Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Nieuwe adviseur Wonen en Leven: Loes Nellen

Hallo, ik ben Loes Nellen en ben half maart 2021 gestart als adviseur Wonen en Leven. Ik ben geen groentje voor de gemeente Peel en Maas, de afgelopen 5 jaar was ik namelijk beleidsadviseur voor het sociaal domein.

Daar hield ik me bezig met thema’s als mantelzorg en dementie en was ik het aanspreekpunt voor de Dorpsontmoetingen. Verder was ik betrokken bij initiatieven op het snijvlak van wonen en zorg en had daarbij al veel contacten met en over het thema wonen in de breedste zin van het woord. Deze nieuwe functie sluit daar mooi bij aan!

In deze functie ga ik vooral in gesprek met dorpsoverleggen over het thema wonen. Daarnaast kunnen inwoners bij mij terecht als ze ideeën hebben voor vernieuwende woonconcepten of wellicht nog zoekende zijn in hoe ze daar vorm en inhoud aan willen geven. Deze gesprekken heb ik ook met projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere partners op woongebied.

De gesprekken in de dorpen zijn gericht op het samenstellen van een woonagenda per dorp. Zodat inzichtelijk wordt welke acties op het gebied van wonen lopen of op korte termijn te verwachten zijn en daarover ook in bredere context met elkaar het gesprek gevoerd kan worden. Een woonagenda gaat namelijk niet alleen over nieuw te bouwen woningen, maar ook over wat er in een dorp nodig is om kansen die er liggen, bijvoorbeeld bij de herinvulling van bestaande locaties, op te pakken. Of om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wil je meer informatie, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar via 077 306 6666 of  e-mail.