Thermometer in de woningmarkt: We zijn op de goede weg

In de vorige kwartaalrapportage bent u al kort geïnformeerd over de update van het marktonderzoek wonen uit 2019, dat de afgelopen periode is uitgevoerd. De ‘thermometer’ is in de woningmarkt gestoken om te kijken of we op de goede weg zijn. Het laat zien wat de woonbehoefte is van nu tot en met 2030. Door de ontwikkelingen in de gaten te houden en de voortgang te monitoren, kunnen we daarop inspelen wanneer dit nodig is.

Bij het vorige woningmarktonderzoek in 2019 was het advies van het onderzoeksbureau om jaarlijks 50 tot 150 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad en om daarbij aan de bovenkant van deze bandbreedte te gaan zitten. Dat is ruimschoots gelukt, in de afgelopen twee jaar zijn er 299 woningen toegevoegd. Hierbij is gestuurd op kwaliteit en bouwen voor de doelgroepen waar de behoefte ligt. En dat is te zien aan de verhuizingen van en naar Peel en Maas. In 2020 zijn er meer mensen naar Peel en Maas verhuisd dan dat er zijn vertrokken. Waarvan een groot aandeel 25-30 jarigen is. Dit is een mooie ontwikkeling! Daarnaast zijn er meer mensen uit het buitenland naar Peel en Maas gekomen dan vooraf verwacht. Maar ook in Peel en Maas is er krapte op de woningmarkt; het aanbod is beperkt, prijzen stijgen en woningen worden snel verkocht.

Doorkijk naar 2030: tempo vasthouden

De nieuwe prognosecijfers verwachten een grotere en langere groei van het aantal huishoudens dan verwacht in het onderzoek uit 2019. Het aantal huishoudens in Peel en Maas blijft de komende 13 jaar groeien en zal daarna licht gaan krimpen. Op basis van de huidige cijfers en prognoses adviseert het onderzoeksbureau nu om jaarlijks 125 tot 150 woningen toe te voegen. Ook wordt geadviseerd om extra in te zetten op de bouw van appartementen en huurwoningen. En woningen te bouwen waar nu én in de toekomst behoefte aan is, want ook in Peel en Maas wordt na 2034 krimp verwacht.

Het woningmarktonderzoek laat verder zien dat we op de goede weg zijn. Sinds de start van deze periode hebben we ingezet op de bouw van meer woningen. Dat zien we nu terug in de cijfers, de afgelopen twee jaar is de woningbouw flink op stoom gekomen. Dat tempo willen we vasthouden. Er liggen plannen voor ruim 1.200 woningen. Dat is genoeg om de komende jaren aan de vraag te voldoen. Maar plannen zijn nog geen woningen. Het is dan ook zaak dat deze plannen daadwerkelijk tot uitvoering komen en de nieuwe woningen op tijd beschikbaar komen.

Daarnaast gaan we door met het toevoegen van nieuwe woningbouwplannen, waarbij we blijven sturen op de juiste kwaliteit en het juiste type. Zo spelen we in op de groei van het aantal huishoudens en de veranderende samenstelling ervan. Op deze manier zorgen we voor een duurzame woningvoorraad. Die kan inspelen op de vraag van vandaag, maar ook rekening houdt met de vraag van morgen. 

En hoe nu verder?

We zijn op de goede weg, maar het is belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Daarom gaan we iedere 2 jaar een update uitvoeren. Op die manier zien we in de praktijk wat het effect is van de keuzes die gemaakt zijn. Zo kunnen we beoordelen of we keuzes voortzetten of juist moeten bijsturen.