Omgevingswet

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten en regels voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. De wet maakt de procedures overzichtelijker. Wilt u vanaf 1 juli 2022 een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen bij één loket.

Wat verandert er voor u?

U kunt straks gemakkelijker een vergunning aanvragen. De procedures duren ook minder lang. U kunt alle informatie over de fysieke leefomgeving digitaal opzoeken. Zo kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Of u bijvoorbeeld een schuurtje bij uw woning mag bouwen. Of dat u als ondernemer bijvoorbeeld woningen of een kantoor mag bouwen op een bepaalde plek.

Animatie Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet.

Het goede gesprek voeren

Een van de onderdelen van de Omgevingswet is participatie. Of zoals we het in Peel en Maas noemen: ‘het goede gesprek voeren’. De Omgevingswet stimuleert participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. In Peel en Maas werken we al jaren op deze manier.

We vinden het goede gesprek met en tussen bewoners, ondernemers, organisaties en gemeenschappen belangrijk. Initiatiefnemers adviseren we dan ook altijd om de omgeving op tijd te betrekken bij hun plannen. Hiervoor is de handreiking participatie ‘het goede gesprek voeren' beschikbaar. Deze handreiking beschrijft in een paar stappen hoe je het goede gesprek met de omgeving kunt voeren.

We brengen deze handreiking nu al onder de aandacht bij initiatiefnemers, zodat zij deze al kunnen inzetten voor hun ‘omgevingsdialoog’. En we gaan de handreiking gebruiken bij onze eigen plannen. Zo willen we ervaring opdoen. Reacties op de handreiking verwerken we en zo willen we komen tot een goed en werkbaar document bij het ingaan van de Omgevingswet.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen over de nieuwe Omgevingswet, stuur ons een e-mail. Kijk op de website Aan de slag met de Omgevingswet voor meer informatie over de Omgevingswet.