Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Afvalinzameling en milieupark

Deze pagina is bijgewerkt op 27 mei 2020.

Wij doen er alles aan om uw afval tijdens de coronacrisis te blijven inzamelen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Hieronder leest u een aantal maatregelen die wij nemen om dit te blijven doen.

Inzameling Huis aan Huis

Onze eigen inzameldienst blijft het gft-, pmd- en restafval inzamelen volgens de afvalkalender. We zien een toename van het restafval en daarom vragen wij u: blijf het afval goed scheiden.

Mondkapjes, wegwerphandschoenen en wegwerpjassen

Deze moeten bij het restafval in de grijze restafvalzak. Afval zoals papieren zakdoekjes en wegwerpbekers van een ziek persoon moeten ook bij het restafval.

Milieupark

Het is nu iets rustiger op het milieupark en daarom passen we de openingstijden aan. Vanaf maandag 8 juni 2020 is het milieupark open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Sorteer thuis het afval per soort. Dit voorkomt lange wachttijden voor de poort.

  • Er is een omleidingsroute naar het Milieupark via de Loosteeg.
  • Volg de omleidingsborden en laat de in- en uitritten van de aanliggende bedrijven vrij.
  • We nemen de hygiëne maatregelen in acht en onze medewerkers houden 1,5 meter afstand. Dit verwachten onze medewerkers ook van de bezoekers.
  • We laten maximaal 10 auto’s tegelijk op het Milieupark zodat het veilig is voor iedereen. Houd dus rekening met wachttijden en heb hier begrip voor.
  • U kunt alleen met pin betalen.