Natuur en groen

Inspelen op veranderingen door het klimaat. Gemeente Peel en Maas heeft hiervoor een aantal projecten en programma’s.

Klimaatverandering merken we om ons heen. De temperaturen zijn hoger. De regenbuien heftiger. En de zomers droger. De gevolgen hiervan kennen we ook in Peel en Maas, meer wateroverlast, hittestress en tekorten in de watervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we actie ondernemen om te kijken hoe we omgaan met de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Gemeente Peel en Maas heeft een aantal programma’s om in te spelen op veranderingen in het klimaat. Projecten gericht op de openbare ruimte zoals straten en pleinen. Maar ook programma’s gericht op de voortuinen van inwoners of de schoolpleinen. 

Bomenplan

Bomen vormen een belangrijke onderdeel voor een betere leefomgeving. Wist u dat wetenschappelijk is aangetoond dat wonen in een groene omgeving beter voor u is. U voelt zich vaker gezonder en minder vaak ziek. Groen vermindert stress doordat u een rustgevend effect ervaart. Maar niet alleen daarom zijn bomen (en struiken) belangrijk in onze leefomgeving. Bomen leveren een positieve bijdrage aan de klimaat-uitdagingen waar we allemaal voor staan.

De komende 8 jaar plant gemeente Peel en Maas 7.319 bomen in de gemeente. De eerste in april 2022 in Kessel en Kessel Eik. Daarna worden per jaar één of 2 kernen uitgelicht om te kijken waar bomen geplant kunnen worden. Bij een speelveldje waar ze zorgen voor schaduw om zo lekker te kunnen spelen. Bij andere bomen zodat we een groter gebied creëren voor kleine zoogdieren en insecten. En we kijken naar de juiste bomen op de juiste plek. Daarmee zetten we stappen voor een toekomst waarin we kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatveranderingen.

Natuurvriendelijk bermbeheer

Wegbermen zijn kleine stukjes natuur. Ze zorgen ervoor dat planten, bloemen, insecten en kleine zoogdieren zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden. Gemeente Peel en Maas kiest ervoor de bermen een meer natuurlijk karakter te geven. Daarmee behouden we de natuur beter en zorgen we voor meer verschillende soorten wilde planten en dieren.

Om te komen tot een natuurvriendelijk bermbeheer verandert het maaibeleid. We bekijken wat het beste bij een berm en de locatie past. Moet de bodem verschralen zodat inheemse planten beter groeien? Dan maaien we, laten we het maaisel een paar dagen liggen en voeren het daarna af. Maaien we de bermen gedeeltelijk zodat vlinders en bijen een betere leefomgeving krijgen? Of wisselen we het maaien van bermen juist per zijde van de weg af.

Ook kijken we naar het moment van maaien. Voorjaarsbloeiers en/of zomerbloeiers worden pas gemaaid als ze zijn uitgebloeid. Bij het maaien valt dan het zaad op de grond en kan het in het volgend jaar kiemen.

Veiligheid voorop

Natuurvriendelijk beheer passen we toe op plaatsen waar het kan. Daar waar de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Is het voor de verkeersveiligheid nodig, dan houden we de bermen kort. Zicht en overzicht is belangrijk.

Verschillende vormen

Gemeentelijke percelen met gras zonder verdere functie zoals een speelterrein, vormen we al om naar kruidenrijkgras. Dit kan door minder maaien, en door het inzaaien van bloemrijke mengsels. Ook braakliggende percelen zaaien we in met bloemrijke mengsels. Voorzieningen waar water wordt opgevangen krijgen een natuurlijkere inrichting door aanplant van bomen en struiken. Ook hier kijken we naar het best passend maaibeleid. Wist u dat begrazing met schapen ook een vorm van natuurlijk beheer is? Dit doen we al bij Vlakbroek (Koningslust), Kuukven en Hummeren (Baarlo). En bij de bijenoase langs de Kwistbeek op Stogger (Helden).

De gemeente heeft een proefgebied aangewezen om te starten met natuurvriendelijk bermbeheer. Dit zijn de bermen in Meijel en Grashoek. De pilot loopt. Hierna volgt een evaluatie. In 2023 wordt krijgt het maaibeheer voor heel Peel en Maas een aangepaste vorm.

Samen met inwoners

Bermen zullen er anders uitgaan zien. Meer verschillende bloemen, planten, minder kort gemaaide bermen. Dat zal even wennen zijn. Maar om een meer duurzame en groene invulling van de openbare ruimte is het wel noodzakelijk. We vragen u de berm bij uw huis of perceel niet zelf te maaien, maar samen met de gemeente de bermen van Peel en Maas een natuurlijk karakter te geven.

Nieuwsgierig naar wat u kunt bijdragen?

Ook u kunt iets bijdragen aan natuur en groen in Peel en Maas. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Lees meer op de website van 
Waterpanel Noord. De gemeente heeft een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Meer informatie leest u op onze website.