Woonagenda

Het thema wonen is in veel dorpen een veelbesproken onderwerp. Om meer inzicht te geven in wat er de komende jaren staat te gebeuren in het dorp, als het gaat over het thema wonen, wordt er per dorp een woonagenda opgesteld.

Op een kaart van ieder dorp is dan in een oogopslag duidelijk waar er woningen worden gebouwd, van welke woningtype en wanneer ze naar verwachting starten met de bouw. Ook als plannen nog in voorbereiding zijn, zijn ze zichtbaar op de kaart.

Verder worden kansenlocaties aangegeven. Dit zijn locaties waarvan we denken dat de huidige functie niet toekomstbestendig is en er kans is op verloedering of verrommeling. De eigenaren van deze locaties worden aangespoord om na te denken over de toekomst. Ze krijgen daarom de uitnodiging om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden. De kwaliteitsslag die gemaakt wordt op een plek is daarbij het uitgangspunt. Wonen is dan een mogelijke invulling. Waarbij de andere opgaven in het gebied zoals hittestress, parkeren, groen en water ook worden meegewogen. Dit is voor iedere plek anders en vereist dus maatwerk. Samen met de eigenaren zoeken we naar de beste invulling voor iedere locatie.

Ten slotte staat ook de behoefte in aantallen woningen per dorp op de woonagenda. Deze behoefte is berekend aan de hand van de meest recente update van het woningmarktonderzoek. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de behoefte per dorp is en of de concrete plannen hierop aansluiten.

Uit de media:

  • Kantoor Rabobank Panningen verdwijnt
  • Bouwwoningen in de lift
  • Bijna 1900 verhuizingen binnen of naar Peel en Maas
  • Peel en Maas laagste legeskosten grote verbouwing