Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan 2022-2023

Als het ontwerp definitief is, dan heeft de gemeente een basis om het ontwerp verder uit te werken (bijvoorbeeld aan beeldkwaliteitseisen) en om een bestemmingsplan voor te bereiden.

Om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan is dan nog ongeveer 1 jaar tijd nodig.