Panningen Zuid

Samen met Wonen Limburg en De Zorggroep ontwikkelt de gemeente een nieuwe woonbuurt in Panningen. In het gebied stond vroeger onder andere Basisschool Panningen Zuid en verzorgingshuis De Wietel. Een mooie locatie in Panningen in de nabijheid van het centrum, voorzieningen en met Piuspark in de ‘achtertuin’.

Het doel is om een toekomstbestendige woonomgeving te maken. Een omgeving die niet alleen een thuis vormt voor de nieuwe bewoners, maar ook bij gaat dragen aan het woongenot en thuisgevoel van de bewoners in de wijken er om heen. Want met ‘Panningen Zuid’ bedoelen we een groter gebied dan het gebied waar de nieuwe woningen worden gebouwd. Het gaat om het gebied vanaf het Dr. Poelsplein, Dr. Schaepmansraat tot en met Heuvelhoek – Zuiderhoek, Piushof en de 18 Novemberring.

Eerste schets nieuwe woonbuurt

De eerste schets is gemaakt. Een schets die laat zien hoe het gebied ingericht kan worden. Gemeente, Wonen Limburg en De Zorggroep hebben samen een hoop kennis. Kennis over het ontwikkelen van woonbuurten en kennis over het organiseren van zorg. We hebben nagedacht hoe het project kan bijdragen aan het zo lang en zo prettig mogelijk thuis wonen. Op basis hiervan, samen met de kennis en kunde van bureau LOS stadomland en met de uitkomsten van de vragenlijst en de gesprekken is de eerste schets gemaakt.

Wat is de bedoeling van deze schets?

  • We laten hiermee zien hoe het samenwonen in deze nieuwe buurt er uit kan komen zien.
  • Het geeft een idee van de hoogte en vorm van de bebouwing. En hoe het groen, water, verkeer en parkeren eruit kan zien.
  • Op basis van deze schets willen wij het gesprek voeren met omwonenden, geïnteresseerden en andere betrokken partijen. Om te horen wat zij er van vinden, wat ze goed vinden, wat minder goed en wat er nog ontbreekt.

Belangrijk om te vermelden is dat deze schets nog niet laat zien hoe de woningen er precies uit komen te zien. De schets is dus nog géén eindplaatje.

Planning: start bouw in 2024

2022 Ontwerp en stedenbouwkundig plan

In 2022 wordt gewerkt aan een ontwerp van het plangebied. Dat ontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Op dat moment weten we waar, ongeveer hoeveel en welk type woningen er komen. En hoe de openbare ruimte zoals parkeren, wegen, en groenvoorzieningen er grofweg uit komt te zien. 

2023 Ruimtelijke procedure

Als de contouren voor het stedenbouwkundig plan bekend zijn, dan kan ook de ruimtelijke procedure voor een omgevingsplan worden opgestart. Doorgaans neemt dat ruim één jaar in beslag

2024 Bouwrijp maken en realisatie

Vervolgens zijn er enkele maanden nodig om het gebied bouwrijp te maken. Dat betekent dat bebouwing wordt gesloopt en dat zaken zoals riolering, water, elektra en bouwwegen worden aangelegd. Daarna kan worden gestart met het realiseren van de woningen.

         

Foto: Luchtfoto Panningen Zuid 2021                                                Foto: Luchtfoto Panningen Zuid 2015