Project In Den Bosch Maasbree

Projectontwikkelaar Janssen de Jong start dit voorjaar met de bouw van 14 (semi-)bungalows. Hierdoor zijn ook de laatste kavels van het zuidelijke deel van fase 2 ingevuld. Daarom was het de hoogste tijd om te starten met de noordkant van fase 2. 

Projectontwikkelaar Janssen de Jong start dit voorjaar met de bouw van 14 (semi-)bungalows. Hierdoor zijn ook de laatste kavels van het zuidelijke deel van fase 2 ingevuld. Daarom was het de hoogste tijd om te starten met de noordkant van fase 2. De beschikbare kavels staan vanaf maart op onze kavelwinkel. Hierbij is gezocht naar een evenwichtige invulling van de beschikbare ruimte.

Dit is gevonden in de volgende mix van type woningen voor verschillende doelgroepen:

  • 13 grotere en kleinere kavels voor particulieren
  • 18 sociale huurwoningen door Wonen Limburg
  • 6 kavels voor starterswoningen die in de toekomst relatief eenvoudig tot levensloopbestendige woningen kunnen worden omgevormd
  • 5 kavels voor een collectief particulier opdrachtgeverschap initiatief (CPO).

Meer informatie hierover vindt u op de kavelwinkel.