Duurzame energie

Gemeente Peel en Maas zet zich in voor meer duurzame energie. Onze doelstelling is om klimaat en energieneutraal te zijn in 2050. Fossiele brandstoffen als olie en gas moeten plaatsmaken voor duurzame lokaal opgewekte energie. Naast minder CO2 uitstoot maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. We realiseren schone en toekomstbestendige energie zo, dat onze inwoners daar profijt van hebben.

Duurzaamheidsagenda Beleef Samen Duurzaamheid

In de duurzaamheidsagenda Beleef Samen Duurzaamheid, heeft de gemeente uitgangspunten voor energietransitie beschreven. Het allerbelangrijkste vinden we energiebesparing. Alles wat we besparen, hoeven we niet op te wekken. Het opwekken van duurzame energie moet bij voorkeur op daken. Als dat niet mogelijk is, geven we zo nodig ruimte voor zonneparken.

Als u vragen heeft over de duurzaamheidsagenda van de gemeente Peel en Maas, neem dan contact op via 077 3066 6666 of stuur een e-mail naar Info Peel en Maas.

Windenergie is voorlopig niet mogelijk. We willen eerst het beleid windenergie beoordelen en bekijken hoe we hiermee verder kunnen. We beoordelen nadat windpark Egchelse Heide is uitgevoerd.

Regionale energiestrategie (RES)

Gemeente Peel en Maas is deel van de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Dit vormen we samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maken we een Regionale Energie Strategie (RES).

In dit document beschrijven we hoe we samen als regio:

  • Energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
  • Waar en hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
  • Hoe we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
  • Hoe we energie kunnen opslaan en transporteren.

De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken van ons lokaal beleid. Vanuit de RES bundelen we in de regio onze kennis en krachten. Zo hoeft niet iedere gemeente het wiel uit te vinden. Denk aan informatie voor energiebesparing of het versnellen van zon op dak. Samen maken we haalbare en betaalbare keuzes voor onze regio. Iedereen moet zijn steentje hieraan bijdragen.

RES 1.0

De RES wordt stap voor stap uitgewerkt. Op 1 oktober 2020 hebben we de concept versie van de RES ingediend bij het Rijk. Hiermee is de technische fase afgerond. Het concept is verder uitwerkt tot RES 1.0. De definitieve RES wordt op 1 juli 2021 ingediend bij het Rijk.

In de RES 1.0 worden geen locaties voor windturbines en zonneparken aangewezen. Gemeenten bepalen uiteindelijk zelf waar wat is toegestaan en onder welke voorwaarden. Voor de gemeente Peel en Maas is de duurzaamheidsagenda bepalend.