Kuukven Baarlo

In Baarlo zijn de eerste fases van de woonbuurt Kuukven afgerond. Het is een groene buurt met verschillende soorten woningen. In 2021 heeft de gemeente samen met Wonen Limburg de ontwikkeling van het aangrenzend gebied opgepakt. Het bosgebied op loopafstand, de goede ontsluiting, de prachtige bestaande woonwijk als ‘buur’ en voorzieningen relatief dicht bij, maakt dit een geweldige plek om te wonen.

Kaart projectgebied Kuukven Baarlo
Foto: Het project Kuukven omvat het gebied ten noorden van de nieuwe Raayerveldlaan in Baarlo.

Samenwerking met Wonen Limburg

Wonen Limburg is één van de woningcorporaties waarmee afspraken zijn gemaakt om de komende jaren sociale huurwoningen toe te voegen, onder andere in Baarlo. Wonen Limburg heeft – net als de gemeente – grond in eigendom in dit project. Daarom werken we samen aan de ontwikkeling van deze nieuwe woonbuurt.

Soort woningen

In de loop van 2022 wordt helder hoeveel woningen er gebouwd gaan worden in het gebied, maar het aantal zal boven de 50 woningen liggen. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is ‘betaalbaarheid’. Hierbij denken we aan sociale huur en goedkope koopwoningen (tot 250.000 euro vrij op naam). Er is echter ook aandacht voor een goede mix van verschillende type woningen en behoefte van meerdere doelgroepen.