Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Kansen in Peel en Maas

In de vorige kwartaalrapportage bent u bijgepraat over het project ‘herstructureringslocaties in beeld’. Om de leefbaarheid in de dorpen hoog te houden, is het belangrijk om leegstand tegen te gaan.

Deze plekken bieden kansen voor woningbouw, maar ook voor andere maatschappelijke uitdagingen zoals het inspelen op klimaatveranderingen en de leefbaarheid van wijken. Deze kansenlocaties zijn in beeld gebracht en we zijn druk in gesprek met de dorpen hierover. Zij weten wat er in hun omgeving speelt, dus ook op de plekken die op dit moment een invulling hebben die nu (of op termijn) niet toekomstbestendig is. Samen met de dorpen maken we een woonagenda om de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen op peil te houden.

De kansenlocaties zijn dynamisch, de wereld staat namelijk niet stil. Daarom willen we bewoners inspireren om met ons in gesprek te gaan over hun ideeën op deze kansenlocaties. Daarom ontvangen de eigenaren van de kansenlocaties binnenkort een flyer. Daarin wordt uitgelegd wat dit betekent en welke kansen dit geeft. Daarnaast roepen wij iedereen op om met goede ideeën te komen voor deze kansenlocaties. Wij denken hier graag aan mee, zodat de kansen ook echt verzilverd worden. De kansenlocatie Scheutenbergweg is hier een goed voorbeeld van. Hieronder leest u er meer over.