Kuukven Fase 3-4-5

In Baarlo zijn de eerste fases van de woonbuurt Kuukven afgerond. Het is een groene buurt met verschillende soorten woningen. In 2021 heeft de gemeente samen met Wonen Limburg de ontwikkeling van het aangrenzend gebied opgepakt. Het bosgebied op loopafstand, de goede ontsluiting, de prachtige bestaande woonwijk als ‘buur’ en voorzieningen relatief dicht bij, maakt dit een geweldige plek om te wonen.

Samenwerking met Wonen Limburg

Wonen Limburg is één van de woningcorporaties waarmee afspraken zijn gemaakt om de komende jaren sociale huurwoningen toe te voegen, onder andere in Baarlo. Wonen Limburg heeft net als de gemeente, grond in eigendom in dit project. Daarom werken we samen aan de ontwikkeling van deze nieuwe woonbuurt.

Soort woningen

In dit project hebben we speciale aandacht voor betaalbare huur- en koopwoningen. Ook al is betaalbaarheid een aandachtspunt bij de ontwikkeling van het woongebied, er worden ook andere type woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen, zoals levensloopbestendige woningen. Juist een mooie mix van woningen en bewoners zorgen voor een leefbare woonwijk.

Hoeveel woningen het worden, weten we nog niet. Dat is afhankelijk van de keuzes die we maken. 

Contact

Voor vragen over het project, stuur een e-mail naar projectkuukven@peelenmaas.nl of neem contact op met projectleider Eefke Buskes via eefke.buskes@peelenmaas.nl of via 077 306 6666.

Voor vragen die thuishoren bij Wonen Limburg, neem contact op met Leon Langenhuizen, gebiedsontwikkelaar bij Wonen Limburg via leon.langenhuizen@wonenlimburg.nl of 088 385 0800.

Doemee.peelenmaas.nl

Op de website doemee.peelenmaas.nl kunt u meedoen, meedenken en meepraten over Kuukven Baarlo.

 • Eerste schetsen en bijeenkomst 2022

  De eerste schetsen voor de nieuwe woonbuurt Kuukven Fase 3-4-5 zijn begin 2022 positief ontvangen door omwonenden en geïnteresseerden.

  Bekijk deze fase Eerste schetsen en bijeenkomst 2022
 • Raadsvoorstel december 2022

  We vragen de gemeenteraad om extra geld beschikbaar te stellen om het plan verder te kunnen uitwerken.

  Bekijk deze fase Raadsvoorstel december 2022
 • Raadsbesluit 31 januari 2023

  Op 31 januari 2023 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het voorlopig ontwerp Kuukven Fase 3-4-5 een mooi plan is.

  Bekijk deze fase Raadsbesluit 31 januari 2023
 • Voorlopig ontwerp klaar

  Op basis van het schetsontwerp en de uitgangspunten die benoemd zijn, is het voorlopig ontwerp ontstaan. Het voorlopig ontwerp lijkt veel op het schetsontwerp.

  Bekijk deze fase Voorlopig ontwerp klaar
 • Bijeenkomst 28 februari 2023

  Tijdens deze bijeenkomst hebben omwonenden, geïnteresseerden en belanghebbenden de gelegenheid om het voorlopig ontwerp te bekijken op tekening of maquette. En met ons in gesprek te gaan.

  Bekijk deze fase Bijeenkomst 28 februari 2023
 • Definitief ontwerp 2023

  Met de input die we krijgen na de presentatie van het voorlopig ontwerp, werken we een definitief ontwerp uit. Het definitieve ontwerp is de basis voor het bestemmingsplan.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp 2023
 • Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan 2022-2023

  Als het ontwerp definitief is, dan heeft de gemeente een basis om het ontwerp verder uit te werken (bijvoorbeeld aan beeldkwaliteitseisen) en om een bestemmingsplan voor te bereiden.

  Bekijk deze fase Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan 2022-2023
 • bouwpartners en voorbereiding 2e helft 2023

  In de periode dat het bestemmingsplan in procedure is, bepalen we welke partij(en) - naast Wonen Limburg - de woningen realiseert. Ook besluiten we of kavels voor zelfbouw worden uitgegeven.

  Bekijk deze fase bouwpartners en voorbereiding 2e helft 2023
 • Bouwrijp maken en woningen bouwen 2024

  Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en 8 weken later definitief is, start de gemeente met het bouwrijp maken.

  Bekijk deze fase Bouwrijp maken en woningen bouwen 2024

Meld u aan voor de nieuwsbrief Kuukven Baarlo