Panningen Zuid

Samen met Wonen Limburg en De Zorggroep ontwikkelt de gemeente een nieuwe woonbuurt in Panningen. In het gebied stond vroeger onder andere Basisschool Panningen Zuid en verzorgingshuis De Wietel. Een mooie locatie in Panningen in de nabijheid van het centrum, voorzieningen en met Piuspark in de ‘achtertuin’.

Het doel is om een toekomstbestendige woonomgeving te maken. Een omgeving die niet alleen een thuis vormt voor de nieuwe bewoners, maar ook bij gaat dragen aan het woongenot en thuisgevoel van de bewoners in de wijken er om heen. Want met ‘Panningen Zuid’ bedoelen we een groter gebied dan het gebied waar de nieuwe woningen worden gebouwd. Het gaat om het gebied vanaf het Dr. Poelsplein, Dr. Schaepmansraat tot en met Heuvelhoek – Zuiderhoek, Piushof en de 18 Novemberring.

Een levendige buurt waar mensen voor elkaar zorgen

Panningen Zuid wordt geen traditionele woonwijk. We kiezen voor een woonomgeving die anders is dan de woonwijken zoals we die kennen. Belangrijke uitgangspunten zijn een gezonde, groene en prettige leefomgeving en een levendige buurt die sociaal en zorgtoegankelijk is, daarom:

  • Worden mooie en sterke bomen behouden
  • Blijft de auto zoveel als mogelijk uit het straatbeeld
  • Stimuleert het bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte
  • Stimuleert het om binnen en buiten de wijk te zorgen voor elkaar

Het wordt een plek voor mensen mét en zonder zorgvraag, ongeacht de leeftijd. In combinatie met het zorgaanbod, creëren we een fijne woon- en leefomgeving. 

Gesprekstafels vitale buurt

Wilt u mee praten over wat een buurt vitaal maakt? Of vindt u het leuk om samen met anderen na te denken over hoe we ontmoeting kunnen stimuleren? Of heeft u ideeën hoe de (toekomstige) buurt een fijne(re) woon- en leefplek wordt? Dit voorjaar organiseren wij enkele gesprekstafels hierover. Wilt u meedoen? E-mail uw naam en contactgegevens naar Anita Ebbing via a.ebbing@vorkmeer.nl.

Wonen in Panningen Zuid

U kunt zich op dit moment niet inschrijven voor het project. We weten namelijk nog niet exact welke woningen er precies gaan komen. We weten ook nog niet wie de woningen gaat bouwen en wat ze gaan kosten. Bent u geïnteresseerd in een woning? Houd dan vooral de nieuwsbrief Panningen Zuid en website in de gaten.

Heeft u interesse in een sociale huurwoning?

Dan is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk registreert als woningzoekende via de website Thuisinlimburg. Inschrijven als woningzoekende is gratis. Komt u er niet uit? Loop dan gerust binnen in de buurtwinkel van Wonen Limburg aan de Raadhuisstraat 130 in Panningen. Telefonisch informatie vragen kan uiteraard ook. Bel met de medewerkers van het WoonAdviesTeam via 088 385 0800.

Planning: start bouw in 2024

2022 Ontwerp en stedenbouwkundig plan

In 2022 wordt gewerkt aan een ontwerp van het plangebied. Dat ontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Op dat moment weten we waar, ongeveer hoeveel en welk type woningen er komen. En hoe de openbare ruimte zoals parkeren, wegen, en groenvoorzieningen er grofweg uit komt te zien. 

2023 Ruimtelijke procedure

Als de contouren voor het stedenbouwkundig plan bekend zijn, dan kan ook de ruimtelijke procedure voor een omgevingsplan worden opgestart. Doorgaans neemt dat ruim één jaar in beslag

2024 Bouwrijp maken en realisatie

Vervolgens zijn er enkele maanden nodig om het gebied bouwrijp te maken. Dat betekent dat bebouwing wordt gesloopt en dat zaken zoals riolering, water, elektra en bouwwegen worden aangelegd. Daarna kan worden gestart met het realiseren van de woningen.

         

Foto: Luchtfoto Panningen Zuid 2021                                                Foto: Luchtfoto Panningen Zuid 2015