Het inloopspreekuur van de Wegwijzer (Vorkmeer) is ook aangepast. Zij zijn alleen voor acute vragen iedere werkdag geopend van 08.30 uur tot 12.00 uur. Alle andere inloopspreekuren van onze partners in het Huis van de Gemeente komen te vervallen.

Meer informatie

Heeft u vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 077 306 6666.


Update 16 maart 2020: 14.30 uur

54 besmettingen in Limburg-Noord, 4 patiënten overleden

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (16 maart 12.30 uur) 54 besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Van deze 54 besmette mensen zijn 4 patiënten overleden.

De 4 overleden patiënten komen uit de gemeenten Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas en Venlo. Deze personen waren respectievelijk  89, 74, 78 en 63 jaar. De patiënten zijn overleden in het ziekenhuis en hadden ernstige onderliggende medische problemen.

GGD Limburg-Noord leeft mee met familie en vrienden van de overledenen.

Vanwege het aangepaste testbeleid geeft het aantal besmettingen niet het totale beeld weer, niet alle verdachte, besmette personen worden getest. Vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben, worden getest.

GGD Limburg-Noord informeert inwoners via:

Hier vind je de meest actuele informatie omtrent het coronavirus in Noord- en Midden-Limburg.


Update 15 maart 2020: 18.30 uur

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Volksgezondheid) en minister Slob (Onderwijs) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Bekijk de lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
  • Aanvulling 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april 2020.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Aanvullende informatie besmettingen Peel en Maas

Sinds gisteren (14 maart) zijn er in de gemeente Peel en Maas vier nieuwe (bekende) besmettingen erbij gekomen. Het totaal komt hiermee op 14 voor de gehele gemeente Peel en Maas. In Nederland zijn er op dit moment 1135 mensen positief getest (15 maart 2020, 14.00 uur).

Vanaf 12 maart 2020 worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart mensen opgeroepen om sociale contacten te verminderen. Het is nog te vroeg om het effect van deze maatregel te zien.

Heb je hierna nog een vraag?

Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.


Update 14 maart 2020

Twee nieuwe besmettingen in Peel en Maas

Sinds gisteren zijn er in de gemeente Peel en Maas twee nieuwe gevallen van coronabesmetting geconstateerd. Hiermee komt het aantal op 10 volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn sinds gisteren  in Nederland 155 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 959.

Vandaag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan gisteren. Een verklaring is dat het testbeleid is aangepast. Vanaf 12 maart worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart mensen opgeroepen om sociale contacten te verminderen. Het is nog te vroeg om het effect van deze maatregel te zien.

Voor vragen en actueel nieuws: kijk op de website van het RIVM of Rijksoverheid.

Heb je hierna nog een vraag?

Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. 


Update 13 maart 2020: 14.30 uur

Nadere toelichting maatregelen Coronavirus door Antoin Scholten, voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord en GGD Limburg-Noord.

Dames en heren,

Graag zou ik naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet gisteren heeft afgekondigd een nadere toelichting geven.
We merken dat er veel vragen worden gesteld over de “100-regel”.

De maatregel van het kabinet is heel erg duidelijk. Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden verplicht afgelast. Gelukkig zien we al dat dit gebeurt.

Maar wat nu te doen bij een bijeenkomst met minder dan 100 mensen? Dus wat te doen met de kienavond? En kan ik nog wel naar de sportschool? En mag ik mijn dochter nog wel naar het café laten gaan? En is het verstandig met mijn kinderen naar een binnenspeeltuin te gaan?

Zolang er nog geen aanvullende maatregelen zijn afgekondigd vanuit het kabinet is een deelname aan een bijeenkomst met minder dan 100 mensen nog steeds mogelijk. Maar we doen wel een uitdrukkelijk beroep op het gezonde verstand.

Denk na en neem uw verantwoordelijkheid in plaats van een risico. Heeft u klachten? Ga dan niet! Breng uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar. Ga dus voorzichtig om met sociale contacten.

Bent u in het café geweest en heeft u daarna klachten? Ga dan even niet naar bijvoorbeeld uw opa en uw oma.

We doen tevens een beroep op al die bedrijven, instellingen en branches die worstelen met de “100-regel” om goede hygiënisch maatregelen te nemen en ook hier geldt: denk na en gebruik uw gezonde verstand en neem maatregelen om beneden die 100 te blijven.

Met vriendelijke groet,

Antoin Scholten
Voorzitter veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord


Update 13 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (13 maart 12.00 uur) 11 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd.

De nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Venlo (1), gemeente Leudal (2), gemeente Peel en Maas (3), gemeente Nederweert (2), gemeente Horst aan de Maas (2), gemeente Gennep (1). Alle patiënten zijn in isolatie. Het totaal aantal besmettingen in onze regio komt hiermee op 23.

Contactonderzoek

De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. De contacten van de patiënt moeten hun temperatuur meten en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van klachten die zij hebben. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.


Update 12 maart 2020: 16.45 uur

Op donderdagmiddag 12 maaart heeft Minister President Rutte nieuwe richtlijnen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De minister vraagt iedereen om de richtlijnen serieus te nemen en op te volgen.

De nieuwe richtlijnen gaan direct in en zijn:

 • Iedereen met klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft thuis. Mijd sociaal contact. Bel pas met uw huisarts als klachten verergeren.
 • Werk zoveel mogelijk thuis als dat kan en spreid de werktijden zoveel mogelijk.
 • Evenementen, bijeenkomsten en activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast.
 • Ga niet naar openbare plekken zoals musea, theater, sportclubs, sportevenementen enzovoorts.
 • Beperk bezoekjes aan ouderen en kwetsbare personen met een verminderde weerstand.
 • Ouderen en andere kwetsbare personen moeten plekken waar veel mensen samenkomen vermijden. Het reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden.
 • Voor de basisscholen, voortgezet onderwijs, Mbo en kinderdagverblijven zijn er geen extra richtlijnen. Scholen en kinderdagverblijven blijven open.

Deze richtlijnen gelden tot 1 april 2020. De komende dagen/weken kunnen nog meer richtlijnen volgen.

Volg de berichten op de website van de Rijksoverheid en het RIVM.                  

De eerder bekendgemaakte hygiënemaatregelen gelden nog steeds

 • Was vaker dan normaal je handen.
 • Houdt afstand van anderen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Update 12 maart 2020: 12.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (12 maart 12.00 uur) 3 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. De nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Leudal en gemeente Peel en Maas (2x). Het totaal aantal besmettingen in onze regio komt hiermee op 12.

Gemeente Leudal

De nieuwe besmette patiënt uit de gemeente Leudal is opgenomen in het Laurentius Ziekenhuis.

Gemeente Peel en Maas

Van de 2 nieuwe besmettingen in de gemeente Peel en Maas is een patiënt opgenomen in VieCuri en de andere is in thuisisolatie geplaatst. 

Contactonderzoek

De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. De contacten van de patiënt moeten hun temperatuur meten en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van klachten die zij hebben. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.


Update 11 maart 2020: 12.00 uur 

In de regio Limburg-Noord zijn op de laatste peildatum (11 maart 12.00 uur) 4 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. De nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Venlo, gemeente Leudal en gemeente Peel en Maas 2x. De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. Het totaal aantal besmettingen in onze regio komt hiermee op 9.

Contactonderzoek

De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. De contacten van de patiënt moeten hun temperatuur meten en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleint de kans dat de ziekte zich in Nederland verspreidt. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.


Update 9 maart 2020: 17.30 uur

In de regio Limburg-Noord is een nieuwe besmetting vastgesteld van het coronavirus (COVID-19). Het gaat om een inwoner van de gemeente Peel en Maas. De patiënt werkt bij het Gilde Zorgcollege in Venray en VieCuri. De patiënt en gezinsleden zijn in thuisisolatie. De GGD voert in nauw overleg met VieCuri en Gilde-opleidingen contactonderzoek uit.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van de GGD Limburg-Noord.


Update 9 maart 2020: 14.00 uur

In de regio Limburg-Noord zijn 2 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Het totaal aantal besmettingen in onze regio komt hiermee op 3. De besmette personen komen uit de gemeenten Leudal en Venlo.


Update 28 februari 2020: 16.30 uur

Het coronavirus (COVID-19) is ook in Nederland vastgesteld. Bij vragen over het coronavirus bekijk de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u onder andere ook veelgestelde vragen en antwoorden.


Landelijk nummer

Voor alle algemene vragen en zorgen over het coronavirus heeft de Rijksoverheid een landelijk nummer geopend, 0800 1351. Meer informatie over het coronavirus is ook te vinden op de GGD website.

GGD Limburg-Noord is op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar via informatienummer 088  119 1990.

Neem telefonisch contact op met de huisarts als u:

 • koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • en de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus
 • de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.