Glastuinbouw Siberië

Het project “projectvestiging glastuinbouw Siberië” maakt onderdeel uit van de overkoepelende ontwikkeling “Klavertje 4” en is gelegen langs de A67 te Maasbree.

 Fase 1 en 2 zijn volledig ontwikkeld en nagenoeg vol gebouwd. De resterende twee fasen (Siberië 3 en 4), met een omvang van ca. 110 ha uitgeefbaar glas, zijn nagenoeg bouwrijp en gereed voor uitgifte.

De Development Company Greenport Venlo (DCGV) is regievoerder over het gebied Klavertje 4. De gemeente blijft bevoegd gezag en behoudt haar taken en verantwoordelijkheden.

Vragen

Project

Neem contact op met Caroline Derks, projectleider van de gemeente Peel en Maas, e-mail caroline.derks@peelenmaas.nl

Ontwikkeling van Siberië

Neem contact op met B. Hendrikx van Wayland. Telefoon 06 2217 3400 of e-mail: bhendrikx@wayland.nl of kijk op de website Glastuinbouw Siberië.