Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Versnelde bouw van sociale huurwoningen

In de prestatieafspraken die we voor de komende jaren met de corporaties hebben gemaakt, is afgesproken dat we de komende tijd vooral gaan inzetten om de bouw van sociale huurwoningen een extra impuls te geven. Dat is hard nodig, omdat uit het woononderzoek dat we hebben uitgevoerd blijkt dat er de komende periode behoefte is aan dit soort woningen.

Het gaat om minimaal 100 sociale huurwoningen. Daarom hebben we een versnellingsteam in het leven geroepen. Samen met de corporaties gaan we nog nauwer samenwerken om samen op zoek te gaan naar locaties waar dit mogelijk is.

Op dit moment zijn we volop in gesprek met de corporaties en met andere (markt)partijen om ervoor te zorgen dat we de komende tijd voldoende sociale huurwoningen houden. Daarbij kijken we niet alleen naar het aantal sociale huurwoningen dat we toevoegen, maar ook dat we dit op de goede plek doen. Ook zorgen we voor een diversiteit aan woningen in de woningbouwplannen zodat de leefbaarheid van wijken op peil blijft. Zo zijn er voor de herontwikkeling van de voormalige VMBO-locatie in Panningen en In den Bosch in Maasbree al concrete afspraken gemaakt.