Rioolverstopping

Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn. Is het riool verstopt op uw eigen grond? Dan moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op gemeentegrond wordt door ons verholpen.

Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben zoals:

  • het riool is verkeerd gebruikt door vaste stoffen door te spoelen (zoals frietvet, metselspecie, poetsdoeken of maandverband),
  • de riolering is verkeerd aangelegd,
  • de leiding is gebroken of gescheurd,
  • er zitten wortels of vuil in de leiding of ontstoppingsputje

De gemeente maakt onderscheid in:

  • verstoppingen binnen de bebouwde kom (kernen)
  • verstoppingen in het buitengebied (drukriolering)
  • storingen van Iba’s.

U woont in de bebouwde kom (kern)

Het ontstoppen van de riolering is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij een rioolverstopping moet de gebruiker (eigenaar of huurder) van een woning of bedrijf zelf de problemen verhelpen. U kunt dit zelf doen of een ontstoppingsbedrijf inschakelen. De kosten voor het oplossen van de verstopping zijn voor rekening van de gebruiker.

Hoe kunt u de verstopping opsporen en verhelpen?

Erfscheidingsputje ontstoppingspunt in voortuin

Op of tegen de grens van uw perceel zit meestal een erfscheidingputje, soms ook  ontstoppingsstuk genoemd. Het putje zit meestal op 0,5 meter  tot 1 meter diepte. Op de meeste bouwtekeningen is de riolering van uw pand aangegeven. De gemeente beschikt in veel gevallen over  gegevens van uw rioolaansluiting. Tijdens kantooruren kun u hierover contact met ons opnemen via het Klant Contact Centrum (077) 306 66 66. Dit putje moet u zelf opsporen, vrijgraven en openmaken. Soms is geen putje aanwezig en moet u een gat in de buis maken (door in het kunststof boren). U kunt dan in de buis kijken waar de verstopping zit. Via het putje of opening kunt u de leiding door spuiten om de verstopping op te lossen.

Erfscheidingsputje onder trottoir

Op plaatsen waar het erfscheidingputje in het trottoir zit moet u de riolering op eigen terrein opzoeken. Hier kunt u het proberen het riool te ontstoppen. U mag in geen geval zelf in het trottoir graven. Na het oplossen van de storing kunt u met de gemeente contact opnemen om te bekijken of in de tuin een nieuw permanent ontstoppingspunt gemaakt kan worden.

Woning grenst aan trottoir

Als een pand aan het trottoir grenst moet de verstopping via het trottoir worden verholpen. U mag hier niet zelf graven. In deze situatie moet u contact opnemen met de gemeente om de aanpak af te spreken. Voor eventuele hulp bij het verhelpen van de verstopping kunt u onder andere de volgende bedrijven inschakelen.

  • Riool en veegbedrijf M. van Dijk, Venhorst, (0492) 55 26 85
  • Adriaans BV, Mierlo, (0492) 66 17 47
  • LP rioolservice Meijel, 06-20 10 62 10

In het telefoonboek of op internet kunt u meerdere rioolontstoppingsbedrijven vinden (De kosten van het inschakelen van een ontstoppingsbedrijf zijn voor uzelf).

Kosten voor rekening van de gemeente

Op het eigendom van de gemeente wordt de riolering door de gemeente aangelegd en beheerd. Soms wordt een verstopping veroorzaakt door een breuk of wortelgroei in het gemeentelijk gedeelte van de riolering. In dat geval zijn de kosten voor het herstel van de riolering en het verhelpen van de storing voor rekening van de gemeente.

Mogelijk wordt de schade aan de gemeentelijke riolering pas opgemerkt bij een volgende verstopping. Ook dan worden de eerder gemaakte kosten vergoed. Als u in aanmerking komt voor deze vergoeding, moet u altijd de originele nota van het ontstoppingsbedrijf overhandigen.

U woont in het buitengebied

Drukriolering

In het buitengebied zijn woningen en bedrijven aangesloten op de drukriolering. Het afvalwater wordt met een pomp naar de rioolzuiveringsinstallatie getransporteerd. Bij een verstopping of stroomstoring werkt de pomp niet of onvoldoende. Een storing aan de pomp is zichtbaar door de rode storingslamp op het pompkastje (LET OP! bij een stroomstoring brandt deze lamp niet). Bij problemen met de afvoer van de riolering in het buitengebied moet u altijd de gemeente bellen via telefoonnummer (077) 30 66 666. Kies buiten werktijd (077) 32 79 550 (keuzemenu). 

Iba’s

In het buitengebied van de voormalige gemeente Helden zijn Iba’s aangelegd. Deze kleine zuiveringsinstallaties worden gebruikt door één huishouden. De Iba’s zijn eigendom van de gemeente Peel en Maas. Het beheer en onderhoud gebeurd door het Waterschapsbedrijf Limburg. Storingen aan een Iba kunt u melden via het telefoonnummer 088-84 20 200.

Bladeren en water op de weg

In de herfst maar ook bij forse buien vallen bladeren van de bomen. Deze bladeren waaien/drijven naar de putjes/kolken waardoor ze de put/kolk verstoppen en het regenwater niet weg kan; het water blijft hierdoor op de weg staan. Om wateroverlast te voorkomen, kunt u ons en uzelf helpen door blad en takjes voor de putten/kolken op te ruimen. Het afval kunt u in de groencontainer of in de herfst in de bladkorven deponeren.

Stankoverlast riolering

De gemeente ontvangt met warm weer regelmatig klachten over stankoverlast uit de riolering. De stank komt uit de putjes/kolken langs de wegkanten. Deze putjes/kolken zijn op de riolering aangesloten. In putten/kolken staat onder normale weersomstandigheden water. Dit water zorgt er voor dat er geen rioollucht ontsnapt. Als gevolg van langdurig warm weer verdampt dit water en ontstaat er stankoverlast. Heeft u last van stank uit de riolering, dan kunt u dit eenvoudig oplossen door een emmer water in de kolk (putje) te gieten.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (077) 30 66 666 of info@peelenmaas.nl.