VMBO locatie Panningen

De VMBO-locatie ligt tegen het winkelhart van Panningen aan. Met veel voorzieningen in de buurt. Deze voormalige schoollocatie wordt de komende jaren omgevormd tot een woongebied.

  • Het hoofdgebouw van de voormalige LTS is verkocht en daar wordt het woon-zorgcomplex ‘Het Poelsplein’ gevestigd. Het woon-zorgcomplex wordt een plek waar minimaal 24 dementerende inwoners met hun partners terecht kunnen.
  • Het is de bedoeling dat de praktijklokalen worden verbouwd tot woningen en beeldbepalend groen behouden blijft.
  • Op het overige deel van het terrein wordt ingezet op de bouw van minimaal 36 nieuwe betaalbare levensloopbestendige (huur)woningen en (huur)appartementen in een groene omgeving waar ontmoeten en samen leven centraal staan.

Locatie

De VMBO locatie ligt tussen de Raadhuisstraat, Nijverheidsstraat, Dr Poelsplein en de Ariënsstraat.

Luchtfoto voormalige VMBO locatie met daarop aangegeven het toekomstig woongebied.
Luchtfoto voormalige VMBO locatie met daarop aangegeven het toekomstig woongebied.

Planning

Planning
Wanneer Wat
Begin 2020 Vlekkenplan
Eind 2020 Definitief ontwerp
Voorjaar 2021 Bestemmingsplan
Zomer 2021 Aanbesteding
2022 Start bouw
2023 Gereed

Contactpersoon

Projectleider is Eefke Buskes, bereikbaar via e-mailadres Eefke.Buskes@peelenmaas.nl. of telefonisch via 077 306 6666.

Nieuws

Het laatste nieuws over dit project: