Duurzame energie

Gemeente Peel en Maas zet zich in voor meer duurzame energie. We willen meer schone en toekomstbestendige energie realiseren. Naast minder CO2 uitstoot maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Windenergie

Pas als een plan voldoet aan de beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas, neemt de gemeente een aanvraag in behandeling. De gemeente toetst eerst of nader onderzoek nodig is in verband met het zogenaamde Besluit milieu effect rapportage (MER). Is geen nader onderzoek nodig, dan start de gemeente een openbare procedure op.

In deze procedure toetst de gemeente het plan aan de wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld in geval van geluid en slagschaduw. Vervolgens neemt de gemeente een ontwerp besluit. Hiertegen kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Deze zienswijzen worden behandeld en vervolgens maakt de gemeente een afweging of dit leidt tot bijstellen van het plan of het weigeren van medewerking.

Windpanel

Een windpanel met onafhankelijke deskundigen adviseert de gemeente bij de beoordeling van conceptplannen. De beleidsregel ‘Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas’ is hierbij leidend.

Het windpanel bestaat uit onafhankelijke deskundigen die adviseren op het gebied van landschap, participatie en profijt:

  • de heer Heusschen van Heusschen Copier met expertise op het gebied van landschap.
  • de heer Henfling van Henfling Advies met expertise op het gebied van omgevingsmanagement.
  • de heer van der Veen van bureau Rebel.