Noordelijke kavels Startebos fase 3 in Meijel

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Noordelijke kavels Startebos fase 3 in Meijel
Kenmerk:NL.IMRO.1894.WZ0017
Datum:21 augustus 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl