Stand van zaken VMBO

Het ontwerp bestemmingsplan voor de herinrichting van de voormalige VMBO heeft inmiddels al ter inzage gelegen. Ondertussen weten we dat er geen zienswijzen zijn ingediend. Het bestemmingplan en het stedenbouwkundig plan worden ter vaststelling aangeboden aan uw gemeenteraad.

Naast het woonzorgcomplex – waaraan inmiddels al volop wordt gebouwd – worden er verschillende type woningen gerealiseerd op deze locatie. Namelijk appartementen, patiowoningen, rijwoningen en studio’s. Zowel in de (sociale) huur als in de koop.

Wonen Limburg gaat de appartementen realiseren. Binnenkort starten we de tender op om de andere partners te selecteren: we zoeken nog een koper voor de voormalige praktijklokalen (studio’s), maar uiteraard verkopen we ook bouwgrond voor de realisatie van de overige woningen.

We hopen aan het einde van het jaar de eerste schop in de grond te zetten!