Afhandeling schade hoogwater Maas

Het hoogwater bij de Maas van juli 2021 heeft gezorgd voor schade aan woningen en bedrijven en gewassen van agrariërs. Inwoners en ondernemers die schade hebben door het hoogwater, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij. Daarnaast wil het kabinet inwoners en werkgevers bijstaan die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg. Verder is er de actie Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds.

Eigen verzekering

Het advies voor inwoners en ondernemers met schade is om foto’s te maken van de schade voordat u gaat opruimen. Documenteer zo zorgvuldig mogelijk wat uw schade is en neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Documenteer niet alleen de geleden schade, maar ook de kosten die u maakt.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars vindt u meer informatie over de afhandeling van schade door verzekeraars.

Tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van kracht is. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

U kunt uw schade melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot en met 15 december 2021. Na uw melding neemt de RVO contact met u op. U weet dan of u recht heeft op vergoeding van een deel van uw schade.

U hoeft niet te wachten met herstel van uw schade. Zorg wel voor bewijs van uw schade met foto's en film. De schade moet daarop goed te zien zijn.

Bent u verzekerd voor de schade? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Kabinet presenteert schaderegeling

Het kabinet heeft op vrijdag 13 augustus 2021 ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli 2021. Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade geleden hebben in het vastgestelde schadegebied.

Schade en kosten

Naast schade, kunt u ook kosten melden voor bijvoorbeeld evacuatie, opruimen of het aanleggen van een waterkering. Op de website van RVO ziet u welke schadesoorten en kosten u kunt melden en hoe de vervolgprocedure eruit ziet.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

In de Staatscourant vindt u de officiële publicatie van de Regeling tegemoetkoming waterschade juli 2021.

Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Ernstig getroffen huishoudens konden bij het Nationaal Rampenfonds een eenmalige gift van € 1.000,00 aanvragen. Het geld is opgebracht door de actie Giro 777.

Deze gift kon in 2 periodes aangevraagd worden: in de periode van 6 tot en met 16 augustus en in de periode van 20 tot en met 31 augustus. De aanvragen die zijn binnengekomen zijn gecontroleerd om vast te stellen of ze aan de voorwaarden voldoen.

Iedereen die een aanvraag heeft gedaan, en van wie de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, heeft inmiddels de gift ontvangen. Als uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, heeft u daarover bericht ontvangen.

Speciaal telefoonnummer en e-mailadres Belastingdienst voor Limburgse getroffenen watersnood

De Belastingdienst biedt inwoners en ondernemers in Limburg die zijn getroffen door de watersnood hulp aan bij belastingzaken. Hierbij past de Belastingdienst maatwerk toe. Ze houden rekening met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Voor ondernemers kunt u daarbij denken aan:

  • waar nodig bieden van hulp zodat aangiften versneld afgehandeld kunnen worden en teruggaven eerder verleend kunnen worden.
  • het herstellen van (geautomatiseerd) opgelegde boetes bij het niet betalen van bijvoorbeeld de BTW- en/of Loonaangifte.
  • mogelijkheden bespreken van versnelde behandeling van voorlopige verliesverrekening.

Voor zowel ondernemers als inwoners kunt u denken aan:

  • het verlenen van tijdelijk uitstel van belastingbetaling.
  • bieden van hulp bij het tijdelijk stopzetten van motorrijtuigenbelasting.

U kunt ook voor andere fiscale vragen in verband met de watersnood contact met de Belastingdienst opnemen.

Waar u terecht kunt

Als u vragen over belastingzaken heeft als gevolg van de watersnood, kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur gebruik maken van het speciale telefoonnummer 088 154 2600. Uw vragen kunt u ook per e-mail sturen naar wateroverlast Belastingdienst.  

Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur melden op het hierboven genoemde e-mailadres of telefoonnummer.