Subsidie voor duurzame energie

Als u zelf energie opwekt kunt u subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming voor mensen die de stap naar duurzame energie ook daadwerkelijk zetten.

Aanvragen 

Aanvragen en meer informatie over ISDE vindt u op de website van de Rijksoverheid.    

Duurzame energie staat hoog op de agenda van het kabinet. Door minder gas te gebruiken en meer gebruik te maken van duurzame warmte besparen we energie en dringen we de CO2 uitstoot terug.