Bouwrijp maken en woningen bouwen 2024

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en 8 weken later definitief is, start de gemeente met het bouwrijp maken. Dat betekent dat nutsvoorzieningen zoals riolering, elektra en bouwwegen worden aangelegd.

Tijdens die periode kunnen de bouwvergunningen voor de bouw van de woning worden aangevraagd, zodat de bouw van de woningen ook snel volgt als de locatie bouwrijp is.