In den Bosch fase 2 in Maasbree

Het woongebied “In den Bosch fase 2” bestaat uit in totaal 118 te realiseren nieuwbouwwoningen en is in stedenbouwkundig opzicht een vervolg op de reeds gerealiseerde eerste fase.

Kavelprijzen In den Bosch fase 2

Vanaf maart 2021 worden er nieuwe bouwkavels aangeboden in dit project. Er komen bouwkavels voor particulieren, sociale huurwoningen via Wonen Limburg en op een beperkt aantal kavels gaat een projectontwikkelaar koopwoningen bouwen. Verder is een gedeelte van de bouwkavels gereserveerd voor mensen die samen iets willen gaan bouwen via een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO-initiatief).

De loting voor de particuliere kavels en de gunning van de projectmatige bouw heeft plaatsgevonden.

Ligging

In den Bosch is gelegen achter de Molenstraat in Maasbree, op loopafstand van de kern. De typische groene afscheidingen langs de voormalige voetbalvelden zijn als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Hierdoor wordt er een strakke en logische indeling van kavels aangeboden. Het gebied kent een veilige externe ontsluiting naar de Provinciale weg met aansluitingen door middel van rotondes.

Het bestemmingsplan In den Bosch is opgegaan in het bestemmingsplan Kern Maasbree en is te raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.

Overzicht bouwkavels project In den Bosch Maasbree

A: Gemeente, CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) - 5 kavels
B: Gemeente, Particuliere bouw - 4+9 kavels
C: Wonen Limburg - 15-18 huurwoningen
D: Projectontwikkelaar - 6 kavels

Vragen

Voor meer informatie neem via e-mail contact op met Charon Hillen charon.hillen@peelenmaas.nl.