Kennismaken met omliggende woonwijken

Helaas laten de huidige maatregelen het niet toe om een bijeenkomst te organiseren. In de maand februari 2022 willen wij toch graag kennismaken met de omliggende wijken. We gaan werken met een online vragenlijst en keukentafelgesprekken. De huishoudens in de omliggende wijken worden hier apart voor uitgenodigd.

Bijeenkomst eerste ontwerp

Wij verwachten dat we in de 2e helft van 2022 zover zijn dat we een eerste ontwerp aan u kunnen voorleggen. Wanneer we dit precies gaan doen en hoe we dat gaan aanpakken leest u in onze volgende nieuwsbrief. Wij zijn benieuwd naar uw verhalen, ideeën en verwachtingen over dit project.