Kansen in Peel en Maas

In de vorige kwartaalrapportage bent u bijgepraat over het project ‘herstructureringslocaties in beeld’ en het waarderen daarvan. Inmiddels hebben we als gemeente de locaties in beeld waar we zien dat op de korte of langere termijn een andere invulling nodig is. 

Plekken die op dit moment een invulling hebben die in de toekomst niet (meer) levensvatbaar zijn. De conceptkaarten bespreken we momenteel met de dorpen. Zij hebben goed zicht op wat er in hun omgeving speelt. Deze plekken bieden kansen voor woningbouw, maar ook voor andere maatschappelijke uitdagingen, zoals inspelen op klimaatveranderingen en leefbaarheid van wijken.

Allemaal thema’s die op de één of andere manier verband houden met het thema wonen. Deze thema’s zijn ook onderwerp van gesprekken die we met de dorpen voeren. We kijken dan ook gezamenlijk welke kansen die bieden voor de dorpen op de korte en lange termijn. Samen met de dorpen maken we een woonagenda om de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen op peil te houden.

De kaarten worden, waar dat nodig is, periodiek aangepast. De wereld staat immers niet stil: op termijn kan het nodig zijn locaties van de kaart af te halen of toe te voegen.

Binnenkort wordt een flyer verstuurd naar alle eigenaren van de locaties die op de kaart staan. Daarin wordt uitgelegd wat de kaart betekent en welke kansen dit geeft. Hiermee willen we eigenaren inspireren om de kansen op hun locatie te onderzoeken. We gaan hierover graag in gesprek. Ook als u geen eigenaar bent van een locatie die op de kaart staat, maar toch van plan bent om iets te ontwikkelen bent u welkom voor een gesprek. Dat geldt ook wanneer u van mening bent dat locaties op de kaart ten onrechte wel, of niet, benoemd zijn.

De kaarten bieden kansen voor wonen, maar natuurlijk ook voor de andere opgaven waar wij voor staan. We hopen dat de kaarten inspiratie zijn om na te denken over een toekomstbestendig Peel en Maas.