Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Planschade

Verandert de gemeente een bestemmingsplan, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking? Dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Planschade indienen

Kosten

  • Een aanvraag om vergoeding van planschade kost € 500,00. U betaalt dit bedrag vooraf. 
  • Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug.
  • U krijgt dit bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Voorwaarden

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder). 
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
  • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.