Panningen Zuid

Samen met Wonen Limburg en De Zorggroep ontwikkelt de gemeente een nieuwe woonbuurt in Panningen. In het gebied stond vroeger onder andere Basisschool Panningen Zuid en verzorgingshuis De Wietel. Een mooie locatie in Panningen in de nabijheid van het centrum, voorzieningen en met Piuspark in de ‘achtertuin’.

Foto: Plangebied Project Panningen Zuid op luchtfoto 2021

Foto: Project Panningen Zuid op luchtfoto 2015

Samenwerking met Wonen Limburg en De Zorggroep

Wonen Limburg is één van de woningcorporaties waarmee afspraken zijn gemaakt om de komende jaren sociale huurwoningen toe te voegen. De Zorggroep heeft met Piushof een faciliteit bij of in deze nieuwe woonbuurt. De beschikbaarheid van de juiste woning, langer zelfstandig thuis wonen en zorgen voor elkaar wordt steeds belangrijker. Daarom werken de gemeente, Wonen Limburg en Zorggroep samen met elkaar om op deze plek een duurzame woonbuurt toe te voegen.

Soort woningen

Het aantal en type woningen is op dit moment nog niet bekend. Wel zijn er een aantal uitgangspunten. Naast ‘betaalbaarheid’ en een mix van verschillende type woningen is er ook bijzondere aandacht voor het creëren van een sociaal duurzame buurt. Dat betekent dat bij het ontwerpen van deze nieuwe woonomgeving ook wordt nagedacht over de ligging van de woningen en de openbare ruimte. In de openbare ruimte worden bijvoorbeeld wegen en paden gemaakt wordt ontmoeten gestimuleerd en draagt bij aan de beleving van de nieuwe woonbuurt. Zowel voor bewoners als bezoekers.

Planning: start bouw in 2024

2022 Ontwerp en stedenbouwkundig plan

In 2022 wordt gewerkt aan een ontwerp van het plangebied. Dat ontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Op dat moment weten we waar, ongeveer hoeveel en welk type woningen er komen. En hoe de openbare ruimte zoals parkeren, wegen, en groenvoorzieningen er grofweg uit komt te zien. 

2023 Ruimtelijke procedure

Als de contouren voor het stedenbouwkundig plan bekend zijn, dan kan ook de ruimtelijke procedure voor een omgevingsplan worden opgestart. Doorgaans neemt dat ruim één jaar in beslag

2024 Bouwrijp maken en realisatie

Vervolgens zijn er enkele maanden nodig om het gebied bouwrijp te maken. Dat betekent dat bebouwing wordt gesloopt en dat zaken zoals riolering, water, elektra en bouwwegen worden aangelegd. Daarna kan worden gestart met het realiseren van de woningen.