Meer dan het bouwen van huizen

Wonen en zorg zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat besef wordt, door het veranderende zorglandschap, steeds belangrijker. We kijken nu al hoe de zorgverlening op een logische manier geïntegreerd kan worden in de woningen, de omgeving en de gemeenschap.

Bij dit project hebben we niet alleen aandacht voor het bouwen van woningen. Ook de omgeving waarin woningen worden gebouwd is erg belangrijk. Thema’s als zorgverlening, verkeer, parkeren, ommetjes en wijkfaciliteiten krijgen aandacht en worden zorgvuldig vertaald bij het ontwerpen.

We hebben de ambitie voor een nieuwe buurt waar jong en oud, al dan niet met een zorgvraag, op een prettige manier samenleven. En de ambitie om met deze nieuwe buurt ook toegevoegde waarde te bieden voor de omliggende woonwijken en omgeving.