Samenwerking en kennisdeling

Bij het ontwerpen van de nieuwe woonomgeving is een goede variatie van woningtypes en doelgroepen belangrijk. Betaalbaarheid, zowel in het koopsegment als in de (sociale) huur speelt in dit project een belangrijke rol.

De nieuwe buurt moet passen bij de behoefte. Zo liggen er bijvoorbeeld op het gebied van zorg een aantal uitdagingen waar we bij het ontwerpen van deze nieuwe woonomgeving op kunnen inspringen.

Als alles goed gaat zien we straks een nieuwe duurzame en sociaal veilige buurt, die aansluit op de omgeving. Een buurt waar mensen samen goed wonen, elkaar ontmoeten en zorgen voor elkaar. In deze omgeving is ruimte voor jong en oud, voor vitale mensen en voor mensen met een hulpvraag. De inrichting en de indeling van de wijk is minstens zo belangrijk als de woningen die er komen.

Het mooie van locaties als deze in een kern als Panningen, is dat alle relevante voorzieningen bereikbaar zijn op een acceptabele afstand. Als De Zorggroep, Wonen Limburg en gemeente trekken wij samen op. Daar voegen we graag de inbreng van bewoners uit de omringende buurten en de partners in Piuspark aan toe. Samen kunnen wij een fantastisch nieuw woongebied ontwikkelen, daar zijn wij van overtuigd.

  • Rob Wanten, wethouder gemeente Peel en Maas
  • Anget Mestrom, wethouder gemeente Peel en Maas
  • Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur De Zorggroep
  • Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg

Contact

Algemene vragen over het project

Neem contact op met de projectleider, Eefke Buskes. E-mailadres ProjectPZ@peelenmaas.nl of telefonisch 077 306 6666.

Vragen voor Wonen Limburg

Neem contact op met Leon Langenhuizen. E-mailadres leon.langenhuizen@wonenlimburg.nl of telefonisch 088 385 0800. 

Vragen voor De Zorggroep

Neem contact op met Amanda Crombach, Manager Vastgoed. E-mailadres amanda.crombach@dezorggroep.nl.