Raadsvoorstel december 2022

Na de bijeenkomst in februari 2022 is getekend en gerekend aan het plan. De conclusie van deze berekening is dat voor de kwaliteiten in het ontwerp een prijs betaald moet worden: er moet geld bij. Dan is allereerst de gemeenteraad aan zet. En ook Wonen Limburg maakt 

Voorstel naar de gemeenteraad

Het voorlopig ontwerp kunnen we nog niet met de omgeving en belangstellenden delen, omdat de gemeenteraad zich eerst moet uitspreken over de voorlopige resultaten en de manier waarop we verder gaan met het plan.

Daarom is er een voorstel voorbereid voor de gemeenteraad. Daarbij is het voorlopig ontwerp op onderdelen verder aangepast, zodat het financieel tekort minder groot is. Naar onze mening sluit dit voorlopig ontwerp nog steeds aan op de ambitie, de uitgangspunten en op het plan dat we eerder communiceerden.

Op dinsdagavond 17 januari 2023 behandelt de raad het raadsvoorstel over Kuukven Fase 3-4-5 in de openbare commissievergadering. Dan worden er inhoudelijke en technische vragen gesteld.

Op dinsdagavond 31 januari 2023 neemt de gemeenteraad dan een besluit. De agenda voor deze vergaderingen, maar ook het raadsvoorstel met daarin het voorlopig ontwerp vindt u op de website Bestuurlijke informatie.