Rioolverstopping

Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn. Is het riool verstopt op uw eigen grond? Dan moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op gemeentegrond wordt door ons verholpen.

U woont in de bebouwde kom

Erfscheidingsputje = ontstoppingsputje

Op of tegen de grens van uw perceel zit meestal een ontstoppingsputje/ontstoppingsstuk. Op de meeste bouwtekeningen is dit aangegeven.

 • Begin met het ontstoppingsputje op te sporen, het putje hoort bij uw woning.
 • Heeft u geen ontstoppingsputje, dan moet dit gemaakt worden op uw terrein (eigen kosten).
 • Maak het ontstoppingsputje open en kijk waar de verstopping zit.
 • Als er geen water in het ontstoppingsputje staat, zit de verstopping in uw deel van de riolering.
  • De gebruiker lost zelf problemen op met de riolering op eigen grond.
  • Bel een bedrijf dat uw riool kan ontstoppen.
  • U betaalt zelf de kosten.
 • Als er water in de ontstoppingsputje blijft staan dan zit de gemeenteriolering verstopt. Bel de gemeente.
  • Laat het ontstoppingsputje zichtbaar tot de gemeente is geweest.
  • De gemeente verhelpt de verstopping.
  • Als de verstopping door verkeerd gebruik is ontstaan, zijn de kosten voor u.

Woning grenst direct aan trottoir

Als een pand aan het trottoir grenst moet de verstopping via het trottoir worden verholpen. U mag niet zelf in het trottoir graven, neem contact op met de gemeente.

U woont in het buitengebied

Drukriolering

In het buitengebied zijn woningen en bedrijven aangesloten op de drukriolering door middel van een pomp. Bij een storing aan de pomp brandt de rode storingslamp op het pompkastje. Bel bij problemen aan de drukriolering altijd de gemeente via 077 306 6666, buiten werktijd 077 327 9550.

Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

Dit zijn kleine zuiveringsinstallaties. Deze zijn eigendom van de gemeente Peel en Maas en worden onderhouden door Waterschapsbedrijf Limburg. Storingen aan een IBA kunt u melden via 088 842 0200.

Kosten

 • Het opzoeken van het ontstoppingsputje en het oplossen van een verstopping op eigen terrein zijn voor uw rekening.
 • Als de verstopping door verkeerd gebruik is ontstaan, zijn de kosten voor u.
 • Als u door een gebrek aan het gemeentelijk riool kosten heeft gemaakt, kunt u de gemeente aansprakelijk  stellen.

Rioolontstoppingsbedrijven

 • LP Rioolservice Meijel,  077 466 0929
 • Riool  &  Veegbedrijf  M. van Dijk BV, Venhorst, 0492 552 685
 • Storm service, 06 4673 6634.

In het telefoonboek of op internet kunt u meer rioolontstoppingsbedrijven vinden.