Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in Peel en Maas. Woningen of andere gebouwen in Peel en Maas moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

Rioolaansluiting aanvragen

Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool wordt door de gemeente gemaakt. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf realiseren.

Stuur de volgende gegevens mee:

  • uw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting

Kosten

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager.

Hiervoor worden de werkelijke kosten in rekening gebracht met een minimum van € 2.040,00. (excl. BTW) voor een standaard rioolaansluiting. Voor alle overige aansluitingen worden de werkelijke kosten betaald.